Sök

BIM-guidebok för installationsprojektörer

BIM-guidebok för installationsprojektörer

I denna BIM-guidebok förklarar vi hur BIM-processen underlättar installationsprojekteringsarbetet i de olika projektstadierna från idé till byggnation, eftersom installationsprojekteringen varken är eller bör vara begränsad till endast projekteringsfasen.

Dagens processer för installationsprojektering bygger på digitala projekteringsverktyg som gör det möjligt att projektera detaljerade installationssystem i 3D.

Men vad är skillnaden mellan enkel projektering och BIM (Building Information Modelling)? Hur påverkar den här skillnaden installationsprojekteringen?

Vi kommer också att visa hur avancerade projekteringsverktyg, som MagiCADnyttjar data från en BIM-modell för att erbjuda intelligenta funktioner vid installationsprojektering.

Innehåll i denna BIM-guidebok:

  • Från modellering till datadriven projektering
  • Introduktion till de olika faserna i ett byggprojekt
  • Designverktyg för installationsprojektering från idé till byggnation
  • MagiCAD möjliggör digitalt projekteringsarbete
  • Gör BIM till verklighet idag

Ladda ner PDF:en och läs mer: