Arama

Özellik Açıklaması – Revit için MagiCAD 2024

MagiCAD 2024, önceki MagiCAD sürümlerindeki tüm yeni özellikler ve geliştirmeleri içermektedir. Ayrıca en son MagiCAD 2023 UR-1 ve UR-2 sürümlerindeki öne çıkan özelliklere bakabilirsiniz.

1. Autodesk Revit 2024 Desteği

Tümü

MagiCAD 2024, yeni Autodesk Revit 2024 ve önceki üç 2021-2023 Revit sürümü ile uyumludur.

2. Değişken hava hacimli (VAV) sistemlerin hesaplanması

Havalandırma

Değişken hava hacimli (VAV) sistemler havalandırma sistemlerinin hava akışını talebe göre ayarlar. Bunlar, ticari binalar gibi iç mekan kullanım oranının gün boyu büyük değişkenlik gösterdiği binalarda enerji kullanımını azaltmada etkilidir. Değişken hava hacimli sistemleri etkili bir şekilde tasarlamak istiyorsanız, sistemlerin planlandığı gibi çalışacağından emin olmak için farklı kullanım senaryolarının simülasyonunu yapabilmeniz gerekir.

MagiCAD’de artık değişken hava hacimli (VAV) sistemleri tanımlamak ve hesaplamak mümkündür. Hava terminalleri için düşük, orta ve yoğun gibi üç adede kadar farklı hava akış oranı tanımlayabilir ve hava terminallerini benzer mekanları birleştiren bölgelere atayabilirsiniz. Hava akış oranları ve bölgeler daha sonra örneğin toplantı odası kullanılan dolu halde bir ofis veya gece boş halde ofis gibi farklı kullanım durumlarının simülasyonunu yapan çizelgeler geliştirmek için kullanılabilir.

3. Kolay proje kurulumu için Proje Sihirbazı aracı

Tümü

Yeni Proje Sihirbazı aracı, yeni bir projenin kurulumunu, özellikle de MagiCAD’e yeni başlayan kullanıcılar için hızlı ve kolay hale getirmektedir. Proje Sihirbazı, kullanıcılara bir projeyi oluşturma ve yönetmenin temel adımlarında yol göstermektedir.

Araç, yeni bir proje kurmak için gerekli tüm verileri tek bir yerde toplamaktadır. Katlar, şebekeler, kapsam kutuları ve mekanlar gibi proje verileri, bağlantılı bir modelden doğrudan araca kopyalanabilmektedir. Daha sonra verileri bir liste görünümünde görüntüleyip değiştirerek Revit çizelgeleri kullanma ihtiyacını azaltabilirsiniz. Proje Sihirbazı yeni View Manager aracı ile birlikte kullanıldığında çok kısa sürede bir projeyi kurup çalışmaya başlamak kolaydır.

4. Kolay görünüm yönetimi için View Manager aracı

Tümü

Görünüm oluşturmak ve yönetmek artık her zaman olduğundan daha kolay. Yeni View Manager aracı, çok sayıda görünüm oluşturmanıza ve bunların bilgilerini kapsamlı bir listede görmenize olanak tanımaktadır. Liste değişik özelliklere göre sıralanabilir ve birden çok değer aynı anda değiştirilebilir. View Manager ayrıca görünümleri kolayca yeniden adlandırmak için kullanılabilecek bir Bul ve Değiştir işlevi de içermektedir.

 

5. Geliştirilen görünüm özellikleri

Tümü

Bazen Revit, tam olarak istediğiniz elemanları görmeniz için verecek uygun bir görünüm bulamamakta ve el ile uygun görünüm bulmak güç ve zaman alıcı olabilmektedir. Yeni Show Element işlevi, kullanılacak doğru görünümü bulmak için görünümleri arayıp filtrelemenize olanak tanımaktadır. Elemanı göster işlevi; Çakışma tespit, Açıklık analizi ve İnşaat payı gibi sık kullanılan bir çok MagiCAD işlevinin arasında yerini alan yararlı bir işlevdir.

Sonuçları kabul etmeden önce ön izlemenize izin veren tüm MagiCAD araçları entegre bir 3B görünüm penceresi içerir. Bu 3B görünümler, artık son kullanılan yakınlaştırma ve panorama açıları her zaman korunacak şekilde güncellenmiştir. Bu, değişiklik yapıldıktan sonra 3B görünümü yeniden yönlendirmek için yapılması gereken fazladan çalışmayı ortadan kaldırmaktadır.

