Sök

Rör- och apparatanslutningar

Koppla enkelt rör till varandra och produkter 

  • Anslut rör automatiskt  
  • Förhandsgranska anslutningsalternativ 
  • Anslut produkter till rör 

Med verktyget Standard Connection kan du koppla samman två rörsegment. Verktyget tillhandahåller ett urval av potentiella anslutningsalternativ baserat på standardvinklar. Förhandsvisning av varje lösning i realtid ger användaren möjlighet att enkelt välja ett lämpligt alternativ.  

Med Standard Connection kan du ansluta rör till radiatorer, armaturer eller andra värme- och kylapparater. Välj bara produkt och rör för att koppla samman och definiera alternativ för anslutningen.