Özellik Açıklaması – MagiCAD Revit 2020 »

MagiCAD 2020 Update Release 1

1. Elektrik ve HVAC sistemleri arasındaki bağlantı düğümleri

[Elektrik]
Bağlantı düğümleri elektrik tasarımcılarının ekipmanlarının güç gereksinimi ve elektrik bağlantıları konusunda mekanik tasarımcılarla iş birliği yapmalarını sağlar. Kullanıcılar artık elektrik bağlantıları içeren mekanik nesneleri arayabilir ve ilgili yerlere kendi bağlantı düğüm nesnelerini oluşturabilirler. Ardından bağlantı düğümleri, elektrik sistemlerinde elektrik nesneleri olarak ele alınır. Düğümler, Nesne Kimliklerini ve mekanik nesnelerden gelen elektrik verilerini kopyalayabilir ve güncelleyebilir ve ayrıca elektrik tasarımcıları, mekanik bir nesne taşındığında veya çıkarıldığında bildirim alabilir ve sistemlerini buna göre düzenleyebilir.

2. MEP elemanlarının asma tavan koordinasyonları için Analizi aracı

[Ortak]
Plan çizimleri, açıklık ayarlarına göre, zemine en yakın yükseklikte asılı MEP nesnesinin yüksekliğine göre renk kodlu olabilir. Yükseklik analizi, aktif görünümde veya ayrı bir görünümde ve odalara, alanlara ve bölgelere göre veya alternatif olarak kullanıcı tarafından tanımlanan bir kılavuza göre yapılabilir.

Yükseklik analizi sonuçları bir rapor olarak veya renkli bir plan olarak görüntülenebilir. Çok alçakta asılı nesneler vurgulanabilir ve 3D bölüm kutusuna yerleştirilebilir. Kullanıcılar istenen minimum yüksekliği ve ayrıca radyatör ve şalter gibi nesnelerin bu yüksekliğin altındaysa yok sayılabileceği bir yükseklik seviyesini tanımlayabilir.

3. Modeldeki veya ilişkili elemanlardaki değişiklikleri yansıtacak şekilde koşulların güncellenmesi

[Ortak]
Modelde provizyon iş akışını önemli ölçüde kolaylaştıran, provizyon özelliklerini etkileyen değişiklikler olduğunda, provizyonlar güncellenebilir. Önceden, ilişkili nesneler taşınmış, değiştirilmiş veya silinmişse, değişikliklerin yansıması için provizyonun silinmesi ve yeniden oluşturulması gerekiyordu. Otomatik provizyonları çalışırken yeni işlev, kullanıcıların değişiklikleri göstermesine veya ön izlemesine, provizyonları silmesine veya güncellemesine imkan sağlar.

Silip yeniden oluşturmak yerine provizyonların güncellenmesi aynı zamanda Yapısal modeldeki provizyonlar ve boşluklar arasındaki bağlantıları da korur. Bu, provizyonları ve boşlukları koordine ederken farklı disiplinler arasındaki iş akışını sürdürmeye yardımcı olur.

4. Birden fazla segmenti aynı anda bağlama imkanı

[Havalandırma, Boru Tesisatı, Elektrik]
Standart bağlantı aracı, kullanıcıların sürükleyerek seçim ile veya ayrı segmentlere tıklayarak, birden çok segmenti seçmesine (kanal, boru ve oluk) imkan sağlar. Doğrudan birden fazla segmenti bağlayabilmek modelleme hızını artırır ve tekrarlanan iş miktarını azaltır.

5. MagiCAD hesaplama verilerine 3. parti Revit family ekleme

[Hesaplama]
Kullanıcılar artık 3. parti Revit ürünlerine hesaplama verisi girebilir. Bu, MagiCAD ürün kitaplığında bulunmayan ürünler için güvenilir hesaplamalar yapılmasını sağlar. Çoğu havalandırma ve boru tesisatı ürünü kategorisi için basınç düşüşü verileri eklenebilir ve çoğu havalandırma ürünü kategorisi için ses verileri eklenebilir.

