Özellik Açıklaması – MagiCAD Revit 2023 »


Autodesk Revit uyumluluğu

Revit için MagiCAD 2023 UR-1, Revit 2023.1 ve Revit 2019-2022 versiyonları ile uyumludur. Revit 2023’ün desteklenmediğini lütfen unutmayın.

Revit 2023 kullanılırken, MagiCAD 2023 UR-1 for Revit kurulmadan önce; Revit 2023.1 veya sonraki bir sürüme güncellenmelidir.

MagiCAD 2023 Update Release 2

1. Güncellenen Seçim Filtreleme aracı

Havalandırma, Boru Tesisatı, Elektrik

MagiCAD Seçim Filtreleme aracı projeden kolayca ürün bulup seçmenize izin verir. Araç, MagiCAD Schematics için daha ayrıntılı filtreleme ve destek sağlayan yeni seçeneklerle güncellenmiştir.

Seçim Filtresi artık Kategori, Family, Tür ve Schematics projeleri için sistem kodu filtreleme seçeneklerini içermektedir. Ek olarak Elektrik, Havalandırma ve Boru Tesisatı için Boyut, Sistem kodu ve Kullanıcı koduna yönelik yeni filtreleme seçenekleri eklenmiştir.

MagiCAD Selection Filter tool

2. Malzeme Listesi raporlarının toplu olarak dışa aktarılması

Havalandırma, Boru Tesisatı, Elektrik

Yeni Malzeme Listesi aracı,Toplu ML Dışa Aktar işleviyle birden çok raporu dışa aktarmanıza izin vermektedir. Araç seçim setleri oluşturma ve kaydetme olanağını içermektedir. Yeni Toplu ML Dışa Aktar işlevi daha sonra, dışa aktarmayı her seferinde tek tek gerçekleştirmek yerine seçim setlerini temel alarak raporları topluca dışa aktarmak için kullanılabilir. Araç, daha esnek seçimleri etkinleştirmek için ek aralık seçenekleri de içermektedir.

Batch export Bill of Materials reports

3. Sprinkler sistemleri için minimum su deposu boyutunu hesaplama

Sprinkler Sistemi

Belediye su şebekesinden alınan suyun sistemi yeterince besleyemediği durumlarda sulama sistemi için harici bir su deposu gerekir. Su deposu için gereken minimum boyut artık MagiCAD ile otomatik olarak hesaplanabilir. Hesaplamada sprinkler sisteminin kökündeki akış ve tehlike sınıflarının minimum çalışma süreleri temel alınır. Çalışma süreleri CEA 4001 standardını temel almaktadır. Gerekirse özel bir çalışma süresi de tanımlanabilir.

hazard classes sprinkler

4. Sprinkler sembolleri için sabit ve ölçeklenebilir boyutlandırma seçenekleri

Sprinkler Sistemi

Sprinkler sembolleri için sabit veya ölçeklenebilir boyutlardan birini seçin. Boyutlandırma seçenekleri çizimlerde sembol sunumunu düzenlemek için daha fazla esneklik sunmaktadır.

Fixed scalable sizing options sprinkler symbols

5. Etiket tabanlı filtreleme ile şematik sembollerin kolayca sıralanması

Şematik

Sembollerle dolu bir araç paletinden belirli bir sembolü bulmak bazen güç olabilir. MagiCAD Schematics’e eklenen yenilikler favori sembollerinizi kolayca bulmanıza yardımcı olmakta ve seçimi ihtiyaca göre sıralamanıza izin vermektedir.

