MagiCAD 2021, önceki MagiCAD sürümlerindeki tüm yeni özellikler ve geliştirmeleri içermektedir. Ayrıca en son MagiCAD 2020 UR-1 ve UR-2 sürümlerindeki öne çıkan özelliklere bakabilirsiniz.

MagiCAD 2021

1. Autodesk Revit 2021 Desteği

Tümü

MagiCAD 2021 yeni Autodesk Revit 2021 ile ve önceki üç 2018-2020 Revit sürümü ile uyumludur.

2. Otomatik ana kolon şemaları oluşturma

Elektrik

MagiCAD Schematics’teki yeni Ana Kolon Şeması işlevi, seçilen elektrik şebekelerinin otomatik ana kolon şemalarını oluşturmanızı ve daha sonra modeldeki uygun elektrik panosuna bağlamanızı sağlar. Ana kolon şemasındaki teller aynı zamanda modeldeki devrelere de bağlıdır. Kullanılacak sembolleri ve hat türlerini seçebilirsiniz ve elektrik panoları arasındaki mesafeleri belirleyebilirsiniz. Aynı zamanda ana kolon şemasının daima güncel kalmasını da kolaylıkla sağlayabilirsiniz. Sadece parametreleri hazırlayın ve senkronize ederek değişiklikler yapıldığında çizimle otomatik olarak güncelleyin.

3. Elektrikli cihazlar için arka kutuların takılması

Elektrik

Kullanıcılar artık arka kutuları elektrikli cihazlarla birlikte takabilir. Arka kutular kanallara bağlanabilir, malzeme reçetelerine eklenebilir ve IFC’ye çıkarılabilir. Arka kutu tipi, yeni bir Arka Kutu Yönetimi işleviyle kolaylıkla değiştirilebilir. Arka kutuların eklenmesi, örneğin beton eleman fabrikasyon öncesi sürecinde ve malzeme reçetelerinin daha doğru hesaplanması için modellenmiş kanal sisteminin kullanılmasını sağlar.

4. Elektrik hesaplamalarında tel tipi verilerinin kullanımı

Elektrik

Tel Tipi Yönetiminden kablo verileri artık Elektrik hesaplamalarında kullanılabilir. Hesaplamalarda hangi kablo özelliklerinin kullanılması gerektiğini Tel Tipi Yönetiminde belirleyebilirsiniz. Elektrik Hesaplamaları daha sonra, hesaplamalar bir devre oluşturduktan sonra ilk kez açıldığında tel tipi verilerinin kullanılmasını otomatik olarak önerecektir. Ayrıca Elektrik Hesaplamaları penceresinde bir devrenin tel tipi değiştirildiğinde özellik, yeni tel tipi için kablo verilerini otomatik olarak önerecektir. Bu, hesaplamaların daima doğru kablo bilgilerini kullanarak gerçekleştirilmesini kolaylaştırır.

Elektrik Hesaplamalarında aynı zamanda tüm devrelerin kablo uzunluklarının belirlendiğini ve zorunlu olan durumlarda devrelerde gücün tanımlandığını kontrol etmek için kullanılabilecek yeni bir Doğrulama işlevi de vardır. Bu işlev aynı zamanda kullanıcıların tüm devreler için kablo özelliklerini kontrol etmelerini ve bunları değiştirerek kullanılan tel tipleriyle eşleştirmelerini de sağlar.

5. Kesitler için kıvrılma yarıçapını belirleme

Elektrik

Artık MagiCAD Crossing araçlarıyla kesit oluştururken değiştirilen kablo tepsileri ve kanallar için bir kıvrılma yarıçapı belirleyebilirsiniz. Böylece çok daha doğru 3 boyutlu modelleme yapabilirsiniz. Kıvrılma yarıçapları, bağlantı tipleri bunlara uyum sağlayabildiğinde hem yatay hem de dikey kıvrımlar için kullanılır.

