MagiCAD 2023, önceki MagiCAD sürümlerindeki tüm yeni özellikler ve geliştirmeleri içermektedir. Ayrıca en son MagiCAD 2022 UR-1 ve UR-2 sürümlerindeki öne çıkan özelliklere bakabilirsiniz.


Not: Revit için MagiCAD 2023, şu anda Autodesk Revit 2019-2022 versiyonları için mevcuttur. MagiCAD’in Revit 2023 uyumlu versiyonu daha sonraki bir tarihte yayınlanacaktır. Daha fazlasını buradan okuyun.

MagiCAD 2023

1. Modeller arasında bağlantı düğümleri

Havalandırma

Büyük Revit projelerinde, performans sorunlarını çözmek için modeller sıklıkla birden fazla daha küçük dosyaya bölünür. Ancak MEP sistemleri sıklıkla ayrı model dosyalarının çoğu, hatta tümünü çalıştırdığından bu yaklaşım eksiksiz MEP sistemleri için hesaplamaların çalıştırılmasını önlemektedir.

Modeller arasında bağlantı düğümleri ayrı model dosyalarındaki sistemleri hesaplama amacıyla birbirine bağlamanıza olanak tanır. Bağlantı düğümlerini eklemenin iki yöntemi vardır: manuel ve otomatik. Manuel bağlamada her dosyadaki bağlamak istediğiniz kanalı kendiniz seçebilirsiniz. Otomatik bağlamada, bağlanan bir kanal düğümü ilgili modeldeki aynı konuma otomatik olarak içeri aktarılır ve sistemi bundan çizmeye devam edebilirsiniz.

Modeller arasındaki bağlantı düğümleri daha önce beta sürüm olarak yayınlanmıştı. MagiCAD 2023’te artık, aşağıdaki eklemelerle resmi olarak yayınlanmıştır:

  • Boyutlandırma ve dengeleme hesaplamaları için modellerin açık olması gerekli değildir. Yeni bir Yalnızca bu modeli hesapla seçimi, daha önce başka modellere bağlanan bağlantı düğümleri için hesaplanan değerleri kullanarak hesaplama yapmanıza olanak tanımaktadır.
  • Bağlantı düğümlerine kimlik numarası ve açıklama ekleme olanağı

Connection nodes between models

2. Mekana göre seçim ve hava terminallerinin kurulması

Havalandırma

MagiCAD 2023, mekana göre seçim ve hava terminallerinin kurulması için yeni bir oluşturma aracı getiriyor. Seçim kriterlerini ve tesisat ayarlarını tanımlarsanız, araç seçilen mekan için mevcut en iyi ürün ve yerleşim bileşimlerini hesaplıyor. Daha sonra farklı seçenekleri değerlendirebilir ve uygun bir bileşimi kurabilir ya da gerekiyorsa modelin gereklerini değiştirmeye devam edebilirsiniz. Farklı oda şekillerini ve montaj türlerini kabul edecek üç farklı tesisat seçeneği bulunmaktadır: Mekan, Rotasyonlu Mekan ve Tavanlı Mekan.

Space-based selection and installation of air terminals

3. Kolon oluşturma aracı

Havalandırma, Boru Tesisatı, Elektrik

Yeni bir Yükseklik Seviye Kolonu aracı, zemin planlarınızda yer ayırmak için çabucak ve kolayca tek kolonlar oluşturmanıza izin vermektedir. Kolonun üst ve alt yükseltme mesafelerini manuel olarak ayarlayabilir veya model için referans segmentleri seçebilirsiniz. Çok katlı kolonlar seviyeye göre bölünebilir ve oluşturulan segmentler seviyelere atanır. Bu, nesneleri doğru seviyede tutmaya yardımcı olacaktır.  Yükseklik Seviye Kolonu aracı çizim araç çubuğunda bulunabilir.