 6. Elektrik hesaplamaları için yerelleştirilmiş hesaplama standardı desteği

[Elektrik]
Yeni sürüm, kullanıcıların elektrik hesaplamaları için yerelleştirilmiş hesaplama standartlarına sahip hesaplama motorları kurmasına imkan sağlar. Yerelleştirilmiş hesaplama standartları Güncellemeleri kontrol et işlevi ile yüklenebilir. Kurulumdan sonra, yerelleştirilmiş hesaplama standardı, hesaplama iletişim kutusundaki Ayarlar menüsündeki açılır menüden seçilebilir. Mevcut ilk yerelleştirilmiş standartlar şunlardır: Fransız NFC 15100 ve UTE 15-500, ve Alman IEC60364 ve TR50480 standartları.

Artık elektrik hesaplama sonuçlarının raporunu bir Word dosyası olarak dışarı aktarmak da mümkündür. Rapor, seçilen hesaplama standartları kullanılarak dışarı aktarılacaktır.

7. Boru bağlantıları için hizalama işlevleri ve çaplandırma yöntemi seçimi

[Boru Tesisatı]
Gelişmiş boru bağlantı aracı, boru hizalamasını tanımlamak için ek işlevler sunar. Kullanıcılar artık serbest olarak veya seçilen bir referans nesneye göre (ör. diğer elemanların altında veya üstünde) bağlantı borularının yüksekliğini tam olarak tanımlayabilir. Yükseklik seviyesi aynı zamanda tek bir bağlantı borusu için de tanımlanabilir. Boru bağlantı aracı aynı zamanda ana borular ve bağlantı boruları için farklı çaplandırma yöntemlerinin seçilebilmesini de sağlar.

8. Temiz su sistemlerinde yardımcı pompalar için destek

[Hesaplamalar, Boru Tesisatı]
Temiz su cihazlarının gerektirdiği su basıncı ve akışı karşılamak için yeterli su basıncı yoksa, yardımcı pompalar gereklidir. MagiCAD artık temiz su sistemlerinde yardımcı pompaları desteklemektedir ve ürettikleri basınç artışı pompa eğrisine boyutlandırma akışı ile hesaplanmaktadır.

9. Dengeleme olmadan basınç düşüşü hesaplamaları

[Hesaplamalar, Boru Tesisatı]
Basınç düşüşü hesaplaması, tasarım sürecinin erken aşamalarında, bir ağın basınç düşüşlerini hesaplamak için kullanılır. Basınç düşüşü hesaplaması için üç seçenek vardır:

  • Calculate the pressure drops with MagiCAD data (Basınç düşüşlerini MagiCAD verileriyle hesapla) seçeneği ağdaki kurulu ürünlerin verilerini kullanır. Dengelemeye en yakın olan seçenek budur.
  • Use pressure drops defined in the dataset (Veri kümesinde tanımlanan basınç düşüşlerini kullanın) seçeneği kullanıcıların MagiCAD veri tabanındaki basınç düşüşü bilgilerini geçersiz kılmalarını ve girilen basınç düşüşü değerlerini kullanmalarını sağlar.
  • Use pressure drops defined within project settings (Proje ayarlarında tanımlanmış basınç düşüşlerini kullan) seçeneği sadece kanalların ve tesisatın basınç düşüşlerini hesaplar ve sonra proje ayarlarında tanımlanan basınç düşüşlerini ekler.

10. Şematikler için yeni çizgi bölme seçenekleri

[Şematik]
Şematik modülü, kesişen çizgileri bölmek için yeni seçenekler içermektedir. Şematik çiziminin türüne göre, yeni bir çizgi çizerken kesişen çizgileri otomatik olarak bölmek mümkündür. Ayrıca kesişen çizgileri daha sonra manuel olarak bölmek için de bir araç vardır. Dahili Revit işlevselliğinden farklı olarak, MagiCAD’deki Ayırma aracı, birden fazla dal çizgisi seçerek ana çizgiyi aynı anda birkaç parçaya bölmeyi sağlar. Bu, her ana hat segmentini ayrı şekilde bölmeye gerek kalmadığı için önemli ölçüde zaman kazandırır.

11. İyileştirilmiş Çalışma dizini işlevi

[Ortak]
Çalışma dizini işlevi hem yeni hem de geliştirilmiş özelliklere sahiptir. Kullanıcılar, farklı sistem türlerinde ve alanlarında benzersiz dizin numaraları mı yoksa aynı dizin numaralarını mı kullanacaklarını seçebilirler. Artık otomatik numaralandırma için farklı sistemler seçmek de mümkündür. Ek olarak, çalışma dizinleri de bağlantı düğümlerine eklenebilir.