Sök

MagiCAD Ventilation Production model design

Produktmodell­projektering

Projektera ventilationssystem med exakt samma komponenter, storlekar och anslutningar som vid slutinstallation.

  • Använd han-/honanslutningstyper för att slippa onödiga skarvar 
  • Byt kanaler till skarvar med rätt längd 
  • Lås produktval före slutlig dimensionering 
  • Kontrollera automatiskt att systemet kan byggas 

 Noggrannhet i projekteringen är ett måste tack vare dess fördelar för allt från produktion till samordning och installation. Större noggrannhet möjliggör mer effektiva materiallistor, är avgörande för samordningen mellan olika discipliner och underlättar installationsarbetet. 

 När du vill skapa en produktionsmodell (alltså en modell som möjliggör exakta komponentlistor) av ditt ventilationsprojekt måste modellen ha samma detaljer, dimensioner och anslutningar som den slutliga installationen. MagiCAD har flera funktioner som möjliggör noggrann produktionsmodellprojektering.  

 Normalt kan två standardkopplingar inte anslutas direkt, eftersom alla kopplingar är hankopplingar och en utrymmeskrävande skarv krävs däremellan. Möjligheten att skilja mellan han- och honkopplingar eliminerar behovet av ytterligare skarvar och möjliggör en mängd nya projekteringskonfigurationer.  

Att växla en kanal mellan två kopplingar mot en skarv med rätt längd är enkelt med ”Duct to union”-funktionen. Den nya skarven inkluderas i mängdlistor och de anslutna kanalerna placeras automatiskt ut på rätt sätt. 

 Vid användning av han-/honkopplingar kan kopplingens rotation vid behov enkelt korrigeras med en Swap-kopplingsfunktion så att han-/honkopplingarna hamnar på rätt plats. 

 För att underlätta produktval kan du med den smarta produktlåsfunktionen låsa produktvalet men låta produktdimensionen förbli redigerbar. På så vis kan du göra produktval redan innan systemet och produktdimensionen har fastställts. 

 MagiCAD hjälper också projektörer säkerställa att lösningen kan byggas. När du dimensionerar ett kanalsystem eller uppdaterar det med Production Model Updater ser en automatisk kontroll till att systemet fungerar och listar eventuella problem i BCF Manager för granskning. 

 Med MagiCAD kan du projektera ett ventilationssystem precis så som det ska byggas.