Riser creation tool MagiCAD 2023 for Revit - Riser creation tool

4. Malzeme Listesi için seçim alanları tanımlama

Havalandırma, Boru Tesisatı, Elektrik

Artık Malzeme Listesi için seçim alanları tanımlayıp bunları adlandırabilirsiniz. Modelinizde bir alanı işaretleyip hangi katların üst ve alt limitleriyle dahil edileceğini seçmeniz yeterlidir. Kaydedilen seçim alanları, Malzeme Listesi oluşturulurken aralık tanımlarında kullanılabilir.

Seçim alanlarını kullanmak, MEP tasarımının belirli bir alanındaki nesnelerde yapılan değişiklikleri kolayca takip etmenize izin verir. Alana özgü Malzeme Listesi listeleri de ayrıca, tesisat takvimine uygun aşamalarda bileşen ısmarlamak için kullanılabilir.

Define selection areas for Bill of Materials

5. Eksiksiz MagiCAD Cloud ürün bilgilerine doğrudan MagiCAD’den erişebilirsiniz

Havalandırma, Boru Tesisatı, Elektrik

MagiCAD Cloud içerik kitaplığı, ürün seçer ve değerlendirirken tasarımcılar için yararlı olan yeni bilgilerle sürekli büyümektedir. Kısa bir süre önce MagiCAD Cloud’a; hesaplamalar için gerekli olan mevcut teknik verilere ilave olarak tesisat ve idame talimatları gibi üretici belgelerine bağlantılar ve ETIM sınıflandırma kodları ve ilgili verileri de dahil olmak üzere daha kapsamlı ürün bilgileri ve belgeler ekledik.

Eksiksiz MagiCAD Cloud ürün bilgilerine artık, ürünler için yeni bir Bağlantılı Ürünler seçeneği ile doğrudan MagiCAD’den kolayca erişebilirsiniz. Bunlara ek olarak, ürünlere ETIM sınıf ve grup kodları dahil etmeniz gerekirse, bunları proje içine almak için Ek özellikler işlevini kullanmanız yeterlidir.

Access full MagiCAD Cloud product information directly from MagiCAD

6. Şematik çizimler için çizgi hizalama aracı

Şematik

Şematik bir çizimdeki çizgileri seçilen referans çizgisine göre hizalayın. Bu, çok az bir düzenleme çalışmasıyla kolayca net ve okunabilir şemalar üretmenize izin verir. Yatay ve dikey referans çizgilerini seçip, sonra hizalanacak çizgileri seçmeniz yeterlidir. Hizalanan çizgilerin mevcut tüm çizgi ve sembol bağlantıları korunur.

Line alignment tool for schematic drawings

7. Venturi vanaları özelliği

Boru Tesisatı

MagiCAD 2023 artık Venturi vanaları (akış bölücüler) ile tesisat ve hesaplamayı desteklemektedir. Venturi vanaları, ev su sistemi boru hatlarında, tek bir musluk kullanıldığında bile belirli bir miktarda su akışı olmasını sağlar. Bu, suyun musluk noktalarında durgunlaşmasını önleyerek hijyen düzeyini korumaya yardımcı olur.

Support for Venturi valves

8. Manifoldlar için özel teknik değerler kullanma

Boru Tesisatı

Artık 2 yönlü bir manifolda manuel olarak akış, güç ve basınç düşmesi değerleri ekleyebilirsiniz. Bu işlev; değerleri hesaplamak için bağlantı düğümleriyle döngüler oluşturma gibi geçici çözümler kullanmak yerine mevcut olduğunda manifold için üretici tarafından sağlanan teknik verileri kolayca eklemenize izin verir.

Özel değerler, 2 yönlü manifoldlar için, manuel olarak girilen değerlerle ısıtma döngüleri oluşturma veya birincil ana hatların erken aşama hesaplamasını yapma gibi birçok kullanımı mümkün kılar.

