MagiCAD 2021, önceki MagiCAD sürümlerindeki tüm yeni özellikler ve geliştirmeleri içermektedir. Ayrıca en son MagiCAD 2021 UR-1 ve UR-2 sürümlerindeki öne çıkan özelliklere bakabilirsiniz.

MagiCAD 2022

1. Autodesk Revit 2022 Desteği

Tümü

MagiCAD 2022 yeni Autodesk Revit 2022 ile ve önceki dört 2018-2021 Revit sürümü ile uyumludur.

2. Havalandırma tasarımında dağıtım kutularını kullanma

Havalandırma

Havalandırma sistemleri için uygun alan genelde sınırlı olabilir. Aynı alanda farklı yönlere uzanması gereken birden fazla kanal gerekiyorsa, artık çeşitli kanalları bağlamak için genel dağıtım kutularını kullanabilirsiniz.

Uygun dağıtım kutusu boyutunu seçmeniz ve bunu modele yerleştirmeniz yeterlidir. Daha sonra buna uzanan kanallar çizebilir ve dağıtım kutusunu güncelleyebilirsiniz. Dağıtım kutusu eklemek, sınırlı alanlarda hava kanalı işlemlerini kolaylaştırır ve alan konusunda uygun olması ve pratik olması nedeniyle son montajlarda sıkça kullanıldığından tasarımı daha gerçekçi hale getirir.

3. Yeni bağlantı tipleriyle doğru kanal modelleme

Havalandırma

Normalde, araya bir bağlantı eklemeden iki kıvrım bağlanamaz. Kanal bağlantılarına ilişkin yeni cinsiyet tipleri (erkek/dişi) ek bağlantı ihtiyacını ortadan kaldırır ve yeni tasarım olanakları sağlar. Yüksek doğruluk, modeli montaj amaçlarına daha uygun hale getirmeye de yardımcı olur.

Embedded Youtube video can't be displayed. Please accept statistics, marketing cookies to watch this video.

Youtube’da video izleyin »

4. Gelişmiş Yatay Açı işlevi

Havalandırma, Boru Tesisatı, Elektrik

Artık farklı bir yüksekliğe geçerek yatay olarak devam etmek için, sistem uç noktasındaki Yatay Açı işlevini kullanabilirsiniz. Uç noktaya / yan yöne yatay açı oluştur seçeneğini işaretlemeniz ve ardından devam etmek için hedef yüksekliğini ve yatay yönü seçmeniz yeterlidir.

Önceden, açının sistemin ortasında bir yerlerde oluşturulması gerekiyordu. Bu, sistem öğesinin istenen açı noktasından daha ileride modellenmesi gerektiği anlamına geliyordu.

5. Yeni elektrik hesaplama motorları

Elektrik

MagiCAD’e İsveç, Finlandiya ve İspanya için yerelleştirilmiş elektrik hesaplama motorları eklendi. Ne yazık ki, uyumluluk sorunları nedeniyle Fransa’ya ilişkin elektrik hesaplama motoru desteğini de kaldırmak zorunda kaldık. Bu, MagiCAD’in artık Uluslararası IEC standardını desteklediği ve IEC standardına göre İsveç, Finlandiya, İspanya ve Almanya için yerelleştirilmiş elektrik hesaplama motorlarını içerdiği anlamına geliyor.

6. Elektrik hesaplamalarına yalıtım ve yerleştirme yöntemini dahil etme

Elektrik

Elektrik hesaplamaları artık kablo yalıtım tiplerini ve kablo yerleştirme yöntemlerini destekliyor. Kablolar için kullanılabilir yalıtım tipleri şunlardır: XLPE, PVC, Halojensiz ve Kauçuk. Kablo tipi yönetimine kablo yalıtımı da eklendi. Bu, kablo tipi tanımlaması sırasında yalıtımı seçebileceğiniz ve seçilen yalıtımın hesaplamalarda dikkate alınacağı anlamına gelir.

