Revit için MagiCAD 2018 UR-1 Yeni Özellikler Açıklaması »

AutoCAD için MagiCAD 2018 »

 

MagiCAD AutoCAD için yeni Schematics modülü

AutoCAD teknolojisinde şematik diyagramların kolay ve son derece verimli bir şekilde oluşturulmasını sağlayan yepyeni bir şematik tasarım modülü olan MagiCAD Schematics’i piyasaya sürdük. MagiCAD Schematics, daha önce MagiCAD System Designer modülü olarak mevcut olanı yeniden canlandırır ve geliştirir ve kendi sembollerinizi oluşturmak için geniş bir yelpazede hazır yerleşik semboller ve kullanımı kolay araçlar ile güçlü çizim işlevleri sunar. Ayrıca MagiCAD Schematics, şematik çizimler ile Ventilation & Piping (Havalandırma ve Sıhhi Tesisat) projesi arasında senkronizasyon ve veri paylaşımı yapılmasını sağlar. Şematik çizimler oluşturabilir, şematik çizimlerdeki sembolleri projedeki ilgili cihazlarla bağlantılandırabilir ve sembol ile cihaz arasında parametre değerlerini senkronize edebilirsiniz. Hem MagiCAD Schematics hem de MagiCAD Ventilation & Piping’de aynı sistem bilgileri mevcuttur; bu durum, sistemleri şematik çizimler oluştururken projede daha önce tanımlamanıza ve ağ modellemesi yaparken aynı sistem bilgilerini kullanmanıza olanak tanır. Şematik çizimler modelle senkronize edildiğinde, diyagramlar, plan çizimleri, çizelgeler vb. şekilde projede bilgilerin tutarlı ve güncel kalmasını sağlamak mümkündür.

1. MagiCAD Schematics’te Ventilation & Piping (Havalandırma ve Sıhhi Tesisat) sistemi açıklamalarını kullanın

[Schematics]
MagiCAD, MagiCAD Ventilation & Piping projesi ve MagiCAD Schematics ile oluşturulan şematik çizimler arasında bağlantı kurmayı sağlar. Şematik çizim projeye bağlandıktan sonra, her iki araçla aynı sistem bilgileri kullanılabilir. Bu özellik, şematik çizimler oluştururken sistemleri daha önce projede tanımlamayı ve daha sonra ağ modelleme sırasında aynı sistem bilgilerini kullanmayı mümkün kılar. Sistem bilgileri tek bir yerde saklandığında, proje sırasında değişiklikler yapıldığında bu bilgiler hem şematik çizimlerde hem de plan çizimlerinde güncel kalır. MagiCAD Ventilation & Piping (Havalandırma ve Sıhhi Tesisat) sistemi bilgilerine, şematik çizimlere eklenen semboller ve çizgiler yoluyla erişilebilir; bu da örneğin sistem sıcaklığının doğrudan şematik çizime etiketlenmesini mümkün kılar.

2. Ventilation & Piping (Havalandırma ve Sıhhi Tesisat) modeli ile MagiCAD Schematics diyagramları arasındaki özellik değerlerini senkronize edin

[Schematics]
MagiCAD, şematik çizimdeki bir sembolü modeldeki ilgili cihaz ile bağlantı kurarak MagiCAD Schematics’ten gelen şematik çizimleri Ventilation & Piping (Havalandırma ve Sıhhi Tesisat) projesine bağlamanızı sağlar. Şematik çizimleri ve model bağlantılı olduğunda, özellik değerleri semboller ve cihazlar arasında senkronize edilebilir ve bilgilerin diyagramlar, plan çizimleri, çizelgeler vb. şekilde projede güncel kalması sağlanabilir. Senkronize edilecek özellikleri yapılandırabilir, seçebilir ve aynı zamanda şematik çizimden modele ya da tam tersine bilgi akışı yönünü tanımlayabilirsiniz.

3. MagiCAD Schematics’teki nesne özelliklerini daha verimli bir şekilde düzenleyin

[Schematics]
Geliştirilmiş Change Properties (Özellikleri Değiştirme) aracı, çizgi rengi, çizgi türü, Ventilation & Piping (Havalandırma ve Sıhhi Tesisat) sistemi vb. dahil olmak üzere eskisine oranla daha çok nesne özelliklerini düzenlemenize ve değişiklikleri aynı anda birden çok nesneye veya ağın tümüne uygulamanıza olanak tanır. Nesnelerin tek tek düzenlenmesi yerine değişiklikler birden çok nesneye uygulanabildiğinden, tekrarlanan çalışma önemli ölçüde azalır.

MagiCAD 2018 Güncelleme Sürümü 1 – Diğer Yeni Özellikler

1. Ürün kategorisini belirtmeksizin MagiCloud’dan ürün araması yapın

[Ventilation & Piping, Electrical]
Menü MagiCloud sekmesinde bulunan Search Products (Ürünleri Ara) düğmesini kullanarak, belirli kategorideki ürünleri ürün kategorisini belirtmeden otomatik olarak arayabilirsiniz. Bu özellik, ürün arama sürecini önemli ölçüde kolaylaştırır ve ürün kategorisinin her zaman önceden bilinmesi mümkün olmadığından MagiCAD ve MagiCloud’un yeni kullanıcıları için de süreci anlaşılması kolay hale getirir. Örneğin; bir genleşme tankı ararken MagiCAD, tüm genleşme tanklarını alır ve görüntüler. Belirli bir ürünü bulup seçtiğinizde, MagiCAD ürünü otomatik olarak MagiCAD projesinde doğru ürün kategorisine yükler.

