Sök

MagiCAD Schematics localised and custom schematic symbols

Lokaliserade och anpassade schemasymboler

Använd symboler från ett bibliotek med lokaliserade schemasymboler eller skapa egna anpassade symboler

  • Använd symboler från ett symbolbibliotek  
  • Lokaliserade symboler för olika marknadsområden 
  • Skapa anpassade symboler baserat på objekt i modellen 

MagiCAD Schematics ger tillgång till ett omfattande bibliotek med lokaliserade schemasymboler för olika marknadsområden. Om biblioteket inte innehåller någon symbol som passar dina ändamål kan du enkelt skapa egna anpassade symboler utifrån objekt i modellen. Användardefinierade symboler sparas i användarsymboldatabasen och finns tillgängliga också i senare projekt.