Sök

MagiCAD Electrical System Schematic Drawings

Nät- och huvudlednings­scheman

Skapa nät- och huvudledningsscheman över el- eller telenät.

  • Beräkna och verifiera huvudledningar och telenät. 
  • Länka elcentraler och apparater mellan schemaritning och modell 
  • Uppdatera information mellan schemaritning och modell 

 MagiCAD innehåller verktyg som gör det möjligt att enkelt skapa schemaritningar över huvudledningsnät och klenspänningssystem.
Huvudledningsschema kan användas för att beräkna och verifiera ett elnät redan före själva modelleringen. Placera bara ut elcentraler, koppla samman dem och uppskatta kabellängderna. Välj slutligen lämpliga skyddsanordningar – och sedan är du klar. Huvudlednings- och nätscheman är ett bekvämt och snabbt alternativ till att modellera ett helt nätverk. 

När en mer detaljerad modell av el-och telesystem finns tillgänglig kan elcentraler och apparater i respektive schema kopplas till motsvarande punkter i modellen.

Det är enkelt att uppdatera informationen mellan schemaritningen och modellen, vilket gör att du kan hålla alla ritningar uppdaterade i varje fas av projektet. Du behöver inte längre uppdatera ändringar manuellt till olika platser.