Revit için MagiCAD 2021 UR-1 »

Revit için MagiCAD 2021 »

MagiCAD 2021 Update Release 2

1. Batch Manager

Ortak

Yeni MagiCAD Batch Manager, modelinizi yazdırmadan, kaydetmeden veya dışa aktarmadan önce otomatik gerçekleştirilecek toplu işlemler olarak kaydetmenizi sağlar. Bu, kaydedilen modellerin ve dışa aktarılan dosyaların daima en son değişikliklerle güncellenmesini sağlamaya yardımcı olur.

MagiCAD Batch Manager’da yapılandırılan iki tür işlem vardır: Toplu işlemler ve Tepkisel işlemler. Toplu işlemler, mevcut işlevlerin birleşimlerini kaydetmenizi ve farklı amaçlara yönelik farklı yapılandırmaların bir listesini oluşturmanızı sağlar. Kaydedilen toplu işlemlerden biri, daha sonra işlev kullanıldığında otomatik gerçekleştirilen bir Tepkisel işlem olarak Print (Yazdır), Save (Kaydet), Save As (Farklı Kaydet) veya Export IFC (IFC’yi Dışa Aktar) işlevlerine atanabilir.

Otomatik toplu işlemler, gerekli görevlerin yürütülmesini ve çıktılarınızın, kaydedilen modellerinizin ve dışa aktarılan dosyalarınızın en son değişikliklerle güncellenmesini sağlar. Manuel kontrol gerekmez. MagiCAD, dosyalarınızı tam olarak ihtiyacınız olan şekilde hazırlar.

2. Nesne Kimliği Biçimleriyle özel tanımlama kodları oluşturma

Ortak

Artık seçili parametreleri ve değişkenleri Nesne Kimliği Biçimlerinde birleştirebilirsiniz. Kaydedilen Nesne Kimliği Biçimleri daha sonra ürünlere atanarak tanımlanan biçime göre her ürün için ayrı bir tanımlama kodu oluşturabilir. Tanımlama kodları, birçok türdeki bilgiyi iletmek ve ürünleri tesisat veya tesis yönetimi amacıyla işaretlemek için kullanılabilir.

3. İnşaat Payları için Malzeme Kalemi’ndeki İyileştirmeler

Ortak

İnşaat Payları için Malzeme Kalemi aracındaki üç yeni iyileştirme, daha kolay malzeme sağlama ve entegre hava cihazları desteği ile özelliklerini daha da ileriye taşıyor.

Malzeme kalemi güncelleme sembolü – Modeldeki malzeme kalemleri için mevcut 2B semboller güncellenerek başka semboller seçilebilir. Veri kümesindeki malzeme kalemleri için başka bir sembol seçin ve model buna göre güncellensin.

Malzeme kalemi güncellenirken manuel malzeme kalemleri yok sayılabilir – Modeldeki malzeme kalemlerini İnşaat Payları için Malzeme Kalemi aracıyla güncellediğinizde, manuel oluşturduğunuz malzeme kalemlerini atlayabilirsiniz.

Entegre hava cihazları için malzeme kalemleri – Artık duvara entegre edilmiş hava cihazları için malzeme kalemleri oluşturabilirsiniz.

4. İnşaat Payları için Malzeme Kalemi’nde mesafe seçimi

Ortak

İnşaat Payları için Malzeme Kalemi’nde mesafe seçimi, malzeme kalemi aramasını modelin seçili bir parçasıyla daraltmanızı sağlar. Önceden kullanıcıların tam model araması yapması ve ardından ilgili payları daraltmak için çeşitli filtreler kullanması gerektiğinden, sınırlı bir alanda çalışmak ilgili payları tanımlamayı kolaylaştırır ve aracın genel çalışmasını çok daha hızlı hale getirir.

5. Sheet Manager’da sayfa düzenleme olanağı

Ortak

Çizim damgasında kullanılacak bir alanı unuttuysanız veya Sheet Manager’da oluşturduğunuz görünümlerde başka bir gösterge kullanmak istiyorsanız, baştan başlamanız gerekmez. Edit sheets (Sayfaları düzenle) sekmesini seçip değiştirilmesi gerekenleri düzeltmeniz yeterlidir. Gerekirse, tek seferde birden fazla sırayı seçebilir ve düzenleyebilirsiniz.

