Sök

MagiCAD Supports Hangers Support and hanger installation

Stöd- och upphängnings­installation

Snabb och effektiv projektering och installation av stöd- och upphängningssystem

  • Enkel projektering och installation av olika typer av stöd- och upphängningssystem  
  • Definiera geometri, bas och anslutningsläge för systemkomponenter 
  • Förhandsgranska lösningen före installation  
  • Bulkinstallation för nätverk och grenar 

MagiCAD möjliggör enkel projektering och installation av olika typer av stöd- och upphängningssystem. Systemelementen kan förhandsgranskas i 2D och 3D innan lösningen accepteras. 

Med olika alternativ för systemkomponenterna kan du definiera stöd- och upphängningssystemet i detalj. Geometrialternativen anger systemkomponenternas startpunkt och avstånd till byggnadsobjekt. Exempel på baspunkter är platta, vägg, balk, pelare, tak och användardefinierad montering. Med installationspunkter kan du definiera anslutningsläge och anslutningsdetaljer för komponenterna.  

Du kan också använda en bulkinstallationsfunktion för ett nätverk eller en gren. Stöd- och upphängningselementens avstånd kan definieras manuellt eller med förinställda avståndsscheman och placeringen av stöd- och upphängningselement kan finjusteras med avståndsinställningar för olika situationer. Bulkinstallation ökar avsevärt installationseffektiviteten och bidrar till att bibehålla enhetlighet i projekteringen.