Sök

Printout view of a schematic drawing

Skapa schemautskrifter

Verktyg för ramhantering och PDF-export gör det enkelt att ta fram schematiska utskrifter som tillgodoser alla behov

  • Skapa anpassade titelblock 
  • Rita scheman i en enda PDF-fil 

Med MagiCAD-verktyg för ramhantering kan du anpassa informationen som ingår i de schematiska utskriftstitelblocken utifrån företags- eller projektspecifika behov. Du kan välja vilken information som ska ingå i stämpeln och redigera dess utseende. 

Alla ramar i ett schema kan plottas automatiskt till samma PDF-fil. Detta sparar avsevärd tid när du skapar pappersritningar eftersom du slipper hoppa mellan olika filer.