Özellik Açıklaması – MagiCAD Revit 2021 »

MagiCAD 2021 Update Release 1

1. Günümüzün tasarım taleplerine yönelik optimum performans

Ortak

Günümüzde tasarımcılar giderek daha büyük ve karmaşık BIM modelleriyle çalışıyor ve bu da yazılım performansının üzerine yüksek performans talepleri yüklüyor. Bu nedenle MagiCAD’deki mevcut araç ve özelliklerini, yazılımın hızını ve performansını optimize etmek amacıyla yoğun bir çalışma gerçekleştirdik. Bu çalışmanın sonucunda MagiCAD 2021 UR-1 ile daha da hızlı bir MagiCAD ortaya çıkmış oldu. Büyük ölçekli projelerdeki, tamamlanması eskiden 10-40 saniye veya daha fazla süren işlemler artık 1-3 saniyeye indi ve birkaç dakika süren birçok karmaşık değişikliğin çalışma zamanı %50 veya daha fazla oranda kısaltıldı. MagiCAD 2021 UR-1, projelerdeki genel performansı ve işlem hızını iyileştirmek için en basit ve en hızlı çözümü sunuyor.

2. Revit proje dosyalarını BIM 360’daki merkezi bir proje dosyasına ve veri kümesine bağlama

Ortak

MagiCAD 2020, Autodesk BIM 360 Design’ı artık desteklemektedir. Bu, MagiCAD veri kümelerinin bir Revit dosyasına katıştırılmış dahili veri kümeleri olarak kullanılmasına olanak tanımaktadır. Bu sürümde BIM 360 desteği, katıştırılmış bir veri kümesi dosyası olan merkezi bir proje dosyasına birden çok Revit proje dosyası bağlanabilecek şekilde genişletildi. Bağlanan proje dosyaları daha sonra merkezi proje dosyasının katıştırılmış veri kümesini kullanarak projenin tüm katılımcılarının aynı tanımları, kural kümelerini ve yöntemleri kullanmasını sağlıyor. Revit dosyalarına bağlanma olanağı, büyük bir Revit projesi performans nedenleriyle birden çok modele bölündüğünde MagiCAD ve Autodesk BIM 360’ın birleştirilmesini kolaylaştırıyor.

3. İspanyolca dil desteği

Ortak

Revit için MagiCAD daha önce İngilizce, Almanca, Fransızca, Rusça ve Çince kullanıcı arayüzleri için destek içermekteydi. Revit 2021 UR-1 için MagiCAD, İspanyolca kullanıcı arayüzü ve İspanyolca kullanım kılavuzları ekliyor.

4. Şematik çizimlerde sembol montaj grupları kullanma

Şematik

Şematik çizimlerin sıklıkla bir çizim içinde tekrar oluşturulan veya başka çizimlerde tekrarlanan öğeleri vardır; örneğin, değişim tür birimlerin yapılandırmaları. Artık şematik çizimlerin bu kısımlarını veri kümesinde sembol montaj grupları olarak tanımlayıp kaydedebilirsiniz. Kaydedildikten sonra montaj gruplarını; semboller, bağlantılar ve diğer bilgiler de dahil olmak üzere şematik çizimlerin içine sürükleyip bırakabilir ve gerekirse bunları düzenleyebilirsiniz.

Sembol montaj grupları, kullanıcıların, normalde her seferinde manuel olarak ayrı alınması gereken öğeleri sık kullanılan şemalarda hazır kullanmak üzere seçerek derlemesine olanak tanır. Sembol montaj gruplarını kullanmak, olağan işlerde üretkenliği büyük ölçüde artırır ve şematik çizimlerde kaliteyi ve tutarlılığı korumaya yardımcı olur.