6. Ulusal sınıflandırma kodu yapılarını kopyalama, import ve export özelliği

Tümü

Bir ulusal sınıflandırma kodu yapısının tamamını bir proje için el ile girmek epey bir iş demektir. Farklı sınıflandırma yapılarını kullanmayı kolaylaştırmak için artık mevcut olanları bir başka projede kullanmak üzere kopyalayabilir, ayrıca sınıflandırma kodu yapılarını .xml dosyaları olarak içe ve dışa aktarabilirsiniz.

Ek olarak, ulusal sınıflandırma kodları artık genel amaçlı dağıtım kutularına, genel amaçlı giriş kapılarına ve inşaat paylarına eklenebilmektedir.

7. Sistem sınıflandırmaları oluşturma ve uygulama

Tümü

Bazen sınıflandırma bilgilerinin ayrı nesneler yerine tüm sistem için eklenmesi gerekmektedir. MagiCAD artık veri setinde sistem sınıflandırma yapıları oluşturmanıza izin vermektedir. Oluşturulan sistem sınıflandırma kodları daha sonra System Type Manager aracı ile sistemlere uygulanabilmektedir. Kodlar ayrıca, System Type Manager’da doğru kodu bulmayı kolaylaştırmak için ilgili Revit sistem sınıflandırmalarına eşlenebilmektedir.

8. Nesneler için seçim alanı bilgileri ekleme

Tümü

Projede ait oldukları alanı göstermek için artık Parametreleri Güncelle aracı ile nesneler için seçim alanı bilgileri ekleyebilirsiniz. Seçim alanı kodu seçim alanı parametresine eklenir ve raporlara ve Malzeme Listelerine dahil edilebilir.

9. Su cihazları için gerçek bağlantı noktaları kullanma

Boru Tesisatı

Artık ev su sistemleri tasarlarken su cihazlarında gerçek bağlantı noktaları kullanabilirsiniz. BIM nesnelerinin geliştirilen LOD (Ayrıntı Düzeyi) düzeyi, yüksek düzeyde kesinlik sağlayarak gerçek bağlantı noktalarının 3B modelde düzgün gösterilmesine olanak tanımaktadır. Aynı zamanda yeni cihaz sembol yerleşimini kontrol etme ayarları da, gerçek bağlantı noktaları kullanıldığında bile açık ve kesin bir çizim sayfası üretmeyi olanaklı kılmaktadır.

10. Çok bağlantılı tahliye sistemi türleri için akış hesaplaması

Boru Tesisatı

Akış hesaplaması artık birden fazla bağlı tahliye sistemi türünü desteklemektedir. Bu; toprak, atık, havalandırma ve yeraltı tahliye sistemlerinin bağlanmasını ve her biri için ayrı bir sistem türü korunurken bağlı şebeke için akış hesaplamaları gerçekleştirilmesini mümkün kılmaktadır.

each.

11. Sprinkler Sistemi Tasarımı'nda çok sayıda geliştirme

Sulama Sistemi

Sprinkler Sistemi Tasarımı’nda yapılan çok sayıda geliştirme, verimli sulama sistemi tasarımını kolaylaştırmaktadır. Artık sert bağlantı borularını otomatik olarak esnek borulara dönüştürebilirsiniz. Esnek dilimin boyutu ve uzunluğu istendiği gibi seçilebilir. Sulama bağlantılarını sert borular kullanarak çizmek genellikle daha kolaydır ve bu da kullanıcıların çizimi esnek borularla yapmak yerine dilimi daha sonra esnek boruya çevirmesine olanak tanır.

Ek olarak, sulama bilgileri ve sulama sisteminin temel akış ve basınç gereksinimleri artık tasarım alanı nesnesine otomatik olarak eklenebilmektedir. Bu bilgiler örneğin tasarım alanı etiketlenirken kullanılabilir.

Ayrıca bileşen eşdeğer uzunluk değerlerini veri setinden projede çoktan tesis edilmiş olan sulama ürünlerine güncelleyebilirsiniz.

 

12. Kanal ve boru serisi güncelleme araçlarında yapılan geliştirmeler

Havalandırma, Boru Tesisatı

Kanal Serisi Güncelleme ve Boru Serisi Güncelleme araçları kullanıcıların, MagiCAD’de kullanılabilmeleri için kendi kanal ve boru serilerine MagiCAD verileri eklemesine izin vermektedir. Kanal Serisi Güncelleme aracı artık dikdörtgen kanal serileri için ters boyutlar oluşturmanıza izin vermektedir. Ters boyutlar, sistem dilimleri için genişlik kısıtlamalarının ayarlanmış olduğu durumlarda boyut hesaplamayı kolaylaştırmaktadır. Ek olarak, her iki araç da inşaat paylarının otomatik olarak oluşturulması için boyut aralığı tanımlamanıza izin vermektedir.

