Sök

Schematics
MagiCAD Common Tools Synchronization between schematic and model

Synkronisering mellan schema och modell

Länkning och synkronisering mellan schema och modell säkerställer att alla ritningar är uppdaterade

  • Länka schematiska symboler och linjer till produkter i modellen 
  • Säkerställ uppdaterad information i schemaritningar 
  • Synkronisera information mellan schema och modell 

Med MagiCAD Schematics kan du enkelt länka symboler eller linjer i schemaritningen med motsvarande enheter i modellen och synkronisera parametervärden mellan schemat och modellen. På så vis kan du säkerställa att informationen alltid är uppdaterad under projektets gång i diagram, planritningar, scheman och andra schemaritningar.  

Du kan konfigurera och välja de parametrar som ska synkroniseras och definiera informationsflödets riktning. Data kan synkroniseras från både schemaritningen till modellen och från modellen till schemat. Det är också möjligt att lägga till samma apparat i flera olika schemaritningar. 

Synkronisering möjliggör stor flexibilitet i projekteringsprocessen. Du kan till exempel börja rita ett schema med låg produktrelaterad detaljnivå. När systemet väl har modellerats och beräknats är det enkelt att överföra beräkningsresultaten tillsammans med annan information, som till exempel produktpositionskoder, från modellen till den schemaritningen. På så vis kan du lägga till taggar med detaljerad information i schemat utan ytterligare manuellt arbete.