5. Bir projedeki şematik sembolleri güncelleme ve otomatik sembol listeleri oluşturma

Şematik

Şematik sembolleri bir proje sırasında değiştirmek, veri kümesindeki yeni Projeye güncelle işlevi ile çok daha kolay. Sembol veritabanında yeni bir sembol seçip Projeye güncelle düğmesine tıklamanız yeterli. Sembol bundan sonra projenizdeki tüm mevcut ailelerde değiştirilir ve sembol ailesinin Revit aile düzenleyicisi ile düzenlenmesi gerekmez.

Gösterge aracı da şematik sembolleri destekleyecek şekilde genişletilmiştir. Bu, kolayca genel bir bakış elde edebilmek için projede kullanılan tüm sembollerin bir listesini otomatik olarak oluşturmanıza olanak tanır. Gösterge şablonlarının seçili sembol parametrelerini de içerek şekilde yapılandırılabilmesi, listeye sembol açıklaması ve kodlar gibi yararlı bilgiler eklemenize izin verir.

6. İyileştirilmiş Sprinkler sistemi raporları

Sprinkler Sistemi Tasarımı

Sprinkler sistemi raporlarının özel logolar eklenebilecek bir sayfa üst bilgisi bulunmaktadır ve genel sayfa düzeni diğer hesaplama raporlarına uyacak şekilde düzenlenmiştir. Artık hesaplanan tasarım alanlarını aynı dosyaya basmak mümkündür. Basılan PDF dosyalarının varsayılan adları; tek bir alan basılırken tasarım alanının adı (“tasarım alanı adı”.pdf), birden çok alan basılırken projenin adı (“proje adı”.pdf) kullanıldığından içeriği yansıtır.

7. Sulama sistemi şebekelerini birden çok bağlı sistemle hesaplama

Sprinkler Sistemi Tasarımı

Sprinkler sistemi şebekeleri sıklıkla bir alarm vanasının ardında olan birden çok sprinkler sisteminden oluşur. Bu sistemler daha sonra ana sulama sistemi olan bir manifolda bağlanır. Artık birden çok bağlı sulama sistemi içeren sulama şebekeleri için sulama hesaplamaları yapmak mümkündür.

8. Bağlantı düğümlerinde iyileştirmeler

Hesaplamalar

Ardışık bağlantı düğümleri, artık her düğümün giriş değeri tekrar girilmeden yerleştirilebilmektedir. Bağlantı düğümü oluşturmadaki yeni Birden çok ekle seçimi işaretlenirse, eklenen tüm düğümler otomatik olarak aynı değerleri kullanmaktadır. Bu, cihazların bağlantı düğümlerine göre simülasyonunun yapılacağı ve çok sayıda özdeş düğümün modele yerleştirilmesinin gerektiği büyük ölçekli projelerde özellikle yararlıdır.

Bağlantı düğümü tanımları da ayrıca iyileştirilmiştir. Artık bağlantı düğümleri için sistem sıcaklık farkından farklı özel bir sıcaklık farkı tanımlayabilirsiniz. Havalandırma borularına düğümler takıldığı ve yazılımın besleme borusu ve çıkış borusu olarak borular arasındaki farkı belirleyemediği durumlarda, bunlar manuel olarak tanımlanabilir.

9. Isıtma ve soğutma sistemleri için çeşitlilik hesaplamaları

Hesaplamalar, Boru Tesisatı

Çeşitlilik faktörleri, bir ısıtma ve soğutma sisteminin kullanım sırasında uygulamadaki gerçek akışını tahmin etmenizi sağlar. Daha sonra, malzeme yatırımını asgariye indirmek ve enerji tasarrufu sağlamak için, boru ve pompa boyutu, uygulamadaki gerçek akış gereksinimlerine uyacak şekilde düşürülebilir. Çeşitlilik faktörleri boyutlandırma ve dengelemedeki basınç düşüşleri sırasında boru boyutunu etkiler. Ayrıca istediğiniz zaman ayarlı çeşitlilik faktörlerini yoksayıp çeşitlendirilmemiş akış ile hesaplamalar yapabilirsiniz.

