Sök

Schematic report created with MagiCAD Schematics

Skapa rapporter från schemaritningar

Skapa olika typer av rapporter baserat på en schemaritning

  • Producera rapporter från schemaritningar 
  • Konfigurera rapportinställningar och spara rapportmallar 
  • Länka rapporter till schemaritningar 

Med MagiCAD kan du enkelt kan skapa anpassade rapporter för olika behov baserat på innehållet i schemaritningen. Du kan konfigurera rapportinställningarna för att definiera det exakta innehåll som ska ingå och spara inställningarna som en rapportmall i MagiCAD-datauppsättningen. 

Rapporter kan också kopplas till schemaritningar så att ändringar i rapporten eller en symbol i schemat automatiskt uppdateras till båda.  

Länkade rapporter är ett mycket användbart verktyg för att producera till exempel apparatscheman, eftersom du slipper uppdatera rapport och schema separat när apparatschemat ändras.