13. Seviyeler arasında branşman kopyalama

Havalandırma, Boru Tesisatı, Elektrik

Branşman Kopyala özelliği artık bir branşmanı yeni bir seviyeye kopyalamanıza izin vermektedir. Seviyeler arasında branşman kopyalama, bir projede birden çok katta tekrarlanan yerleşimler olduğunda zamandan ve çabadan büyük tasarruf sağlamaktadır.

Kopyalanan branşman yeni seviyedeki yükselticiye otomatik olarak bağlanır veya yükseltici bağlantısı olmadan istendiği gibi yerleştirilebilir. Ayrıca yeni bir seviyeye kopyalama sırasında mevcut rotasyon seçenekleri de kullanılabilmekte ve kopyalanan branşmanlar orijinal branşmanın tüm verilerini içermektedir.

14. Ürünler için çok düşük voltaj (ELV) sistem verileri ekleme

Elektrik

Artık MagiCAD veri setinde elektrik ve ELV ürünleri için çok düşük voltaj (ELV) verileri tanımlayabilirsiniz. Yeni parametreler ELV Sistem Gücü’nde ve Bağlantı Sayısı’nda bulunabilir. Yeni veriler, Parametreleri Güncelle aracı ile bağlı cihazlardan devrelere ve devrelerden besleme panellerine toplamları özetlemek için kullanılabilir. Bu, örneğin kaç tane veri paneli bağlantısının kullanılmakta olduğunu veya bir hoparlör sisteminin toplam gücünü kolayca tahmin etmenize olanak tanır.

Düşük ve yüksek sinyal azaltma için yeni parametreler de ELV ürünleri için kullanıma sunulmuştur. Ancak bunlar ileride yayınlanacak sürümlerde daha kapsamlı olarak ele alınacaktır ve şu anda yalnıza projedeki ürünlerde güncellenmektedir.

15. Devreler için besleme kablosu boyutları tanımlama

Elektrik

Devreler için besleme kablosu boyutları için kablo tiplerinde mevcut olan boyut değerlerini kullanmak yerine bunları artık el ile tanımlayabilirsiniz. Tanımlanan değerler kablo paketlerinde ve kablo yerleşimlerinde kullanılır. Kablo tiplerinin ürün ailelerini temsil ettiği ve gerçek besleme kablosu boyutlarının devre verilerinde tanımlandığı durumlarda besleme kablosu boyutlarının el ile tanımlanması gerekir.

16. Elektrik şebekelerinin Dışa/İçe Aktarımındaki geliştirmeler

Elektrik

Elektrik şebekeleri için Dışa/İçe Aktarma işlevindeki yeni parametreler, MagiCAD ile harici elektrik hesaplama yazılımı arasındaki veri alışverişini daha da geliştirmektedir. Kullanılabilen yeni parametreler: MC Açıklaması 2, MC Açıklaması 3, MC Devre Numarası, MC Devre Tipi, MC Kablo Açıklaması ve MC Maksimum Kablo Uzunluğu.

Ek olarak MC Açıklaması 1 ve MC Koruyucu Cihaz Açıklaması parametreleri de artık yalnızca şebekeleri dışa aktarmaya değil içe aktarmaya da dahil edilmektedir. Elektrik şebekelerini içe aktarırken, olası sorunları belirlemenize yardımcı olması için yapılan tüm değişikliklerin bir raporunu görebilirsiniz.

17. Sembol yönetimindeki geliştirmeler

Havalandırma, Boru Tesisatı, Elektrik

Sembol yönetiminde yapılan birçok geliştirme, HVAC ve elektrik sembollerini yönetme esnekliğini artırmaktadır. Sembol yönetimindeki genel geliştirmeler arasında, MagiCAD Ayarları’na eklenen semboller için Proje geçersiz kılma ayarı ve İçerik sekmesinde artık semboller için arama yolu tanımlayabilme olanağı sayılabilir.

Diğer bileşenler ve Tahliye ürünü türleri için bir sembol yerine cihaz geometrisini göstermek daha bilgilendirici olduğundan zorunlu sembol seçimi bu ürün türlerinden kaldırılmıştır.

Elektrik sembollerinde, üstten alta otomatik yükselticileri daha iyi izah edebilmek için sembollerin temel yönü seçilebilmektedir. Elektrik sembolleri ayrıca, yüz esaslı elektrik ekipman ve aydınlatma armatürü aileler için açıklama yönünü de korumaktadır.