6. Çoklu paylaşılan parametre dosyalarını kullanma desteği

Tümü

MagiCAD 2021 çoklu paylaşılan parametre dosyalarının kullanılmasını destekler. Çoklu paylaşılan parametre dosyalarının aynı anda seçilmesi, bağlanması ve kullanılması ciddi zaman kazandırır ve tüm projelerde iş akışını ve parametre yönetimini iyileştirir. İstenen parametre dosyaları veri kümesiyle eşlendiğinde tüm parametreler hemen MagiCAD’de mevcut hale gelir.

7. Yenilenen Parametre Güncelleme aracı ve Schematics’te parametrelerin daha iyi işlenmesi

Tümü, Şematik

MagiCAD 2021parametre değerlerinin güncellenmesinde birkaç iyileştirme sunar. Artık bir veri kümesinden Revit projesine parametre değerlerini güncellerkenörnek parametre değerlerinin güncellenip güncellenmeyeceğini seçebilirsiniz. Bu, kullanıcıların mevcut parametre değerlerini yanlışlıkla geçersiz bırakmasını engeller. Parametre Güncelleme aracı aynı zamanda tüm parametreler disipline göre ayrılmış durumda daha iyi yapılandırılmış bir iletişim sunar ve yerel su cihazı akış tanımlarının güncellenmesi için yeni bir seçeneği içerir.

MagiCAD Schematics artık parametre işlemesi için diğer MagiCAD yazılımlarına benzer işlevleri sunar. Parametre Güncelleme aracında aynı zamanda tip parametre değerlerini veri kümesiyle senkronize edebileceğiniz ayrı bir Schematics sekmesi bulunur. Aynı zamanda parametreleri farklı sembollere aynı anda ekleyebilirsiniz ve örnek parametre değerlerinin varsayılan değerlerle güncellenip güncellenmeyeceğini kontrol edebilirsiniz.

8. Yardım Kılavuzuna kolay erişim

Tümü

Artık işlevlerle ilgili talimatları MagiCAD şeridinde kolaylıkla bulabilirsiniz. İşlev düğmesinin üzerine gelip F1’e bastığınızda MagiCAD Yardım kılavuzundaki ilgili giriş açılır.

9. Entegre hesaplamalarla birlikte gaz sistemi tasarımı

Boru Tesisatı, Hesaplamalar

MagiCAD 2021 doğal gaz sistemlerinin tasarlanmasını ve hesaplanmasını sağlar. Gaz vanaları, gaz muslukları ve gaz ölçerler gibi yeni özel gaz parçaları boru tesisatı modülüne eklenerek gazlı su ısıtması tasarımı sağlandı. Ayrıca ısıtma ve soğutma tesisatı ürünlerine gaz konnektörü desteği de eklendi. Yeni eklemelerin tümü doğal gaz şebekelerinin kapsamlı tasarımını mümkün kılar.

Yeni sürümde aynı zamanda yeni bir gaz boyutlandırma ve basınç hesaplama işlevi de bulunur. İşlev, doğal gaz şebekelerinde gaz akışlarının, basınç seviyelerinin ve sistem parçası boyutlandırmasının hesaplanmasını sağlar. Bağlantı parçalarında basınç kayıpları ve basınç seviyesi sınırları gibi hesaplama ilkeleri CIBSE standardına uygundur. Kullanıcılar gaz çıkışları için güç ve tasarım basıncı seviyesini, gaz tipini ve şebeke girişindeki basınç seviyesini tanımlayabilir. Gaz hesaplamasında daha sonra gaz çıkışlarında gerekli basınç seviyelerini sağlamak için değerlere bağlı olarak şebeke boyutlandırması yapılır. Özellik aynı zamanda şebekede boyut ölçümü akışının kontrol edilmesi için isteğe bağlı bir çeşitlilik ayarını içerir.

Gaz hesaplama raporları diğer boru tesisatı hesaplamalarıyla aynı işlevleri kapsar. Kullanıcılar gösterilen sütunları seçebilir, seçilen boruların boyutlarını kilitleyebilir, hesaplama sonuçları vb. güncelleyebilir. Boyutlandırma sonuçları ve hesaplama verileri diğer boru tesisatı hesaplamalarında olduğu gibi modele güncellenebilir.

