Sök

MagiCAD Supports Hangers Bill of materials lists for support and hanger systems

Mängdlistor för stöd- och upphängningssystem

Olika typer av mängdlistor kan användas för komponentantal, budgetering och monteringsspecifikationer

  • Skapa tre olika typer av mängdlistor 
  • Exportera rapporter till Excel 
  • Skapa olika rapporter som tillgodoser olika behov  

MagiCAD gör det möjligt att skapa tre olika typer av mängdlistor för stöd- och upphängningssystem: allmänna, sammanfattande och detaljerade rapporter. Dessa rapporter kan enkelt exporteras till Excel.  

Allmänna rapporter listar stöd- och upphängningskomponenterna för olika familjer och inkluderar grundläggande leverantörsinformation.  

Sammanfattande rapporter listar delarna i olika stöd- och upphängningsfamiljer. Denna rapport kan användas i projektets budgetberäkning.  

Detaljerade rapporter listar detaljerad information för varje stöd- och upphängningsprodukt och dess beståndsdelar (inklusive produktkod, material, bultar, muttrar och annat). Denna rapport kan användas för att enklare montera upphängningselementen från delar på plats.