Arama

Özellik Açıklaması – Revit için MagiCAD 2025

Özellik Açıklaması – AutoCAD için MagiCAD 2025
Özellik Açıklaması – BricsCAD için MagiCAD 2025

NOT: Revit 2025 için MagiCAD 2025, Schneider elektrik hesaplamalarını ve Supports & Hangers modülünü içermez. Bu işlevler yalnızca Revit 2023.1 ve Revit 2024 için mevcuttur. Bunun nedeni, Autodesk Revit 2025’teki .NET framework sürümü değişikliklerinden kaynaklanmaktadır. Her iki işlev için de Revit 2025 desteğinin, MagiCAD’in bir sonraki sürümüne eklenmesi planlanmaktadır.


1. Autodesk Revit 2025 Desteği

Tümü

MagiCAD 2025, yeni Autodesk Revit 2025 ve önceki iki 2024 ve 2023.1 sürümü ile uyumludur. MagiCAD ayrıca Revit’teki teknolojik değişikliklerle uyumluluğu korumak için .NET 8 çerçevesine yükseltilmiştir. MagiCAD 2025, Revit karanlık modunu destekler ve yazılımdaki komut simgeleri daha iyi görünürlük için güncellenmiştir.

2. Kuru sprinkler sistemlerinin hesaplanması

Sulama Sistemi

Kuru yağmurlama sistemleri, yağmurlama ağının bir kısmı yağmurlama sıvısının donma noktasının altında veya kaynama noktasının üzerinde koşullarda bulunduğunda kullanılır. Ağın kuru kısmı hava veya nitrojen ile doldurulur ve kuru bir boru valfi ile ağın geri kalanından ayrılır. Yağmurlama sistemleri yangın durumunda çalıştığında kuru sistemdeki basınç azalır ve kuru valf bölümü suyla doldurarak açılır. Borulardan hava tahliyesini hızlandırmak için bir hızlandırıcı da kullanılabilir.

Boş ağı suyla doldurmak karmaşık bir görevdir. Su hareketi, su kaynağı özellikleri, kuru vana özellikleri, ağ tasarımı, başlangıç gaz basıncı ve sprinkler başlığı özellikleri dahil olmak üzere birçok farklı faktörden etkilenir. MagiCAD, ilgili tüm faktörleri tanımlamanıza ve kuru sprinkler sistemi için doğru bir su dağıtım süresi hesaplamanıza olanak tanır.

3. Proje sihirbazında bağlantılı bir IFC dosyasından boşluklar oluşturma

Tümü

Proje Sihirbazı aracı artık bağlantılı bir IFC referans dosyasına dayalı olarak boşluklar oluşturmanıza olanak tanır. Şimdiye kadar sadece bir boşluk listesi kopyalanabiliyordu. IFC dosyasının kalitesi ve Revit’teki dönüşümü, yalnızca boşluk sınırlaması için geometri kullanıldığında boşluk oluşturmayı etkileyebileceğinden, araç ayrıca daha iyi bir son sonuç için modelde boşluk çizgileri oluşturur.

4. Gerçek zamanlı çakışma kontrolü için seçimi görüntüle

Tümü

Gerçek zamanlı çakışma kontrolünün çalıştırılması Revit proje performansını yavaşlatabilir. MagiCAD artık gerçek zamanlı çakışma kontrolü için bir görünüm seçimi içerir. Çarpışma kontrolünü yalnızca seçili görünümlerde çalıştırmak performansı ve genel modelleme deneyimini iyileştirmeye yardımcı olur. Proje yavaşladığından ayarlarda fonksiyonu açmak ve kapatmak gerekmez.

5. Bileşen boyutu

Borular, Havalandırma

Kanal ve boru ağlarının tasarımı sırasında segment boyutları kolayca değiştirilebilir. Bununla birlikte, bu durum akış sönümleyicileri ve valfler gibi birçok bileşeni değişmeden bırakır ve segment ve bileşen boyutlarının eşleşmemesiyle ilgili sorunlara neden olur. MagiCAD’deki yeni bir Ürün boyutlandırma aracı, komşu segmentlere uyacak şekilde bileşenlerin boyutunu kolayca değiştirmenizi sağlar.

Seçilen elemanlardan tüm dallara veya tüm ağa kadar aracın aralığını ayarlayabilirsiniz ve aralıktaki tüm bileşenler bağlantı segmentlerine uyacak şekilde otomatik olarak boyutlandırılır. Boyutlandırma hesaplamalarının aksine, Bileşen boyutlandırma aracı birden fazla açık ucu olan veya hala tasarlanma sürecinde olan ağ parçaları için kullanılabilir.