Kablo yerleştirme yöntemleri ve ilgili yerleştirme kodları veri kümesinde tanımlanabilir. Bir devreye yerleştirme kodu atandığında kod, elektrik hesaplama iletişim kutularına da otomatik olarak eklenir. Bununla birlikte, artık akım kablosu için tepsi sayısını ve ek temas devrelerini de tanımlayabilirsiniz.

7. İyileştirilmiş kablo yönlendirme

Elektrik

Yan ofsetleri bulunan kablolar çizerken, artık bir sonraki cihaza bağlamadan önce ek yol noktaları seçerek kablo yolu için köşeler oluşturabilirsiniz. Bu, nesnelerin etrafından dolaşmak ve farklı köşe tiplerini izlemek için kablo yollarını kolayca ayarlamanızı sağlar. Bununla birlikte, yan ofseti bulunan kabloyu bir kablo paketine bağladığınızda, kablonun ofseti korunur

8. Dönüştürülen semboller için ölçeklendirme

Elektrik, Şematik

Doğrudan bir sembol veritabanından dönüştürülen şematik semboller ve elektrik planı çizim sembolleri için ölçek belirleyin. Ölçeklendirme, semboller projeye eklenmeden önce sembol boyutunu ayarlamanızı sağlar. Ayrıca, ürün veri sayfasında Projeye güncelle düğmesiyle herhangi bir noktada dönüştürülen sembollerin boyutlarını da güncelleyebilirsiniz.

9. İyileştirilmiş Mekanik Bağlantı işlevi

Elektrik

Mekanik Bağlantı işlevinde yapılan çok sayıda iyileştirme, bağlantı düğümü yönetimini kolaylaştırır. Artık bir mekanik modeldeki bağlayıcılar için bağlantı düğümlerini seçerken aynı zamanda yeni düğüm tipleri oluşturabilirsiniz. Bununla birlikte, bağlantı düğümlerine bağlanan kablolar ve etiketler düğüm tipi değiştirildiğinde bile korunur.

Ayrıca, örnek ve tip özellikleri dahil olmak üzere ana nesnelere ilişkin ek bilgileri kolayca görüntüleyebilir ve aktif görünüm yerine seçili bir görünümdeki nesnelere yakınlaştırma yapabilirsiniz. Bu eklemeler, ana nesneleri bulmayı ve incelemeyi büyük ölçüde kolaylaştırır.

10. Boru serisi yönlendirme tercihlerinde boyut aralıkları

Boru Tesisatı

Bir boru serisindeki bağlantı parçaları için boyut aralığını tanımladığınızda, aynı boyut aralığı artık boru serisi yönlendirme tercihlerinde otomatik olarak güncelleniyor. Bu, modelleme sırasında bağlantı parçaları için seçilen boyut aralıklarının korunmasını sağlamayı kolaylaştırır.

11. Önceden yapılandırılmış boru ve drenaj serileri

Boru Tesisatı

Bir proje için boru ve drenaj serisi tanımlamak sıkıcı ve hataya meyilli bir görev olabilir. Seçilen bağlantı parçalarının modelleme işine uygun olması yeterli değildir, bunların sahada birbirine monte edilmek için uyumlu olduklarını da doğrulamanız gerekir.

Size bu görevde yardımcı olmak amacıyla MagiCAD, artık önceden yapılandırılmış ve projelerinizde kullanıma hazır boru ve drenaj serilerinin bir koleksiyonunu içeriyor. Bu seri, bir boru tesisatı veya drenaj sistemi için uyumlu boyutlarda bir dizi bağlantı parçası içerir. MagiCAD Cloud’da boru ve drenaj serisini seçebilirsiniz, boru serisi verileri otomatik olarak MagiCAD veri kümesine eklenir.

12. Yalıtım serisi için malzeme ve kaplama tanımlama

Havalandırma, Boru Tesisatı

Yalıtım serisine malzeme ve kaplamaya ilişkin yeni ayarlar eklendi. Bu ayarlar, yalıtım serisi için daha tam bilgi eklenmesini sağlar ve ayrıca bunlar yerelleştirmeler için de gereklidir.

