Med våra MagiCAD webinar kan du få en snabb inblick i MagiCAD och dess funktioner. Våra webinar är ungefär en 30-60 min långa och innefattar en introduktion till MagiCAD-konceptet samt en teknisk demonstration av MagiCADs huvudsakliga funktioner. Alla våra webinar är kostnadsfria.

Webinar Datum Tid Anmäl
Upptäck nya MagiCAD Schematics för AutoCAD 10 oktober 10.00-10.45 Anmäl dig här
Upptäck nya MagiCAD Schematics för Revit 10 oktober 15.00-15.45 Anmäl dig här
Upptäck MagiCAD El för Revit 16 oktober 10.00-11.00 Anmäl dig här
Upptäck MagiCAD Object Enabler 20 oktober 10.00-10.30 Anmäl dig här
MagiCAD VVS för AutoCAD – topp funktioner 26 oktober 10.00-10.30 Anmäl dig här
MagiCAD VVS för Revit – topp funktioner 27 oktober 10.00-10.30 Anmäl dig här
Upptäck nya MagiCAD Schematics för AutoCAD 6 november 10.00-10.45 Anmäl dig här
Upptäck nya MagiCAD Schematics för Revit 6 november 15.00-15.45 Anmäl dig här
Upptäck MagiCAD VVS för Revit! 8 november 15.00-16.00 Anmäl dig här
Upptäck MagiCAD VVS för AutoCAD! 13 november 10.00-11.00 Anmäl dig här
MagiCAD VVS för AutoCAD – topp funktioner 20 november 10.00-10.30 Anmäl dig här
MagiCAD VVS för Revit – topp funktioner 20 november 15.00-15.30 Anmäl dig här