6. Elektrik sistemleri için sistem sınıflandırma kodları

Tümü

İletişim ve veri sistemleri dahil olmak üzere elektrik sistemleri için sistem sınıflandırma kodları artık eklenebilir. Bu, elektrik projelerine ulusal sistem sınıflandırmaları eklemenizi sağlar ve proje tarafları arasında iletişim kurarken sistemin tanımlanmasını kolaylaştırır.

Sistem sınıflandırma bilgileri, diğer elektrik sistemi bilgileri gibi elektrikli nesnelerin örnek parametrelerine yazılır. Elektrik, iletişim ve veri sistemlerinde kullanım için sistem sınıflandırma kodları için yeni örnek parametreler eklendi ve sistem çizimi sırasında sistem nesneleri için parametre değerleri dolduruldu. Sistem sınıflandırma kodları, eski projelere ve kodsuz mevcut nesnelere Update Parameters (Parametreleri Güncelle) fonksiyonu ile eklenebilir.

Sistem sınıflandırma kodları ve ulusal sınıflandırma kodları için ağaç görünümünde konular da kopyalanabilir. Bu, birçok benzer öge içerdiğinde sınıflandırma hiyerarşisini oluşturmayı daha hızlı hale getirir.

7. Boru tesisatı ürünleri için akıllı kurulum seçeneği

Boru Tesisatı

Boru tesisatı ürünleri için yeni Akıllı kurulum seçeneği, açılı ürünlerin kolay ve verimli kurulumunu sağlar. Akıllı kurulum, kullanıcıların 90 derecelik bir bükülmeyi açılı bir ürünle değiştirmesine olanak tanır. Bu özellikle duvar kutularının montajında yararlıdır. Akıllı kurulum, Diğer bileşen ve Durdurma vanası kategorilerindeki ürünlerle kullanılabilir.

8. Eğimli borular için yatay açı işlevi

Boru Tesisatı

Yatay Açı işlevi artık eğimli borularda kullanılabilir. Yatay Açı tanımlarının tümü, bir eğim içeren ağlar için de mevcuttur. Açıyı yatay olarak kullanmak, görünümleri değiştirmeden veya çizimi durdurmadan eğimli sistemler için yükseklik değişikliklerini modellemeyi çok daha kolay hale getirir.

9. Çoklu hesaplama iyileştirmeleri

Hesaplama

Yeni sürümde birçok farklı hesaplama fonksiyonunda iyileştirmeler bulunmaktadır.

Tasarım akışı ses hesaplaması yaparken dağıtım kutularındaki ses sönümlemesini göz ardı etmek artık mümkündür. Bu seçim, bir dağıtım kutusunun içindeki ses dalgalarının yansımalarından kaynaklanan zayıflamayı yok sayar, ancak hava akışının kanallara bölünmesinden kaynaklanan zayıflama hala hesaplamaya dahil edilir.

Sprinkler hesaplamasında, Sprinkler hesaplama seçenekleri iletişim kutusundaki değerler artık otomatik olarak kaydedilir. Önceden, sprinkler hesaplama raporunda kullanıcılar modele güncellemeyi seçmedikçe değerler kaybolmuştu.

Radyatörler için, radyatör vanası ayar bilgileri artık radyatör parametresi olarak kaydedilir. Bu sayede radyatör ve radyatör vanası için ayrı etiketlere gerek kalmaz.

Isıtma/soğutma dengeleme hesaplamasında, besleme borusu su akış sıcaklığı hesaplama raporuna eklendi.

Kanalizasyon akış hesaplamasında, yukarı akış yönünden tek bir cihazdan gelen maksimum nominal akış artık tahliye borularına eklenir.

Son olarak, kılavuz kanatlı kanal bükülmeleri için basınç düşüşü hesaplaması iyileştirilmiştir. Bir bükülmede üçten fazla kılavuz kanat varsa, raporda yetersiz ölçüm verisi uyarısı gösterilir ve hesaplama üç kanatlı bir bükülmeye göre gerçekleştirilir.

10. Parametreleri güncelleme fonksiyonu için performans iyileştirmesi

Boru tesisatı

Product code instance (Ürün kodu örneği) parametresi güncellenirken Update parameters (Parametreleri güncelle) işlevinin performansı önemli ölçüde iyileştirilmiştir. Parametre güncellemesi artık özellikle boru tesisatı ürünleri için çok daha hızlı gerçekleştiriliyor.