Artık veri setinde sembol montaj gruplarına etiketler atayabilir ve daha sonra sembolleri araç paletinde etiketlere göre filtreleyebilirsiniz. Şematik çizimler arasında geçiş yaparken geçerli çizime uyacak sembol seçimini ayarlamak için araç paletinde etkin olan etiketi değiştirmeniz yeterlidir. Etiketler ayrıca hızlı erişim için sık kullanılan sembollerin bir seçimini oluşturmayı da kolaylaştırmaktadır.

sort schematic symbols label-based filtering

6. Schematics’te iyileştirilen Parametre Birleştirme ve Bağlantı Durumunu İşaretleme araçları

Şematik

MagiCAD Schematics’teki Parametreleri Birleştirme aracı Revit ayrıntı öğelerini desteklemek üzere güncellenmiştir. Güncellenecek bir yapılandırmaya ayrıntı öğeleri dahil ettiğinizde, bunların parametre değerleri MagiCAD Schematics ile çizilen sembol ve çizgiler ile birleştirilir.

Bağlantı Durumunu İşaretleme aracı da ayrıca iyileştirilmiştir. Araç kullanıcıların şematik çizimdeki bir sembolün modeldeki bir nesneye bağlantısı mı olduğunu işaretlemesine izin vermektedir. Yeni sürümde ayrıca modeldeki cihazların ve bileşenlerin bağlantı durumlarını da işaretleyebilirsiniz.

Merge Parameters Mark Link Status tools Schematics

7. MagiCAD ve Bina Performans Simülasyonu araçları arasında daha iyi veri iş akışı alışverişi

Bina Performansı

MagiCAD ile Bina Performans Simülasyonu (BPS) araçları arasında veri aktarımı için iş akışı daha fazla esneklik için iyileştirilmiştir. Harici bir Bina Performans Simülasyonu aracıyla çalışılırken bina geometrisi yerel Revit dışa aktarma araçlarıyla IFC veya gbXml formatına (dosya formatı BPS yazılımına bağlıdır) dışa aktarılabilir. Simülasyon sonuçları daha sonra MagiCAD’in içe aktarma araçlarıyla Revit projesine içe aktarılabilir.

Yeni sürümde Revit projesi ile BPS aracı arasındaki mekan eşlemesi her zaman mekan numarası ve ad bileşimleri eşleştirilerek yapılır. Bu, kullanıcıların MagiCAD’deki ve BPS aracındaki modelleri, simülasyonun bitmesini beklemeden bağımsız olarak düzenlemesine izin verir. Simülasyon sonuçları Revit projesine geri içe aktarıldığında, arada yapılan tüm değişiklikler birleştirilir.

Desteklenen BPS araçları seçimine en son olarak IES Virtual Environment eklenmiştir. IES Virtual Environment için, yazılımın MagiCAD ile uyumlu IFC dosyalar dışa aktarmasını sağlayan bir MagiCAD uzantısı bulunmaktadır. Riuska, IDA-ICE ve Design Builder da şu anda desteklenen diğer BPS araçlarıdır.

data exchange workflow between MagiCAD and Building Performance Simulation tools

8. Döşeme ızgaralarının bilezik uzunluğunu ayarlama

Boru Tesisatı

En uygun tasarım çözümü bazen hazır bulunmayan özelleştirilmiş ürünler gerektirebilir. MagiCAD artık, tesisat sırasında, zemin yüksekliği ve yaka uzunluğu için yeni ayarlarla yer süzgeçlerini yaka uzunluğu ayarlama olanağı içermektedir. Yaka uzunluğu ayarlama ilk olarak genel amaçlı Yer süzgeci ürünlerinde sunulmuştur ancak ürün güncellemeleriyle birlikte üretici ürünlerine de yayılacaktır.

Adjust collar length floor gullies

9. Azaltma bükümleri olan havalandırma sistemlerinin hesaplanması ve boyutlandırılması

Havalandırma

Havalandırma hesaplaması, dikdörtgen bir bükümün farklı delik boyutlarının olduğu durumları hesaba katacak şekilde iyileştirilmiştir. Hesaplama artık bükümü bir azaltma parçası olarak yorumlamakta, bu da dikdörtgen sistemleri hesaplama sonucuna göre boyutlandırmayı kolaylaştırmaktadır. Daha önce, hesaplamayı mümkün kılmak için büküme ilave bir azaltıcı ekleniyordu.