Gerek besleme gerekse dönüş boruları için aynı çeşitlilik faktörünün kullanılması gerekir. Çeşitlendirilmiş akış, ters dönüşlü sistemler gibi besleme ve dönüş yönlerinin farklı olduğu sistemlerde desteklenmez.

10. LOD (Level of Detail: Ayrıntı Düzeyi) seçim aracı

Havalandırma, Boru Tesisatı, Elektrik

Bir BIM projesinin farklı aşamalarının farklı geometrik ayrıntı gereksinimleri vardır. Tasarımın ilk aşamaları genellikle ayrıntılı görselleştirme gerektirmez; yaklaşık yer gereksinimlerini ifade etmek ve optimum tasarım performansı sağlamak için semboller ya da kutu şekilleri yeterlidir. Tasarımın sonraki aşamaları, mekanı ve bileşenlerin ilişkilerini daha doğru olarak göstermek için giderek daha ayrıntılı ürün geometrisi gerektirir.

MagiCAD 2020’de, LOD (Ayrıntı Düzeyi) ayarlamasını desteklemek için aile dönüştürmeyi ve BIM nesneleri oluşturmayı geliştirdik. MagiCAD’in yeni sürümüne, gerekli LOD’yi hızlıca ve kolayca ayarlamayı olanaklı kılan önceden yapılandırılmış seçenekleri olan bir LOD seçme işlevi eklenmiştir.

MagiCAD, aşağıdaki LOD düzeylerini içermektedir:

  • MC LOD 100 – Grafik gösterim için yalnızca MagiCAD sembol kitaplıklarından semboller kullanılır
  • MC LOD 200 – Kutu şekilleri, ürün geometrisini yaklaşık olarak gösterir. Tasarımın ilk aşamaları için ve karmaşık tasarımların performansını optimize etmek amacıyla kullanılır.
  • MC LOD 300 – Ayrıntılı ürün geometrisi. Tasarım koordinasyonu, yazışmalar ve diğer kararlar için ürün geometrisi önemli olduğunda ayrıntılı tasarım için kullanılır.
  • MC LOD 350 – Ayrıntılı tasarım ve görselleştirme ihtiyaçları için oldukça ayrıntılı ve doğru ürün geometrisi. İnşaat ve tesisatı veya projedeki diğer taraflarla iletişimi etkileyen ayrıntıların gösterilmesi için yüksek bir doğruluk düzeyi gerektiğinde kullanılır.

11. İyileştirilmiş kablo işleme

Elektrik

Artık bir projede kullanılabilecek kablo türlerini seçebilirsiniz. Kablo Türü Yönetimi iletişim kutusunda bir kablo türü için yeni ‘Kullanımda’ seçiminin işareti kaldırılırsa kablo türü Kablo aracında ve Devre Özelliklerini Ayarla’da ve projeni hesaplama işlevlerinde bulunmaz. Ancak bir kablo türü projede bir yerde daha önce kullanıldıysa, kablo türünün kullanılamaz yapmak o kablo türünün mevcut örneklerini kaldırmaz.

Kablo örneklerinin ayrıca devre kablo türünü kullanmayı seçmenize izin veren yeni bir parametresi vardır. İşaretlendiğinde, Parametreleri Güncelle işlevi ile tüm kabloları devre kablo türüne güncellemek mümkündür.

12. Kablo çizimi için yeni özellikler

Elektrik

Artık bağlantı (buat) kutularını, yüzen kablo çizimi araç çubuğundaki yeni Bağlantı kutusu ekle işlevi ile kablo çizimi sırasında modelin içine yerleştirebilirsiniz. Bir bağlantı kutusu eklediğinizde, işlev, yalnızca seçim için geçerli olan ürünleri sunar ve eklenen bağlantı kutusu otomatik olarak çizilmekte olan kablo ile aynı devreye atanır. Kutu serbestçe yerleştirilebilir; kablolar buna göre ayarlanır. Kablo çizimi sırasında bağlantı kutuları eklemek, değişik işlevler arasında gidip gelmek gerekmediğinden tasarımcılara daha fazla esneklik sunar.

