Sök

MagiCAD Comfort Energy Ensuring compliance with the objectives

Säkerställa att målen uppnås

Med RIUSKA är det enkelt att kontrollera om modellen faktiskt uppfyller konstruktionskriterierna för klimat- och energiprestanda. Tillsammans med omfattande rapporter om beräkningsresultaten ger det ett tillförlitligt stöd för beslutsfattande i projektets tidiga faser.