Arama

Destek ve Askılar
MagiCAD Supports Hangers Bill of materials lists for support and hanger systems

Destek ve askı sistemleri için malzeme listesi

Bileşen miktarları, bütçe ve birleştirme yönergeleri için farklı türde malzeme listeleri kullanılabilir.

  • Üç türde malzeme listesi oluşturma
  • Raporları Excel’e aktarma
  • Farklı ihtiyaçlar için uygun raporlar sağlama

MagiCAD, destek ve askı sistemleri için üç farklı türde malzeme listesi oluşturmayı destekler: genel, özet ve ayrıntılı raporlar. Raporlar kolayca Excel’e dışa aktarılabilir.

Genel raporlar farklı ailelerden destek ve askı bileşenlerini listeler ve temel sağlayıcı bilgilerini içerir.

Özet raporları farklı destek ve askı ailelerinin parçalarını listeler. Bu rapor proje için bütçe hesaplamasında kullanılabilir.

Ayrıntılı raporlar her destek ve askı ürünü ve içerdiği parçalar (ürün kodu, malzeme, cıvatalar, somunlar ve diğerleri) için ayrıntılı bilgileri listeler. Bu rapor sahadaki parçalardan süspansiyon öğelerini birleştirmeye yardımcı olmak için kullanılabilir.