Revit için MagiCAD 2018 UR-3 Yeni Özellikler Açıklaması »

AutoCAD için MagiCAD 2018 UR-2 »

AutoCAD için MagiCAD 2018 UR-1 »

AutoCAD için MagiCAD 2018 »

 

MagiCAD 2018 Update Release 3

1. Yeni ürün sınıfı: LED çubuklar

[Elektrik]
Yeni ürün sınıfı, projelerde LED çubuk kullanımını sağlıyor. Çubuk için gerekli olan güç, çubuğun uzunluğuna bağlı olacak şekilde otomatik olarak hesaplanır. Çubuklar pratikte aynen kablo kanallarının çizildiği gibi çizilir fakat nitelikleri aydınlatma armatürlerine benzemektedir. Malzeme Listesi, projede kullanılan her çubuk tipinin uzunluğunu içerecektir.

2. Sıcak Su Tasarım Sıcaklığına ulaşma süresini hesaplama

[Boru Sistemi]
MagiCAD, her musluğun Sıcak Su Tasarım Sıcaklığına ulaşma süresini hesaplar. Tüm sirkülasyon su borularının doğru bir şekilde tasarlanıp tasarlanmadığını ve tüm musluklarda makul bir süre dahilinde sıcak su olup olmadığını kontrol edebilirsiniz.

3. Sprinkler tasarımındaki çoklu tasarım alanları ve sistemleri eş zamanlı olarak hesaplama

[Sprinkler]

Yeni hesaplama seçenekleri, çoklu tasarım alanları ve sistemlerinin seçilmesini ve seçilen alanlarda tüm hesaplamanın eş zamanlı olarak yapılmasını sağlayarak sprinkler tasarım sürecine hız kazandırır. Sprinkler ağlarında genellikle ana sisteme bağlı olan birden fazla sistem bulunur. Sprinkler hesaplamaları için bu yeni Ağ seçeneğini kullanırken, tüm bağlı sistemler aynı anda hesaplanabilir.  Birden çok tasarım alanında hesaplama yapılırken, incelemek istediğiniz tasarım alanını hesaplama raporundan basitçe seçerek, en çok ve en az dikkat gerektiren alanları hızlıca gözden geçirebilirsiniz.

4. Create Similar (Benzer Oluşturma) ile metin nesne ayarlarını kopyalama

[Şemalar]
Create Similar (Benzer Oluşturma) işlevi, mevcut metin nesnelerinin tüm ayarlarla hızlı bir şekilde kopyalanmasını sağlar. Tüm yapmanız gereken, nesne seçildiğinde şeritte bulunan Create Similar (Benzer Oluşturma) düğmesine tıklamak ya da Create Similar (Benzer Oluşturma) tutamacını kullanmaktır ve böylece seçili nesneden kopyalanan ilgili tüm özelliklere ve ayarlara sahip yeni bir metin nesnesi oluşturulur. Yeni nesne için özellikleri ayrıca belirlemenize gerek yoktur ki bu da nesneleri kopyalamayı daha verimli hale getirir.

5. Sembolleri çizimlere eklerken sembolleri verimli bir şekilde döndürme

[Şemalar]
Yeni Quick Rotate (Hızlı Döndürme) aracı, sembollerin 90 derece döndürülebilmesini sağlayarak sembolleri çizimlere eklemeyi daha hızlı hale getirir. Quick Rotate (Hızlı Döndürme) komutu, sembolü saat yönünün tersine 90 derece döndürür. Bu, örneğin diyagramdaki mevcut çizgilere bağlı olmayan cihaz sembollerini eklemeyi daha hızlı ve kolay bir hale getirir.

6. Model olmayan çizimleri, projelerin bir parçası olarak saklama ve teslim etme

[Elektrik]
Şemaları ve model olmayan DWG dosyalarını proje teslimlerine dahil etmek artık mümkün. Purge Project (Projeyi Temizleme) özelliği artık tüm model olmayan çizimleri kontrol ediyor fakat şemalarda ya da model olmayan çizimlerde kullanılan ürünleri kaldırmıyor. Tüm model olmayan çizimler, Other Drawings (Diğer Çizimler) bölümünde kolaylıkla bulunabilir. Transmit Project (Proje İletme) işlevini kullanarak projeyi gönderirken, Other Drawings (Diğer Çizimler) bölümünde yer alan çizimler teslime dahil edilebilir.

7. Tüm kabloların devre numarasını güncelleme

[Elektrik]
Bağlı oldukları devrelere göre tüm kabloların devre numarasını güncellemek için kablo uzunluklarının daha doğru bir şekilde ölçülmesini sağlayan Update DWG (DWG Güncelleme) işlevini kullanmak artık mümkün. Bu, hem kontrol paneli / ana bilgisayar bilgisini hem de tüm kabloların devre numarasını güncelleyecektir. Devre numarası, örneğin kablo uzunluklarının Malzeme Listesinde devre tarafından görüntülenmesini sağlayacaktır. Ayrıca kontrol paneli / ana bilgisayar kodlarını ve devre numaralarını Nesne Kimliklerinin bir parçası olarak kullanmak artık mümkün.