Özellik Açıklaması – MagiCAD Revit 2023 »


Autodesk Revit uyumluluğu

Revit için MagiCAD 2023 UR-1, Revit 2023.1 ve Revit 2019-2022 versiyonları ile uyumludur. Revit 2023’ün desteklenmediğini lütfen unutmayın.

Revit 2023 kullanılırken, MagiCAD 2023 UR-1 for Revit kurulmadan önce; Revit 2023.1 veya sonraki bir sürüme güncellenmelidir.

MagiCAD 2023 Update Release 1

1. Boru tesisatı tasarımı için modeller arasında bağlantı düğümleri

Boru Tesisatı

Büyük Revit projelerinde, performans sorunlarını çözmek için modeller sıklıkla birden fazla daha küçük dosyaya bölünür. Ancak MEP sistemleri sıklıkla ayrı model dosyalarının çoğu, hatta tümünü çalıştırdığından bu yaklaşım eksiksiz MEP sistemleri için hesaplamaların çalıştırılmasını önlemektedir.

Modeller arasında bağlantı düğümleri ayrı model dosyalarındaki sistemleri hesaplama amacıyla birbirine bağlamanıza olanak tanır. Bağlantı düğümlerini eklemenin iki yöntemi vardır: manuel ve otomatik. Manuel bağlamada her dosyadaki bağlamak istediğiniz kanalı kendiniz seçebilirsiniz. Otomatik bağlamada, bağlanan bir kanal düğümü ilgili modeldeki aynı konuma otomatik olarak içeri aktarılır ve sistemi bundan çizmeye devam edebilirsiniz.

Modeller arasındaki bağlantı düğümleri, MagiCAD 2023’te Havalandırma modülü için yayınlanmıştır. Özellik artık Boru Tesisatı modülüne eklenmiştir ve ısıtma, soğutma, ev su tesisatı, tahliye, gaz ve sulama sistemleri için kullanılabilir.

magicad for revit-piping-connection node linkmagicad for revit-Connection node link-piping

2. Tahliye sistemleri için genel amaçlı giriş kapıları oluşturma

Boru Tesisatı

MagiCAD 2023 UR-1, tahliye sistemleri için genel amaçlı giriş kapıları oluşturma imkanını sunmaktadır. Bu, dış mekanda tahliye sistemi tasarımında yepyeni bir doğruluk düzeyini mümkün kılmaktadır. Giriş kapısının boyutları, ayrıca bağlantı borularının eğimi ve ofseti serbestçe tanımlanabildiğinden, farklı tahliye şebekelerinin özgül ihtiyaçlarına uyacak giriş kapılarını kolayca oluşturabilirsiniz.

Giriş kapıları normalde tahliye borularının kesişim noktalarına tesis edilir. Genel amaçlı bir giriş kapısına borular bağlamak için, bunları giriş kapısının kenarından geçirerek çizip sonra güncellemeniz yeterlidir. Boru bağlantıları otomatik olarak ve eğimli borular için bile doğru açıda oluşturulur. Karışık sistemlerde, tüm farklı sistemler giriş kapısına aynı şekilde bağlanabilir.

magicad for revit-piping-generic drainage manholes magicad for revit-piping-drainage manhole

3. Etkili ve esnek veri kümesi düzenleme

Havalandırma, Boru Tesisatı, Elektrik

MagiCAD veri kümelerinin gerek kullanıcı deneyimi, gerekse işlevselliği güncellenmiştir. Artık veri kümesi listelemesinde görüntülenecek özellikleri kolayca seçebilirsiniz ve özelliklerin çoğunun doğrudan liste görünümünde değiştirilebilmesi ek esneklik sağlar. Özellikler tek bir öğe ve çok sayıda öğe için aynı anda değiştirilebilir.

MagiCAD for revit-Internal dataset-Ventilation, Piping, Electrical

4. Geliştirilmiş çakışma kontrolü

Havalandırma, Boru Tesisatı, Elektrik

Çarpışma denetimi, tasarım projelerinde disiplinler arası koordinasyonun önemli bir unsurudur. MagiCAD Çakışma Tespit aracında yapılan birçok iyileştirme, sorun oluşturabilecek durumları takip etmeye yardımcı olacaktır.