6. Radyatör bağlantı setleri ile kolay radyatör tesisatı

Boru Tesisatı

Artık radyatör bağlantısı için gereken tüm bileşenleri içeren radyatör bağlantı setlerini kullanarak radyatörleri bir çizime yerleştirebilirsiniz. Hazır bağlantı setleri, radyatör bağlantıları yapmayı ve bağlantı alternatiflerini karşılaştırmayı çok daha kolay hale getirir.

Radyatör bağlantı setleri veri kümesinde yeni bir ürün kategorisi olarak bulunmaktadır. Bir radyatöre bağlantı seti eklendikten sonra, bunlar otomatik olarak birlikte kurulurlar.

7. İyileştirilmiş radyatör seçim aracı

Boru Tesisatı

Artık tasarım ısıtma yüküne dayalı olarak radyatör boyutlandırması yapmak ve radyatör sayısını seçmek için manuel radyatör seçiminde de alan verilerini kullanabilirsiniz. Oda veya pencere geometrisi otomatik radyatör seçimi ve yerleştirme için çok karmaşık olduğunda manuel radyatör seçimi ve yerleştirme kullanılmalıdır. Ancak, doğru radyatör boyutlarının belirlenmesi için manuel seçimde bile alan verilerini kullanma olanağı yine de çok kullanışlıdır.

8. Temiz su sistemleri için termostatik karışım vanaları

Boru Tesisatı

Termostatik karışım vanaları artık MagiCAD’de yeni bir ürün kategorisi olarak bulunmaktadır. Bunlar temiz su şebekelerinde, örneğin duşlarda, güvenli su sıcaklığını sağlamak üzere soğuk ve sıcak suyu karıştırmak için kullanılırlar.

Termostatik karışım vanalarının eklenmesi, kazandan son duş başlığına kadar tüm temiz su şebekesini ayrıntılı olarak modellemenin artık mümkün olmasıyla daha yüksek hesaplama doğruluğu ve daha ayrıntılı miktar başlangıç raporlarının elde edilebileceği anlamına gelir.

9. Asılı ışıklıklar için tavan uzaklığını tanımlama

Elektrik

MagiCAD’in yeni sürümü, ayarlanabilir tavan uzaklıklarına sahip asılı ışıklık modellerini desteklemektedir. Işıklığın istenilen yükseklik seviyesini kilitleyebilirsiniz, böylece tavan uzaklığı da buna göre otomatik olarak ayarlanır. Ayrıca, daha sonra kolayca düzenlenebilmesi için, tavan uzaklığı da paylaşılan bir parametre olarak eklendi.

10. Birden fazla grup için Hareketli İndeks numaralandırma kuralı kullanma

Ortak, Elektrik

Artık bir projedeki çeşitli farklı gruplar için bir Hareketli İndeks numaralandırma kuralı atayabilirsiniz. Örneğin, elektrik tasarımında projedeki her panel için farklı bir grup olmak üzere genellikle birkaç grup oluşturulur. Artık her biri için numaralandırmayı ayrı ayrı oluşturmak yerine tüm gruplar için aynı numaralandırma kuralını atayabilirsiniz. Bu, gereken numaralandırma kuralı sayısını önemli ölçüde azaltır ve bunların verimliliklerini artırır.

11. Yeni Özellik Eşleştirme aracıyla parametre değerlerini kopyalama

Şematik

Yeni Özellik Eşleştirme aracı, bir nesnenin parametre değerlerini diğer nesnelere kolayca kopyalamanızı sağlar. Birden fazla nesneye manuel olarak parametre değeri girmek, oldukça zaman alan ve hataya açık bir görevdir. Özellik Eşleştirme aracı ile, bir kaynak nesne ve hedef nesneleri seçmeniz yeterlidir. Araç, eşleşen bir parametre adına sahip tüm parametre değerlerini kaynak nesneden hedef nesnelere otomatik olarak kopyalar.

Bir şebekedeki hat segmenti veya sembol için belirli bir değer tanımladığınızda ve değerin daha sonra şebekedeki diğer konumlara; örneğin, etiketleme amacıyla, eklenmesi gerektiğinde, parametreleri kopyalamak özellikle kullanışlıdır.