Özellik Açıklaması – MagiCAD Revit 2022 »

MagiCAD 2022 Update Release 1

1. Otomatik kablo paketi yönlendirme

Elektrik

MagiCAD, kablo paketlerinin otomatik olarak yönlendirilmesi için yeni bir araç sunuyor. Otomatik yönlendirme, çakışan işleri önlemeye yardımcı olur ve tasarım sürecinin tekrarlanan bir kısmını çözerek zaman kazandırır.

Siz sadece bir başlangıç ve bitiş noktası tanımlarsanız araç, mevcut kablo tepsilerinin yollarını izleyerek kablo paketi yolunu çizer. Birden fazla yönlendirme alternatifi bulunduğunda, istenen yolu tanımlamak için ek kılavuz noktaları seçebilirsiniz. Araç ayrıca kablo tepsileri arasında eş doğrusal bir bölünmenin olduğu durumlarda yönlendirmeyi çözmek için bir tolerans ayarı içerir.

Youtube’da video izleyin »

2. Otomatik ELV kolon şemaları

Elektrik, Şematik

Yalnızca birkaç mouse dokunuşu ile otomatik ELV (ekstra düşük voltaj) kolon şemaları oluşturabilirsiniz. Tek gereken, ELV sistemindeki ürünler için şematik sembollerinin tanımlanmış olması ve sistem için Revit devrelerinin oluşturulmuş olmasıdır. Nesneler arasındaki mesafeler ve şematiğin yönü serbest şekilde tanımlanabilir. Bu özellik, dört farklı ELV kolon şematiği türü arasından seçim yapmanızı sağlar:

  • Tüm paneller ve aralarındaki kablolama
  • Tüm paneller, cihazlar ve kablolar
  • Tüm paneller ve her devrenin ilk ve son cihazı
  • Tüm paneller ve her devreden her bir ürün tipi

Şematikteki tüm nesneler, modeldeki ilgili nesnelere, panellerden panellere, cihazlardan cihazlara ve Revit devrelerinden kablolara bağlanır. Model ve şematik arasındaki verilerin güncellenmesi, parametreleri eşlemeye ve eşitlemeye yönelik mevcut işlev ile kolaydır.

Youtube’da video izleyin »

3. İyileştirilmiş kablo çizim aracı

Elektrik

Kablo çizim aracı şimdi, mevcut kablo uçlarına yapılan bağlantıları destekleyerek kablo çizimindeki esnekliği büyük oranda iyileştiriyor. Yeni kabloyu mevcut bir kablonun uç noktasına bağlayarak buradan çizime devam edebilir veya mevcut bir kablonun uç noktasında kablo çizimini sonlandırabilirsiniz. Ayrıca, çizim sırasında Esc düğmesine bir kez basarak mevcut kablo segmentini sonlandırabilir ve bitiş noktasından yeni bir kablo segmenti başlatabilirsiniz. Her durumda kablolar fiziksel olarak birbirine bağlanır. Bununla birlikte, yeni paylaşılan bir parametre (MC Hide Wire), görünüm filtrelerini kullanarak seçili kablo segmentlerini görünümlerden gizlemenizi sağlar.

Kablo çizim aracındaki tüm yönlendirme seçenekleri yerel olarak kaydedilir. Bu şekilde, özelliği başlattığınızda önceden kullanılan ayarlara her zaman sahip olursunuz.


4. Öğe sırasına göre çalışan dizinler oluşturma

Elektrik, Tümü

Running Index’te, bir sistemdeki veya devredeki öğeleri sistem tarayıcısındaki sıraları yerine bağlantı sıralarına göre numaralandırmanızı sağlayan, otomatik numaralandırma için yeni bir seçim aralığı seçeneği (Between) vardır. Bu özellikle, örneğin bir devredeki yangın dedektörlerini veya bir boru hattı boyunca bileşenleri numaralandırırken faydalıdır.


5. Çoklu bağlantı seçeneği ve Şematiklerde bağlantı durumunu kolay işaretleme

Şematik

Bire bir bağlantı ve veri aktarımına ek olarak, Şematikler modülü şimdi birden çok bağlantı için seçenek içeriyor. Yeni seçenek, bir modeldeki öğeleri şematik çizimindeki sembollerle bağlarken daha fazla esneklik sağlar.

Çoklu bağlantı ile tek bir sembolü seçili bir cihaz grubuna bağlayabilirsiniz. Bu örneğin, birden fazla hava cihazının toplam hava akışını özetlemenizi ve birleşik hava akışını havalandırma sistemi şematik çizimindeki bir sembole eklemenizi sağlar.

