Arama

Common Tools
MagiCAD Common Tools Running Index tool

Çalışan Dizin aracı

Tüm bileşenlerinize ve ekipmanınıza benzersiz numara kimlikleri atamanın kolay ve verimli bir yolu

  • Bir nesne grubundaki tüm parçaları otomatik olarak numaralama
  • Çalışan dizin biçimleri oluşturma ve kaydetme

Çalışan dizinler bir gruptaki nesnelere benzersiz kimlik numaraları atamanıza olanak sağlar. Nesne grubu bir yapı, kat, sistem, devre veya seçtiğiniz herhangi bir nesne grubu olabilir.

Çalışan dizin aracı, farklı gereksinimlere göre numaralama biçimlerini hızlı bir şekilde ve kolayca oluşturmanıza ve değiştirmenize olanak sağlar. Farklı biçimler kolay yönetim için çalışan dizin gruplarına da atanabilir. Çalışan Dizin numaraları Nesne Kimliği dizelerinde etiketlenebilir veya kullanılabilir.