Revit için MagiCAD 2018 UR-1 Yeni Özellikler Açıklaması »

AutoCAD için MagiCAD 2018 »

 

MagiCAD 2019 Update Release 1

1. Yalnızca seçili çizimlerde Running Index (İndeks Sistemi) kullanma

[Ventilation & Piping, Electrical]
Artık Running Index’i (İndeks Sistemi) yalnızca seçili çizimlerde kullanabilirsiniz ve bu, Running Index (İndeks Sistemi) fonksiyonunun performansını önemli ölçüde iyileştirecektir. Fonksiyon, bir projeye bağlı tüm modelleri değil de yalnızca ilgili çizimleri kontrol ettiğinde önemli performans artışı görülür. Yeni sürüm, performansı en iyi hale getiren başka iyileştirmeler de içerir. Running Index (İndeks Sistemi) aracının ilgili çizimleri seçmesine yardımcı olmak için çizimlere kullanıcı tanımlı etiketler tanımlamaya yönelik yeni bir seçenek bulunur. Çizimleri etiketleyerek Running Index (İndeks Sistemi) aracı için çoklu çizim seçerken kullanılabilecek önceden tanımlanmış çizim koleksiyonları oluşturabilirsiniz. Aynı etiketler artık IFC Export (IFC Dışa Aktarma) ve Report (Rapor) araçları ile de kullanılabilir.

2. Esnek boru kullanarak yağmurlama sistemi tasarlama ve hesaplama

[Sprinkler]
MagiCAD Sprinkler Designer (Sprinkler Modülü) artık yağmurlama bağlantısı oluşturma sırasında esnek boru kullanılmasını destekler. Montaj sahasında kullanım kolaylığı sunan esnek borular, yağmurlama sistemi ünitelerini sert borulara bağlamak için sık kullanılan bir çözümdür. Esnek borular MagiCAD yangın hesaplamaları ve raporlarıyla uyumludur. Raporlarda esnek boruların gerçek uzunluklarına ve buna karşılık gelen eşdeğer uzunluklarına yer verilir. Projedeki esnek boru serilerini ve esnek boruların gerçek uzunluklarını ve her uzunluk için ayrı olarak buna karşılık gelen eşdeğer uzunluklarını tanımlayabilirsiniz.

3. Havalandırma tasarımında çeşitlilik hesaplamaları gerçekleştirme

[Ventilation]
Havalandırma sistemi için çeşitlilik faktörleri, havalandırma sistemi kullanıldığında uygulamalı gerçek akışın ne olacağını tahmin etmenizi sağlar. Bu da maliyeti, enerji tüketimini ve iç mekan hava kalitesini en iyi şekilde ayarlamanızı sağlar. İyi bir iç mekan havası sağlarken yatırımı azaltmak ve enerji tasarrufunu artırmak için kanal ve fan boyutlarını küçültün. Çeşitlilik faktörü belirlendiğinde boyutlandırma esnasında kanal boyutlarını ve dengeleme esnasında basınç düşümlerini etkiler. Ayrıca, tanımlanmış faktörleri göz ardı edebilir ve istediğiniz zaman çeşitlendirilmemiş akış haline dönebilirsiniz. Akış oranlarının kaydını tutmak için çeşitlenmiş akışa ve çeşitlilik faktörüne yeni özellikler eklendi.

4. Her ürün için ayrı olarak fonksiyonel alan tanımlama

[Ventilation & Piping]
Artık MagiCAD, her bir ürün türü (örneğin zon valfleri ve akış damperleri) için ayrı olarak tanımlama şeklindeki önceki seçeneğe ek olarak, her bir havalandırma ve boru sistemi ürünü için fonksiyonel alanların ayrı olarak tanımlanmasını sağlar. Daha önce MagiCAD, farklı kontrol cihaz türlerinin basınç düşümleri ve kısma sınırları için minimum ve maksimum değerleri belirleyerek fonksiyonel alanı sınırlandırmanızı sağlıyordu. Bu son geliştirme, her ürün için ayrı bir şekilde bu değerleri belirleyerek her kontrol cihazının yetkisini daha doğru şekilde tanımlamanızı kolaylaştırır.