Çoklu bağlantı, birden fazla şematik çiziminde tek bir cihaz göstermek için de kullanılabilir. Tüm sembol gösterimleri ile bir grup tanıyabilir ve bunu cihaza bağlayabilirsiniz. Cihazdaki değişiklikler daha sonra tüm sembollerle otomatik olarak eşitlenerek proje sırasında şematik çizimlerini kolayca güncel tutmanıza yardımcı olur.

Bağlantılı ve bağlantısız sembolleri izlemeyi kolaylaştırmak için Schematics modülü bağlantılı ve bağlantısız sembolleri işaretlemek için de bir araç içerir. Yalnızca bu amaca yönelik belirli bir görünüm filtresi yapılandırmanız gerekmez.

Youtube’da video izleyin »

6. Sulama sistemi başlıklarını bağlamak için yeni özellik

Sulama Sistemi

Yeni Side of Pipe bağlantı seçeneğiyle şimdi sulama sistemi başlıklarını doğrudan bir sulama sistemi borusuna bağlayabilirsiniz. Bağlantı tarafı, sulama sistemi yönüne göre (asılı, yukarı doğru, yana doğru) otomatik olarak belirlenir.


7. Radyatörler için yeni vana seçimi seçenekleri

Boru Tesisatı

Radyatörler için vana seçimi, hem besleme hem de dönüş tarafında radyatör vanası veya kapama vanası seçmenizi sağlar. Yerel pazar alanları, radyatör vanasının besleme tarafında mı yoksa dönüş tarafında mı olması gerektiğine ilişkin farklı tercihleri içerebilir ve vana seçimindeki yüksek esneklik, radyatörleri buna göre yapılandırmanızı sağlar.


8. İyileştirilmiş Branşman Taşıma/Kopyalama işlevi

Havalandırma, Boru Tesisatı, Elektrik

İyileştirilmiş Branşman Taşıma/Kopyalama işlevi, branşmanlarla çalışırken daha da fazla esneklik ve doğruluk sağlar. Artık branşmanın iki yönünü ve ardından yeni yerleşimi seçerek bir X branşmanını kopyalayabilirsiniz. Ayrıca, branşmanı bir seviyeden diğerine kopyaladığınızda, referans seviyesi yeni yerleşime göre otomatik olarak güncellenir. Daha önceki Akıllı Taşıma özelliğiyle birlikte, eklemeler branşmanı yeni bir seviyedeki tam konuma taşımayı kolaylaştırır.


9. Parametre konfigürasyonlarında öğe sistem parametrelerini kullanma

Tümü

Birleştirme parametre aracını kullandığınızda veya Nesne Kimliği dizelerini yapılandırdığınızda, kimlik dizesinin veya etiketinin sistemlerdeki bazı parametreleri içermesi gerekliliği yaygın bir durumdur. Parametre yapılandırma aracı şimdi seçim için mevcut tüm öğe sistem parametrelerini sağlıyor. Örneğin fanlı ısıtıcı üniteleri gibi, birden fazla sisteme ait öğeler için, birincil sistemdeki parametrelerin mi yoksa tüm sistemlerdeki parametrelerin mi ekleneceğini seçme seçeneği vardır.


10. Raporlarda geliştirmeler

Tümü

Hesaplama raporlarındaki seçilebilir sütunlara Object Comments ve Running Index seçenekleri eklendi. Sütun seçimi, veri miktarı ilgili bilgileri görüntülemeyi veya her şeyi yazdırmayı zorlaştırabileceğinden, raporlara nelerin ekleneceğini seçmenizi sağlar.

Ayrıca, bir PDF veya Excel dosyasına yazdırılan çakışma raporları, modelin dışında çalışırken daha kolay tanımlama için alan adlarını ve numaralarını içerir.


11. Gelişmiş İnşaat Boşlukları aracı

Ortak

Merkezi ve yerel dosyalar ve çalışma grupları içeren bir projeyle çalışırken, kapalı çalışma grupları bazen gerçek boşlukları oluşturulurken dikkate alınmayan provizyonlar içerebilir. İnşaat boşlukları aracı, tüm provizyonların hesaba katılmasını sağlamaya yardımcı olan yeni bir Include objects in closed workset seçeneğine sahiptir.

Boşlukları ve provizyonları eşleştirme sürecinin optimize edilerek İnşaat Boşlukları aracının büyük projelerdeki performansının da büyük oranda iyileştirilmesiyle çok daha hızlı işlemler sağlandı.