Sök

MagiCAD Electrical Cable and cable packet drawing tools

Ritverktyg för kablar och kabelstammar

Kraftfulla ritverktyg för kablar och kabelstammar och för att utvärdera relaterad information

  • Rita för kablar och kabelstammar 
  • Uppskatta verkliga kabellängder 
  • Anslut kablar till elcentraler 
  • Utvärdera kabelstaminformation 

 Med ritverktyg för kablar och kabelstammar blir projekteringen av kabelsystem enkel. Du kan ändra presentationen under ritningen, dra kablar och kabelstammar till rätt höjdnivå för att på ett exakt sätt uppskatta kabellängder och automatiskt lägga till kopplingsdosor. 

 Det är också enkelt att ansluta kablar till elcentraler. Du kan enkelt skapa anslutningar genom att tilldela grupper för matningskablar. Du behöver inte dra hela sträckan för varje matningskabel separat. Matningskablarna kan anslutas till kabelstammen för mer exakt längduppskattning.  

 Kabelstammen innehåller också information om det exakta antalet kablar vid varje punkt, vilket ger dig möjlighet att uppskatta kraven på vikt och tvärsnittsarea för kabelstegen som kommer att bära dem.