Use custom technical values for manifolds

9. Sembol Düzenleyici veya Bul ve Değiştir kullanırken 2B sembollere tel bağlantılarını koruma

Elektrik

Sembol Düzenleyici veya Bul ve Değiştir işlevleriyle ürün sembollerini yeniden düzenler veya mevcut ürünleri değiştirirken, sembollerin yeri veya boyutunda yapılan değişiklikler açık uçlu tellere neden olabilir. MagiCAD artık tüm telleri, otomatik olarak uzatarak 2B sembollere bağlı halde tutmaktadır. Bu, basılı çıktı görünümlerinde açık uçlardan kaçınmaya yardımcı olmaktadır ve görünümler gerekirse kolayca düzenlenebilir.

Maintain wire connections to 2D symbols when using Symbol Organiser or Find and Replace

10. Kablo tepsisi doldurma oranlarını ve kablo yerleşimlerini hesaplama

Elektrik

Yeni kablo yerleşim nesneleri, kablo tepsisi doldurma oranlarını hesaplamanıza ve bunların önerilen kablo yerleşimini önizlemenize izin vermektedir. Her kablo yerleşim nesnesi; kablo döşemesinin belirli bir dilimi için yerleştirilmesi gereken tüm kabloları belirlemek için kablo paketlerindeki kullanıcı tanımlı noktalara bağlanabilir. Kablo yerleşim nesnesi daha sonra, farklı sistemlerin kablolarını sığdırmak için beş yuvaya bölünebilir. Her yuvanın eni ve kablolar arasındaki boşluk serbestçe tanımlanabilir.

Kablo yerleşim nesneleri ayrıca mevcut kablo tepsilerine de bağlanıyorsa, döşenen kablolar için toplam kullanılabilir alan bağlı kablo tepsisinin alanından otomatik olarak belirlenebilir. Tasarımın ilk aşamalarında boyutları ve şekilleri henüz belirlenmemiş kablo tepsisi nesneleri kullanıldığında, bunlar bağlanmadan bırakılabilir ve bağlantı daha sonra, kablo yerleşim nesnesi düzenlenirken yapılabilir.

Dolgu oranlarını hesaplamak için kablo yerleşim nesneleri kullanmak, kablo döşeme sistemlerinde ayırma levhalarının kullanımını planlamayı veya ileride yapılacak ilaveler için yer bırakmayı mümkün kılmaktadır. Her yuvanın dolgu oranını ve boyutunu kablo yerleşim nesnesinin üstünde; metre başına toplam ağırlığı ise altında görebilirsiniz. En kötü durum dolgu oranının belirlenmiş bir limiti aşması durumunda nesneleri renklendirmek için bir görüntü filtresi kullanılabilir.

Evaluate cable tray filling ratios and cable layouts

11. Destek ve askıların topluca takılması

Destek ve Askılar

Destek ve askıların topluca takılması bunları bir kanal, boru veya kablo tepsisi şebekesine özel ayarlara göre takmanıza izin verir. Topluca takma, takma verimini büyük ölçüde artırır ve tasarımda tutarlılığın korunmasına yardımcı olur. Destek ve askı elemanları için aralama manuel olarak veya öncede ayarlanmış aralama şemaları kullanılarak tanımlanabilir; bunların yerleştirilmesi ise farklı durumlara göre mesafe ayarlarıyla hassas olarak ayarlanabilir.

MagiCAD 2023 for Revit - Batch installation of supports and hangers

Batch installation of supports and hangers

12. İtalyanca dili için destek

Tümü

MagiCAD 2023 artık İtalyanca arayüzü de kullanıcılarına sunmaktadır. Revit için MagiCAD daha önce İngilizce, Almanca, Fransızca, Rusça, Çince ve İspanyolca kullanıcı arayüzleri içeriyordu.

13. Microsoft Windows 11 Desteği

Tümü

MagiCAD 2023 Microsoft Windows 11 ile uyumludur.