Yalıtım için, yumuşak ve sert çarpışmalar arasında çarpışma türlerini daha iyi belirleyecek yeni bir kategori oluşturulmuştur. Bir projenin Revit aşamaları veya yıkım işaretlemeleri kullanması durumunda, Çakışma Tespit aracı artık çarpışmanın gereçli mi olduğu daha iyi belirleyebilmekte ve ayrıca projenin kronolojik sırasını da hesaba katmaktadır. Ayrıca açıklık analizinde yıkılan nesneler de belirlenmektedir ve serbest yükseklik için yanlış sonuçlar üretmeyecektir.

magicad for revit-Ventilation Piping Electrical-clash settings

5. MagiCAD işlevlerini varsayılan seçenekler olarak düzenleme

Tümü

MagiCAD ve Autodesk Revit, benzer görevler gerçekleştiren benzer adları olan bir dizi işlevi paylaşır. Bu, kullanıcılar genişletilmiş işlevselliği olan bir MagiCAD işlevini kullanmak isteyip yanlışlıkla daha sınırlı Revit komutunu başlattıklarına karışıklığa neden olabilir.

Örneğin Revit’in Kanal çiz işlevi MagiCAD’in parametrelerini ve araç çubuğunu; Benzerini oluştur işlevi ise MagiCAD kullanıcılarının beklediği tesisat iletişim kutusunu içermez. Karışıklık olmaması için artık seçili işlevlere geçersiz kılmalar koyabilir ve belirli bir görev için her zaman MagiCAD işlevinin başlatıldığından emin olabilirsiniz.

magicad for revit-override Revit commands

6. Sembol montaj gruplarını tesis ederken parametre devralma ve ayarlama

Şematik

Sembol montaj grupları, kullanıcıların şematik çizimlerin tekrarlanan bileşimlerini her seferinde yeniden manuel olarak çizmek yerine daha sonra kullanmak üzere kaydetmesine izin verir. Sembol montaj gruplarının tesis edilmesi artık daha kolay kullanım için basitleştirilmiştir. Parametre değerleri varsayılan olarak yalnızca montaj grubundaki ana sembol için devralınmaktadır ve bunları başka semboller için de devralıp almayacağınızı kolayca seçebilirsiniz.

magicad for revit-Schematic-Set parameter inheritance when installing symbol assemblies

7. Tüm tesisat alanının sulama sistemi kapsamına alınmasını sağlama

Sulama Sistemi

Sulama sistemi tesisatı için dizi seçeneğinin, tüm tesisat alanının münferit sulayıcı kapsama alanları içinde kalmasını sağlamak üzere kullanılabilecek yeni bir Mesafeler öner fonskiyonu vardır. Fonksiyon, münferit sulama kafasının kapsama alanı yarıçapını hesaplar, sonra bunu tüm kapsama alanını etkili bir şekilde içine alacak optimum bir dizi önermek için kullanır.

Aynı mantık, MagiCAD Elektrik’de duman algılayıcı tesisatında da gerçekleştirilmiştir.

magicad for revit-Ensure sprinkler coverage of entire installation space

8. Başka elemanları çapraz geçerken kanalları ve kablo paketlerini gizleme

Elektrik

Açık ve kolay anlaşılan çizimler oluşturmak için basılı çıktılarda artık kanalları ve kablo paketlerini çapraz geçerken gizleyebilirsiniz. Bir segmentin gizleneceği noktaları serbestçe seçebilir ve aynı segmenti başka görünümlerde gizlemek için filtreler kullanabilirsiniz.

