Sök

MagiCAD Ventilation Ventilation calculations

Ventilations­beräkningar

Integrerade ventilationsberäkningar gör det möjligt att utvärdera systemprestandan

  • Omfattande ventilationssystemberäkningar 
  • Beräkningsrapporter med möjlighet att justera kanalstorlekar och spjäll  

 När ett ventilationssystem är helt eller delvis modellerat kan du enkelt använda integrerade och lokaliserade beräkningsfunktioner i MagiCAD för att utvärdera systemprestandan. 

MagiCAD tillhandahåller följande beräkningar för ventilationssystem: 

  • Dimensionering och balansering av ventilation 
  • Tryckfall 
  • Utökad flödesanalys 
  • Beräkning och balansering av VAV-system (variabel luftvolym) 
  • Ljudberäkning  
  • Rumsljudsberäkning 

 Det finns flera ytterligare inställningar som du kan använda för att justera beräkningarna för varje specifik situation. Välj om du vill beräkna till minimitryck, fläkttryck eller givet tryck. Kör simuleringsberäkningar för faktisk flödesfördelning. Justeringsvärdes-, tryckfalls-, ljud- och flödesdata är alla tillgängliga för utvärdering. Programvaran indikerar under beräkningen om det aktuella systemet inte uppfyller fastställda projekteringskriterier.  

 När en beräkning har utförts får du en fullständig beräkningsrapport, kan ändra dimensioneringen eller göra justeringar direkt från rapporten. Beräkningsrapporter kan skrivas ut med matchande nodnummer och med dokumentation av alla projekteringskriterier.