Sök

MagiCAD Electrical Cable tray and conduit modelling

Modellering av kabelstegar och tomrör

Modelleringsverktyg möjliggör snabb och effektiv projektering av kabelstegar och tomrörssystem

  • Konfigurera ritningsförval 
  • Förbättra samordningen med 3D-dragning 
  • Modifiera befintliga dragningar 

 Förval av ritningsfunktioner möjliggör snabb och effektiv projektering. Välj en produkt och definiera justering, höjd, offset och böj- och grentyper, så är du redo att börja modellera.  

 Ritandet görs alltid i 3D, vilket förbättrar samordningen med andra discipliner i samma utrymme. 

Det är enkelt att efter behov modifiera befintliga ritade objekt. Lös kollisioner med automatiska korsningar, justera objektshöjden eller kopiera och flytta hela grenar. De tillgängliga redigeringsfunktionerna förbättrar modelleringens produktivitet och kvalitet avsevärt.