10. Yangın sistemi bağlantıları için yeni yönlendirme seçenekleri

Sulama Sistemi

Yangın Sistemi Bağlantı aracındaki Hat İçi bağlantı seçeneği artık seçilen borunun her iki tarafındaki bağlantıları destekler. Önceki sürümlerde ise sadece tek taraflı bağlantılara izin verilmekteydi.

11. Kelepçe boyutlandırma desteği

Yangın Sistemi, Borular

MagiCAD boru boyutlandırması artık kelepçelerle bağlantı parçalarını destekler. Çıkış boyutu, bağlanacak olan boruya göre belirlenir ve kelepçenin iç çapı ise ana borunun dış çapına göre boyutlandırılır.

12. Alan verilerine göre akıllı radyatör konfigürasyonu ve montajı

Boru Tesisatı

Yeni radyatör montaj aracı, radyatör boyutlandırmasını ve konumlandırmasını optimize eden bir radyatör kurulumunu konfigüre etmeye ve monte etmeye yardımcı olur. Araç, alan verilerini kullanarak uygun radyatör boyutlarını önerir ve doğru radyatör konumlarını belirler. Doğru kurulumu yaptığınızda radyatörleri otomatik olarak monte edebilirsiniz. Böylece cihazları konfigüre ederken ve monte ederken ciddi zaman kazanmış olursunuz.

Radyatör montaj aracı, ısı yükü gerekliliğini alan verilerinden alır ve pencere sayısını ve pencerelerin pervaz yüksekliğini ve genişliğini kontrol eder. Toplanan veriler ve seçilen radyatör türlerinin sistem sıcaklıkları ve teknik verileri ışığında, araç odadaki her pencere için en uygun radyatör boyutlarını önerir. Daha sonra kullanıcılar kurulumu kabul etmeden ve radyatörleri monte etmeden önce ayarlama yapabilir ve hesaplama ayarlarını değiştirebilir.

13. Yükseltilmiş drenaj bağlantı aracı

Boru Tesisatı

Yükseltilen drenaj bağlantı aracı, kompleks drenaj sistemlerinin modellemesini yaparken hız, esneklik ve doğruluk konusunda önemli artışlar sağlar. Artık kol ve kıvrım açılarını önceden belirleyebilirsiniz. Böylece kesin yönlendirme çözümlerini çok daha hızlı elde edebilirsiniz. Aynı zamanda yönlendirme hesaplamasında temel olarak bağlantı parçası açısını kullanarak bir borudan veya cihazdan bağlantı parçasına bağlanabilirsiniz. Böylece daha önceden kullanılamayan yönlendirme alternatifleri kullanılabilir.

Dikey kolonlara bağlantı, bağlantıyı açık boru ucuna bir kıvrımla veya tanımlanabilir bir kol açısıyla dikey boruya kol bağlantısı olarak gerçekleştirme alternatifini size sunan yeni bir araç çubuğu seçeneği sayesinde artık daha da kolaylaştı. Drenaj bağlantı aracındaki tüm yeni seçenekler, eğim, otomatik dönüş ve zemin ofseti için mevcut kontrolleri içerir.

14. Giriş kapılarının ve haznelerin akıllı montajı

Boru Tesisatı

Yeni akıllı yerleştirme işlevi, giriş kapılarının ve haznelerin montajını önemli ölçüde kolaylaştırır. Akıllı montaj ile giriş kapısının alt kısmı seçilen borunun alt kısmına uygun şekilde otomatik olarak ayarlanır. Giriş kapısının üst kısmı, araziye veya yüzeye göre ayarlanır ve MagiCAD, gerekli giriş kapısı bilezik uzunluğunu veya yüksekliğini otomatik olarak hesaplar. Giriş kapısını taktıktan sonra giriş kapısı üzerindeki diğer bağlantılardan çekmeye devam etmek ve ilgili borularla bağlantı kurmak kolaydır.

15. ASHRAE standartları ve Çin hesaplama standartları desteği

Havalandırma, Hesaplamalar

MagiCAD havalandırma hesaplamaları artık ASHRAE 2011 standartlarında ve Çin hesaplama standartlarında yaygın olarak kullanılan bağlantı parçalarını destekler.