13. Drenaj ürün kombinasyonları oluşturma ve yerleştirme

Boru Tesisatı

Artık veri kümesinde, havuzlar ve kanal havuzları gibi drenaj ürünlerini birleştirebilir ve ardından bunları bir kombinasyon halinde modele yerleştirebilirsiniz. Ürünler, Revit’te ayrı ürünler olarak ele alınırken, Drenaj bağlantı aracı ve Benzerini oluştur gibi bazı MagiCAD işlevlerinde bir kombinasyon olarak ele alınır. Ürün kombinasyonları kullanmak, drenaj bağlantıları oluşturmayı ve modele benzer sistemler eklemeyi kolaylaştırır.

Drenaj ürün kombinasyonlarını desteklemek amacıyla, drenaj bağlantı aracını da yükselttik ve bağlantı mantığına yeni seçenekler ekledik.

14. Sulama sistemi yerleştirme mesafeleri için akıllı seçenekler

Sulama Sistemi

Sulama sistemi yerleştirme aracı artık bir sulama sistemi dizisi için duvarlara olan sulama sistemi mesafelerini manuel olarak ayarlamanıza olanak tanıyor. Önceden, duvarlara olan mesafeler otomatik şekilde sıra yüksekliğinin ve sütun genişliğinin yarısı olarak belirleniyordu. Maksimum mesafeler seçeneği seçilirse, sıra yüksekliği ve sütun genişliği; görünümdeki üst ve alt duvarlara olan mesafe dW1 değerine ve sol ve sağdaki duvarlara olan mesafe dW2 değerine eşit olacak şekilde otomatik olarak ayarlanır. Bu, seçilen sulama sistemi sayısı için maksimum miktarda alan sağlayan bir sulama sistemi dizisi oluşturmanızı sağlar.

15. Sulama sistemi hesaplamasında su kaynağı basınç eğrilerini kullanma

Sulama Sistemi

MagiCAD sulama sistemi hesaplaması artık su kaynakları için P/Q eğrilerini (basınç seviyesi / su akışı) içeriyor. P/Q eğrisi kullanıcı tarafından tanımlanabilir ve bir su kaynağı nesnesi yerleştirilmeden önce dahi şebeke hesaplamasında kullanılabilir. Hesaplama raporundaki su kaynağı şeması, gerekli basıncın herhangi bir noktada basınç eğrisini aşmadığını doğrulayabilmeniz için hesaplanan tüm tasarım alanlarının çalışma noktalarını görüntüler. P/Q eğrisi, bir pompayı sisteme yerleştirmeden hızlı bir şekilde simüle etmek için de kullanılabilir.

16. Yeni Segment Ayarlama aracıyla hızlı ve hassas şebeke ayarlamaları yapma

Ortak

Yeni Segment Ayarlama aracı, mevcut sistem segmentlerini milimetrelik hassasiyetle hizalamanıza olanak tanıyor. Mesafeleri veya bir ofset girmeniz ve taşınacak öğeleri seçmeniz yeterlidir. Bu özellik, merkez ve kenar mesafelerinin yanı sıra yalıtımlı veya yalıtımsız üst, orta ve alt ofseti birbirinden ayırır.

Embedded Youtube video can't be displayed. Please accept statistics, marketing cookies to watch this video.

17. Yerleştirme ve değişiklikte mutlak yükseklik seviyelerini kullanma

Ortak

Tüm yerleştirme ve değişiklik araçlarına bir seçenek olarak mutlak yükseklik seviyesi eklendi. Mutlak yükseklik seviyelerini kullanmak bazen, örneğin öğeleri mimari modelle daha iyi koordine etmek için, faydalı olabilir. Seviye bilgileri, yükseklik seviyeleri için seçilen seçeneğe bağlı olarak dinamik şekilde yeniden hesaplanır.