Ayrıca artık bir kablo paketine bağlanmayan besleme kablolarını da kolayca çizip etiketleyebilirsiniz. Yeni bir araç çubuğu işleviyle, bir kabloyu çizdikten sonra besleme kablosu olarak işaretleyip bir etiket ekleyebilirsiniz. Kablo özellikleri daha sonra, bir kablo paketine bağlanırken yapıldığı gibi devre ve kablo arasında eşitlenir.

13. Havalandırma sistemleri için parça numaralama

Havalandırma

Parça numaralandırma, havalandırma modelindeki her parça için otomatik olarak bir kimlik değeri oluşturur. Numaralandırma sistemi ihtiyaçlarınıza göre özelleştirilebilir. Aynı ürünler için aynı numarayı veya her parça için benzersiz bir numarayı; tüm sistemler için aynı numara serisini veya her sistem için farklı bir numara serisini kullanabilirsiniz. Parça numaraları ayrıca etiketlerde, zaman çizelgelerinde ve dışa aktarma dosyalarında kullanılabilir.

Parça numaralandırma, sisteme daha iyi bir genel bakış, verimli parça yönetimi ve model ve Malzeme Listesi gibi harici kullanım için alınan tüm bileşen listeleri arasında sorunsuz bir bağlantı sunar. Parça numaralandırma ayrıca tesisatçılara hangi bileşenlerin nerede kullanılacağını söyleyen ayrıntılı bir çizim sağlamak için de kullanılabilir.

14. Havalandırma ve boru elemanları için tesisat kodları

Havalandırma, Boru Tesisatı

Artık modellere havalandırma ve boru tesisat elemanları (kanallar, borular, bileşenler ve cihazlar) koyarken bunlara tesisat kodları ekleyebilirsiniz. Modeldeki tesisat kodları daha sonra, tesisatta tutarlılık sağlamak için tesisatçılara bilgi aktarma amacıyla etiketlere, zaman çizelgelerine ve Malzeme Listelerine dahil edilebilir.

Tesisat kodları ürün kurulum iletişim kutusuna eklenmiştir ve kullanılabilen kodlar veri kümesi dosyasında tanımlanabilir. Tesisat kodları aynı elemanın tüm örneklerine otomatik olarak eklenir, ancak modelleme sırasında ayrı örneklerde kolayca değiştirilebilir.

15. Daha fazla sayıda bilgi açısından zengin malzeme kalemi ve malzeme sağlama yönetiminde yapılan iyileştirmeler

Ortak

İnşaat Payları İçin Malzeme Kalemi aracı artık malzeme türü parametreleri, malzeme tedarikçisi, nüfuz edilen yapının yangın derecesi ve malzeme sahibi gibi yeni bilgi türlerini malzeme ailesine paylaşılan parametreler olarak kopyalamaktadır. Bu parametreler daha sonra İnşaat Payları Yöneticisi eklentisi tarafından kopyalanıp ilgili boşluklara aktarılmaktadır.

Yeni parametreler bir malzemenin neden ve hangi MEP nesneleri için oluşturulduğu, hangi tür bir yapının içinde bulunduğu ve varsa yangın derecesi ve malzeme sahibinin disiplini hakkında bilgiler sağlamaktadır. Topluca bakıldığında bu ilave bilgiler daha çok bilgi sunan malzeme kalemleri oluşturmakta ve daha etkili bir işbirliğini desteklemektedir.

İnşaat Payları Malzeme Kalemi aracında yapılan iyileştirmeler, gerektiğinde malzemeler için ilave uzunluk belirlemek amacıyla malzeme boyutu hesaplanırken yalıtımı dahil etme seçeneği sunmaktadır.