5. IFC dışa aktarımdaki her cihaz için IFC türünü ve alt kategorisini tanımlama

[Ventilation & Piping, Electrical]
Yeni sürüm, IFC standardına göre her cihaz için IFC türünü ve alt kategorisini belirleme seçeneği sunar. Bu, MagiCAD’ten IFC’ye dışa aktarım için nesnelerin daha doğru bir şekilde sınıflandırılmasını sağlar. Örneğin, fan nesnesini radyal veya eksenel fan olarak belirlemek mümkündür. Daha doğru sınıflandırma, IFC modelindeki bilgilere erişmede ve bilgileri işlemede üçüncü taraf yazılımlar için daha gelişmiş seçenekler sağlar. AutoCAD nesnesi MagiCAD nesnesine dönüştürüldüğünde de aynı IFC türü ve alt kategorisi seçimi mevcuttur.

6. Şema çizimlerine dayalı daha esnek raporlar oluşturma

[Schematics]
Yeni sürüm, şema çizimlerine dayalı rapor oluşturmada birçok yeni gelişme sunuyor:

  • Tüm sayısal değerleri bir sütunda toplama veya değer içeren tüm hücre sayısını bir sütunda sayma imkanı. Toplam veya sayılan değer raporun alt bilgisinde gösterilir.
  • Kullanıcı tanımlı sütunlara dayalı çok katmanlı rapor sıralama.
  • Rapora dahil edilecek nesneleri filtrelemede daha gelişmiş ayarlar. Yalnızca sembollerin gruplamasına değil herhangi bir özellik değerine bağlı olarak da filtreleme yapılabilir.
  • Miktar başlangıç raporları artık çizime doğrudan eklenebilir çünkü yeni sürüm rapor tanımlamasının bir parçası olarak “Benzerleri say” özelliğini kullanmanızı sağlar.

7. Şema tasarımında metin nesnelerini cihaz gruplarına ekleme

[Schematics]
Şema tasarımında, örneğin eşanjör veya soğutma bobinini göstermek için çizgiler ve semboller içeren bileşenler oluştururken artık MagiCAD metin nesnelerini de bileşenlerin parçası olarak ekleyebilirsiniz. Bu, şematik çizimlerde cihaz grupları veya bileşenler kullanırken daha esnek bir iş akışı sağlar ve şematik çizimlere manuel olarak metin nesneleri ekleme ihtiyacınızı azaltır.

8. Devre tasarımında daha okunabilir çizimler oluşturma

[Circuit Designer]
Referans metinlerdeki yeni görsel iyileştirmeler, devre şematik çizimlerinin daha okunabilir olmasını sağlar. Terminal Blocks (Bağlantı Ucu Blokları) için ayarlanan bağlantı öncelikleri referans metinlerin açık ve doğru şekilde gösterilmesini sağlar. Ayrıca, tüm cihazlar için referans metinlerin artık otomatik olarak ayarlanması metinleri görsel olarak daha düzenli hale getirir ve artık tüm cihazlarda desteklenen jumper kablolar ile çakışmalarını önler. Bir cihazın bitişik bileşenleri çizimin devre kenarında birbirine bağlandığında bağlantıları göstermek için referans metinlere güvenmek yerine artık bağlantılar görsel olarak jumper kablolar ile gösterilir.

9. Kablo çaplarını özetleme

[Electrical] Gerekli kablo tepsisi genişliğini öngörmek için kablo çapları özetlenebilir. Yeni boyut metin parametresi “Kablo çap özeti” kullanılarak sonuçlar plan çizimine etiketlenebilir. Yeni parametre, kablo paketindeki tüm kabloların toplam çaplarını da gösterir. Kablo paketine yeni bir kablo eklendiğinde, etiket metni otomatik olarak doğru toplam çap değeri ile güncellenir. Kablo çapları, miktar başlangıç raporları oluştururken ve projeyi IFC modeline aktarırken de kullanılabilir.

10. Alan ayırma için geçiş çapı ve kablo tepsisi genişliği ve yüksekliğini kullanma

[Electrical]
Alan ayırmada daha esnek bir kullanım sağlamak için geçiş çapının ve kablo tepsisi genişliği ve yüksekliğinin maksimum sınırları oldukça attırılmıştır. Maksimum değerin artık 10 metre olması tüm alan ayırma ihtiyaçlarını karşılayacaktır.

11. Şema çizimlerinde düzeltme işaretlerini kullanma

[Schematics]
Düzeltme okları ve düzeltme bulutlarını kullanarak kullanışlı yeni fonksiyonlarla şematik çizimlerde değişiklikleri işaretleyin. Değişikliklerin daha detaylı açıklamasını eklemek için her düzeltme işaretinde Not alanı bulunur. Bu, değişikliklerle ilgili bilgilerin raporlarda da listelenmesini sağlar.