Gizli segment, ayrılmış elemanlar arasında bitişmeler kullanılarak oluşturulur. Bu görevde birleşim kullanımını etkinleştirmek için, MagiCAD artık kanal sistemlerinden bitişmeleri otomatik olarak kaldırmamakta, bu da değişik türde bitişmeleri başka görevler için de serbestçe kullanabileceğiniz anlamına gelmektedir.

magicad for revit-Electrical-Hide conduits and cable packets when crossing other elements

9. Kablo çiziminde isteğe bağlı çek işaretleri

Elektrik

Artık kablo çizimleri sırasında otomatik olarak çentikler gösterilecek mi, seçebilirsiniz. Daha önce çentikler otomatik olarak her zaman gösteriliyordu. Çentikler gösterilirken, kablo özelliklerinde iletken bilgileri mevcutsa seçili kablo türüne göre görüntülenir. Ayrıca, daha net bir kablo çizim görünümü için çentikler tüm çizili kablolar için kapatılabilir.

magicad for revit-Electrical-Optional tick marks in wire drawing

10. Açı’daki bükme yarıçapını Yatay olarak ayarlama

Elektrik

Artık kablo tepsisi bükümleri için Açı’daki bükme yarıçapını, bükmeleri daha ayrıntılı ayarlamak için yatay araca ayarlayabilirsiniz. Bükme yarıçapı ayarının alanı, yalnızca seçili dikey büküm bükme yarıçapı ayarlamaya izin veriyorsa kullanılabilir. Aksi halde devre dışıdır.

magicad for revit-Electrical-Set bend radius in Angle to Horizontal

11. Geliştirilmiş kablo uzunluğu hesaplama

Elektrik

Kablo uzunluğu hesaplaması normal olarak kablo paketi başlangıç noktasından başlatılır. Ancak kablo paketleri genellikle doğrudan devrenin besleme panelinden başlamaz. Bunun yerine, örneğin besleme paneli bir duvardaysa ve kablo paketi tavana yakın bir yerden başlıyorsa, besleme panelinden kablo paketinin başlayacağı noktaya uzanan kısa bir kablo vardır. Panel ile kablo paketi başlangıç noktası arasındaki kablo segmentinin ortogonal uzunluğu artık proje ayarlarındaki yeni bir seçenekle son kablo uzunluğu hesaplamasına dahil edilebilmektedir.

magicad for revit-Electrical-Enhanced cable length calculation

12. Elektrik şebekeleri için iyileştirilmiş Dışa Aktarma/İçe Aktarma işlevi

Elektrik

MagiCAD, elektrik şebekelerini bir XML dosyası olarak dışa ve içe aktarmak için bir işlev içerir. Dışa aktarılan bir XML dosyası, bir üçüncü taraf yazılımında elektrik hesaplamaları yapmak için kullanılabilir ve hesaplamalar yapıldıktan sonra dosya tekrar MagiCAD projesine içe aktarılabilir. Şu anda bu işlem İtalyan elektrik hesaplama yazılımı Integra ile uyumludur. Dışa aktarılan XML dosyaları ayrıca elektrik şebekesinin değerlerini manuel olarak değiştirmek için de kullanılabilir.

Dışa Aktarma/İçe Aktarma işlevi XML dosyasının içeriğini daha iyi tanımlama olanaklarıyla iyileştirilmiştir. Dışa aktarılan devrelerdeki kabloların nötr iletkenler mi kullanacağını tanımlayabilirsiniz. Ayrıca nötr iletkenleri malzemesini ve çapraz kesip bölgelerini ve ayrı PE kablolarının kablo türünü ve yalıtımını da tanımlayabilirsiniz. Koruyucu cihazlarda koruyucu cihaz betimlemesini tanımlamak ve dışa aktarmak artık mümkündür.

magicad for revit-Electrical-Improved Export Import function for electrical networks

13. Support & Hangers askı modülündeki iyileştirmeler

Destek ve Askılar

Artık yatak ve dikey segmentler için segmentli destekler ve askılar takabilirsiniz. Çengel MEP segmentinin hareketini sınırlar ve segmenti belirli bir noktaya sabitler. Yeni aktarım kiriş ve kolonları, geleneksel destek ve askılar için uygun yerleştirme elemanı olmayan büyük boşluklardaki MEP segmentleri için kullanılabilir. Son olarak, artık birden fazla destek ve askı örneğini topluca hesaplayıp sonuçları dışa aktarmak mümkün olduğundan destek sistemlerinin yük güvenliğini hesaplamak ve sağlamak çok daha kolaydır.

magicad for revit-Supports Hangers module settings magicad for revit-Supports Hangers module modify