2. Hesaplama raporlarındaki hataları vurgulayın ve dizin rotasını analiz edin

[Ventilation & Piping]
MagiCAD’in hesaplama raporları artık hataları veya uyarıları içeren satırları otomatik olarak kırmızı renkte vurgular ve böylece bunları bulmak daha kolay hale gelir. Raporun altındaki “Next” / “Previous” (Sonraki/Önceki) düğmelerini kullanarak hata veya uyarıların birinden diğerine geçmek kolaydır. Artık raporda yalnızca dizin rotasını görüntülemek de mümkündür.

3. IFC modellerinde bulunan bina ve saha bilgilerini değiştirin

[Ventilation & Piping, Electrical]
MagiCAD Ventilation & Piping ve Electrical, artık Project Settings’de (Proje Ayarları), dışa aktarılan IFC modeline dahil edilecek olan bina ve saha bilgilerine erişmenize ve bunları düzenlemenize olanak sunar. Bina ve saha bilgileri, mevcut bir MagiCAD Room proje dosyasından veya bir IFC modelinden alınabilir. Projeye özel adlandırma, özellikle IFC modellerinin, tasarım koordinasyonunda yaygın olarak kullanıldığı İskandinav ülkelerinde BIM projelerinde ortak bir gerekliliktir.

4. IFC dışa aktarma için içeriği seçin ve daha doğru bir şekilde filtreleyin

[Electrical]
Yeni IFC Export (Dışa Aktarma) seçenekleri olan “Do not export frozen/turned-off layers” (Dondurulan/kapatılan tabakaları dışa aktarmayın) ve “Export only products which have 3D symbols” (Yalnızca 3D sembolleri olan ürünleri dışa aktarın), dışa aktarılan içeriği seçme ve filtreleme imkanınızı artırır ve dosyanın doğru bir şekilde dışa aktarıldığından emin olmanızı sağlar. İlk seçenek, dondurulan veya kapatılan tabakalardan seçilen nesnelerin dışa aktarılan içeriğe dahil edilip edilmemesi arasında seçim yapmanızı sağlar. İkinci seçenek, 3B sembolü tanımlanmamış ürünlerden herhangi bir şeyin dışa aktarılmasına engel olur.

5. Gelişmiş kat bilgisini Object IDs (Nesne Kimlikleri) işlevinin bir parçası olarak kullanın

[Ventilation & Piping, Electrical, Room (yalnızca ek kat parametreleri)]
Yeni seçeneklerle, cihazlar için konum kodlarını tanımlarken Object IDs (Nesne Kimlikleri) işlevinin bir parçası olarak Storey Name (Kat Adı) ve Selection Area Name (Seçim Alanı Adı) kullanmak mümkündür. Bu durum, konum kodlarını biçimlendirirken daha fazla esneklik sağlar. Şimdi, her kat tanımıyla saklanan bilgilerde daha fazla mevcut değişken de bulunmaktadır. Yeni değişkenler, Object IDs (Nesne Kimlikleri) de dahil olmak üzere tüm ilgili MagiCAD işlevleriyle birlikte kullanılabilir.

6. Kontrol paneli şemalarında daha fazla bilgi gösterin

[Electrical]
Kontrol paneli şemalarında, artık şemadaki her bir hücreye 1-3 ayrı özellik ekleyebilirsiniz; böylece kontrol paneli şemaları, devrelere dayanarak güncellemeler için senkronize edilen daha fazla bilgi içerebilir. Bir hücrenin farklı satırlarında üçe kadar özellik görüntülenebilir olduğunda, şemaya çok daha fazla bilgi sığdırmak mümkün olur. Yatay şematik çizimde her bir sütun için görüntülenen satır sayısını da tanımlayabilirsiniz.

7. Project Management’ta (Proje Yönetimi) Product List (Ürün Listesi) sütunlarını yapılandırın

[Electrical]
Artık, Project Management’ta (Proje Yönetimi) Product List (Ürün Listesi) sütunlarının görünürlüğünü özelleştirmek ve böylece hangi özelliklerin Product List’te (Ürün Listesi) görüntüleneceğini seçmek mümkündür. Aynı anda birden fazla satır seçmek ve örneğin birden fazla ürünü silmek veya belirli ürünler için belirli bir sütundaki değerleri değiştirmek de mümkündür.

8. Ürün Kurulumu sırasında cihazları verimli bir şekilde döndürün

[Electrical]
Projeye ürün eklerken cihazların hızlı şekilde döndürülmesi için yeni bir araç bulunmaktadır. “Quick rotate” (Hızlı döndür) komutu, cihaz sembolünü saat yönünün tersine 90 derece döndürür. Bu durum, semboller 90 derecelik aralıklarla döndürülebileceğinden dolayı, örneğin duvarlardaki fişlerin kurulum işlemini daha hızlı ve daha kolay hale getirir.

9. MagiCAD Circuit Designer ile ikincil bağlantıları gösterin ve kontrol kablosu raporları oluşturun

[Circuit designer]
MagiCAD Circuit Designer artık kontrol kablolarının ikincil bağlantılarının gösterilip gösterilmeyeceğini seçmenize izin verir. Ayrıca, bir veya daha fazla kontrol kablosuna dayalı bir rapor oluşturmak mümkündür, bu durum tüm bilgilerin doğru olup olmadığını kontrol etmeyi ve hangi kontrol kablosunun serbest iletkenlere sahip olduğunu görmeyi kolaylaştırır. Rapor, örn. Excel biçiminde yazdırılabilir ve kopyalanabilir.