16. Nesne durum bilgilerini ayarlama ve yönetme

Ortak

Yeni bir Durum işlevi, bir sistem veya şebeke içindeki mevcut ve yeni elemanları ayırt etmenize olanak tanımaktadır. Durum bilgileri görünüm filtrelerine, zaman çizelgelerine, IFC Dışa Aktarma dosyalarına ve etiketlere dahil edilebileceği gibi öğeleri Malzeme Listeleri’nin ve Gösterge raporlarının dışında tutmak için de kullanılabilir. Durum bilgileri modelleme sırasında kolayca eklenebilir veya daha sonra Özellikleri Değiştir işleviyle eklenebilir, düzenlenebilir ve çıkarılabilir.

Durum bilgileri şunları yapmak için kullanılabilir:

  • Zaman çizelgelerinde veya görünüm filtrelerinde öğeleri filtrelemek
  • İstenmeyen boyut değişikliklerini engellemek için boyutları kilitlemek
  • IFC’ye dışarı aktarma sırasında öğeler için duruma özel renk ayarlamak
  • Etiketlerin mevcut ve yeni öğeleri otomatik olarak göstermesini sağlamak
  • Belirli öğeleri Malzeme Listeleri’nin ve Göstergeler’in dışında tutmak

17. İyileştirilmiş pompa eğrileri

Boru Tesisatı

MagiCAD hesaplamaları artık frekans kontrollü basamaksız pompalar için birden çok pompa eğrisini ve alanını desteklemektedir. Bu pompalar için pompa eğrisi şemasındaki gerçek hizmet noktası, Pompa basıncına hesapla seçeneği işaretlenirse ısıtma ve soğutma sistemlerinde hesaplanır.

18. Genişletilmiş Autodesk Fabrication desteği

Ortak

MagiCAD’in önceki sürümleri Çakışma algılama , Destekler ve Askılar, İnşaat Payları için Malzeme Kalemi gibi başlıca birçok aracın Autodesk Fabrication öğeleri için destek getirmişti. Bu sürümde Autodesk Fabrication desteği, Hareketli indeks aracına ve 3B kesit kutusu özelliklerine genişletilmiştir. Autodesk Fabrication öğeleri ile uyumluluk, Revit projelerinde çalışan ancak Fabrication parçaları kullanan üstleniciler için MagiCAD’i yararlı bir çözüm yapmaktadır.

19. Borular için standarda ve malzemeye göre basınç kaybı hesaplaması

Boru tesisat sistemleri için hesaplamalar

Artık her boru serisinin hesaplama standardını ve malzemesini ayrı olarak tanımlayabilirsiniz. Kullanılabilen malzemeler, seçilen hesaplama standardına göre değişir. Farklı hesaplama standartları ve malzemelerin farklı zeta faktörleri (direnç faktörü) vardır ve doğru zeta faktörünün kullanılması, sistem armatürünün basınç düşüş hesaplamasının daha doğru olmasını sağlar.

İki yeni boru basınç kaybı hesaplama standardı dahil edilmiştir: Alman DIN standardı ve İtalyan UNI standardı.

20. Hesaplama iyileştirmeleri

Hesaplamalar

Kullanıcılar daha önce bir ayar vanasının basınç düşüşünü kilitleyebiliyordu. Basınç düşüşünü kilitlemek, akış değiştiğinde (resimde kırmızı çizgi) ayarlama değerinin değişmesi anlamına gelir. Artık bir ayar vanasının kv değerini de (resimde yeşil çizgi) kilitlemek mümkündür. Bu, basınç düşüşü değişikliği sırasında ayarlama değerinin aynı kalması anlamına gelir.

Ayrıca, boyutlandırma yöntemleri artık her boydaki boru ve kanal için azami akış tanımlamanıza izin vermektedir.