12. Yağmurlama sistemi kapsamı ve yağmurlama çalışma alanlarını doğrulama

[Sprinkler]
MagiCAD Sprinkler Designer (Sprinkler Modülü), seçilen oda alanlarında yağmurlama sisteminin kapsamının yeterli olup olmadığını kontrol etmeyi kolaylaştırır. Projedeki yağmurlamaya özgü çalışma alanının şeklini seçebilir ve ardından yağmurlama sistemi çalışma alanlarını kat planı üzerinde görüntüleme veya gizleme seçeneği ile tasarlanan sistemin kapsama alanını kontrol edebilirsiniz. Bu, V&P Viewport Tercihleri fonksiyonunu kullanarak gerçekleştirilebilir. Çalışma alanı, yağmurlama sistemi için tanımlanan çalışma alanlarına göre hesaplanır.

13. ‘Geliştirilmiş Özellikleri Değiştir’ fonksiyonu

[Ventilation & Piping, Electrical]
Yeni sürüm, tek seferde birden çok mekanik cihazın yükseklik seviyelerini, kablo rotaları üzerindeki kıvrılma türlerini ve düzeltme isimlerini ayarlamak için genişletilmiş Özellikleri Değiştir işlevselliğini sunar.

  • Ventilation and Piping (Havalandırma ve Boru Sistemi) tasarımında, bu geliştirme, cihazların önceden ağa bağlı olduğu durumlarda bile tek bir komut kullanarak birden çok cihazın yükseklik seviyelerinin değiştirilmesini sağlar.
  • Electrical (Elektrik) tasarımında, modellenmiş kablo tepsilerinin kıvrılma ve branş türleri, aydınlatma rayları ve LED çubuklar Özellikleri Değiştir kullanılarak değiştirilebilir ve çoğu durumda proje ayarlarından tüm kablo rotası için varsayılan teçhizat türünü değiştirmek gerekmez.
  • Özellikleri Değiştir kullanılarak daha sonra düzeltme isimleri de değiştirilebilir. Özellikleri Değiştir’in Özellik filtresinin artık Düzeltme ismi özelliğini de içermesi, bir çizimde yalnızca belli düzeltme isimlerinin değiştirilmesini sağlar.

14. Yalıtılmış kanal ve boruya yüklenmiş bileşenlerin yalıtımı devralıp almamasını seçme

[Ventilation & Piping]
Bileşenleri yalıtılmış kanallara veya borulara takarken, takılan bileşenlerin yalıtımı devralıp almamasını seçebilirsiniz. Örneğin akış damperi yalıtılmış bir kanala takıldığında akış damperinin varsayılan olarak yalıtılıp yalıtılmayacağını seçebilirsiniz. Bu sonrasında değişiklik ihtiyacını en aza indirecektir çünkü artık kendi ihtiyaçlarınıza ve tercihlerinize göre mantığı tanımlayabilirsiniz.

15. IFC için rezervasyon nesnesi olarak “None” (Hiçbiri) bağlantı düğüm türünü dışa aktarma

[Ventilation & Piping]
Şebekeyi boyutlandırırken henüz seçilmemiş bir nesneyi benzetmek için MagiCAD, bağlantı düğümünü “None” (Hiçbiri) olarak ayarlamanızı sağlar. Bu rezervasyon nesnesinin artık şebekenin görülebilir bir parçası olarak IFC modeline aktarılabilmesi kanal veya boru montajının eksik olmadığını gösterir. Nesne dışa aktarıldığında nesneye depolanmış bilgiyi, örneğin akış veya basınç düşme verilerini IFC görüntüleyici kullanarak okumak mümkündür.

16. Isı kaybı ve soğutma gücü bilgilerinin doğruluğunu teyit etme

[Room]
Isı kaybı ve soğutma gücü bilgilerinin doğruluğunu analiz etmek için MagiCAD artık geliştirilmiş araçlar sunuyor. Her metrekare için değerleri kontrol ederek hesaplamaların doğru olduğunu teyit edebilirsiniz. Nesneleri Göster fonksiyonu ile çizimde değerleri göstermek kolaydır. Ayrıca, kapak işaretleri kullanarak ısı kaybı veya soğutma gücü değerlerinin tanımlanan sınır değerlerin altında veya üstünde olduğu alanları işaretlemek de mümkündür. Böylece sorunlu alanları hızlı ve kolay bir şekilde bulabilirsiniz.