18. Çalışan dizin numaralandırma mantığını dizin alanlarıyla özelleştirme

Ortak

Artık dizin alanlarını bir modele yerleştirebilir ve bunlardaki çalışan dizin numaralandırma mantığını özelleştirebilirsiniz. Bir dizin alanı birden fazla sıradan oluşur ve çalışan dizin satırlara göre ilerler.

Bir dizin alanı atadığınızda, çalışan dizin için bir başlangıç köşesi tanımlamanız ve dizinin boylu boyunca soldan sağa mı ilerleyeceğini yoksa birer sıra atlayarak ters yöne mi ilerleyeceğini seçmeniz gerekir. Dizin alanının boyutu ve sıraların sayısı ve yüksekliği serbest şekilde seçilebilir.

Dizin alanları, kullanıcı tercihlerine veya model alanlarına göre çalışan dizinleri ayarlamanıza yardımcı olur ve bunlar ayrıca dizin numaralarına göre nesneleri bulmayı kolaylaştırır.

Embedded Youtube video can't be displayed. Please accept statistics, marketing cookies to watch this video.

Youtube’da video izleyin »

19. Göstergeleri birden fazla tabloya bölme

Ortak

Göstergeler genelde çok uzun olduklarından kullanıcıları ilgili bilgileri bulmak için uzun bir kaydırma yapmaya zorlar. Artık göstergeleri birden fazla tabloya bölebilir ve tabloların kaç sıra içereceğini belirleyebilirsiniz.

Ayrı tablolar, birden fazla tabloyu yan yana içeren tek bir görünümde veya her tablo ayrı bir sekmede olacak şekilde düzenlenebilir. Tekli görünümde tablolar arasındaki mesafe serbest şekilde ayarlanabilir.

20. Provizyonlar için yeni ayarlar7

Ortak

İnşaat Açıklıkları için Provizyonlar aracına birden fazla yeni ayar eklendi. Artık bir provizyonun ne zaman dikdörtgen veya dairesel hale geleceğini, içe geçen segmentin açısına göre seçebilirsiniz. Bu araç ayrıca, dikdörtgen bir nesnenin üstünde, yanında ve altında farklı ofsetlerin tanımlanmasına da olanak tanır. Bu yeni ayarlar, ofset boyut aralıklarına sahip nesnelerle çalışırken de dikkate alınır.

21. Sınıflandırma sistemleri oluşturma ve kullanma

Ortak

MagiCAD’in yeni sürümünde kullanıcıların farklı sınıflandırma sistemleri oluşturmasına ve kullanmasına olanak tanıyan yeni işlevler ve bir iş akışı sunuluyor. Bu özellikle, projelere çeşitli ulusal sınıflandırma sistemleri eklemede yardımcı olur. Veri kümesine bir sınıflandırma standardı eklendikten sonra, bir projeye eklendiklerinde ürünler sınıflandırmaya eşlenebilir. Ürünler sonradan yerleştirildiğinde, sınıflandırma kodları ve parametreleri daha sonra otomatik olarak Revit ailelerine eklenir. Sınıflandırma bilgilerinde değişiklik olursa, yeni bilgiler projede güncellenebilir.

22. Çakışma Kontrolünde birden fazla iyileştirme

Ortak

MagiCAD Çakışma Kontrolü aracında yapılan birden fazla iyileştirme, daha etkili çakışma kontrol süreçleri sağlar. Artık kapalı çalışma kümelerindeki nesnelerle çakışmaları kontrole dahil edebilir ve ayrıca kesit görünümlerinde canlı çakışma kontrolü yapabilirsiniz. Bir projeye, çakışma ayarları tanımlandıktan sonra yeni bileşenler eklenirse, yanlışlıkla gözden kaçırılmalarını önlemek için bunlar otomatik olarak çakışma kontrolü seçimlerine eklenirler. Bununla birlikte, çakışma kontrolü artık Autodesk Fabrication parçaları için yalıtımı dikkate alıyor.