Sök

Using BIM to lower the lifetime cost of a building

Minska kostnaden för en byggnads livscykel med hjälp av BIM

Uppskattningar tyder på att endast 1% av en byggnads livscykelkostnader uppstår i konstruktions- och planeringsfasen.

Omkring 30% av de totala kostnaderna uppstår vid byggandet. De resterande kostnaderna (cirka 70%) uppstår vid upprätthållandet av byggnaden som pågår under byggnadens livstid. Kostnaden för underhåll kan minskas genom att öka tid och resurser som spenderas i konstruktions- och planeringsfasen. Detta är ett skäl till varför det finska bolaget Senate Properties, som äger cirka 9000 byggnader runt om i Finland, kräver BIM i varje byggprojekt.

Samtidigt har den senaste tekniken förbättrat planeringsfasen dramatiskt och gör det möjligt att rita ut en byggnad helt i 3D-modeller innan några tegelstenar, murbruk, stål eller timmer är inblandade. Många kanske tänker att BIM endast passar för arkitekter, men i det här whitepapert kommer vi fokusera på hur BIM gynnar bland annat fastighetsägare.

Vitboken innehåller följande:

  • Medvetenhet
  • Några exempel på när det har gått snett
  • Planering- och projekteringsfas
  • Under byggnationen
  • Under byggnadens livslängd

Få tillgång till whitepaper kostnadsfritt