Calculation sizing ventilation systems reducing bends

10. İspanyol UNE 149201:2017/DB-HS4 ev suyu hesaplama standartı

Boru Tesisatı

MagiCAD artık İspanyol UNE 149201:2017/DB-HS4 standardına göre ev suyu ve sıcak su dolaşım hesaplamalarını desteklemektedir. Mevcut gereç türleri standarda göredir ve soğuk ve sıcak su bağlantıları için tasarım akış hızları gereç türüne göre otomatik olarak ayarlanmaktadır.

Support Spanish UNE 149201 2017 DB-HS4 domestic water calculation standard Support Spanish standard domestic water calculation standard

11. Genişletilmiş akış analizi raporunda darbe emicileri yoksayma özelliği

Havalandırma

Havalandırma şebekelerinin genişletilmiş akış analizi raporunda artık akış darbe emicilerini yoksayabilir veya geri getirebilir ve dengeleme hesaplamasını buna göre güncelleyebilirsiniz. Bu, ayrı darbe emicilerin gereğini projenin kendisinde düzenleme yapmadan kontrol etmeyi kolaylaştırmaktadır.

Ignore dampers extended flow analysis report

12. Dağıtım alanlarını panel kenarlı sınırı oklarıyla işaretleme

Electrical

Yeni Panel Sınırı Oku işlevi, basılı çıktı görünümlerinde panel dağıtım alanlarını ok sembolleriyle işaretlemenize izin vermektedir. Ok sembolleri tek bir panelin dağıtım alanının kenarını veya iki panelin alanları arasındaki sınırı gösterebilir. Panel adları ok etiketleriyle (birincil paneli için BC, ikincil paneli için B2) eklenebilir ve adlar daha sonra Parametreleri Güncelle işleviyle güncellenebilir.

Mark distribution areas panel border arrows

13. Nesne durumuna göre çakışma kontrolü ve açıklık analizi

Ortak

Artık nesne durumlarına göre (MC Nesnesi durum parametresi) nesnelerin çakışma kontrolüne ve açıklık analizine dahil edilip edilmeyeceğini tanımlamak mümkündür. Seçim, MagiCAD veri setindeki her nesne durumu alternatifi yapılabilir. Nesne durumunu kullanmak; örneğin farklı proje aşamalarını hesaba katabileceklerinden gerek çakışma kontrolünün gerekse açıklık analizinin kalitesini artırmaktadır.

Çakışma konrolündeki diğer iyileştirmeler arasında Revit plan bölgelerinde ve bağımlı görünümlerde gerçek zamanlı çakışma kontrolü çalıştırma, ayrıca eğimli boru çarpışmalarının daha iyi belirlenmesi sayılabilir.

Clash checking clearance analysis object status

14. İnşaat Payları için Malzeme Kalemi’ndeki İyileştirmeler

Ortak

İnşaat Payları için Malzeme Kalemi aracı artık, normalde sadece paylar arasındaki mesafe temel alınarak yapılan otomatik inşaat payı birleştirme için istisnalar koyma olanağı içermektedir. Yeni istisnalar, inşaat payı birleştirmeyi sistem türüne göre ayarlamanıza izin vermektedir. İstisnalar örneğin ev su sistemlerinin paylarının elektrik sistemlerinin paylarıyla birleştirilmesini önlemek için kullanılablir. Ayrıca tüm paylar dairesel olduğunda payların birleştirilmesini önleyen bir istisna da vardır.

Ek olarak, manuel paylar oluştururken bağlantılı bir nesne seçmek için yeni bir seçenek de mevcuttur. Bu işlev, boyut ve yükseklik seviyesi gibi ilgili bilgileri bağlantılı nesneden okur ve bu da manuel pay oluşturmayı kolaylaştırıp hızlandırır.

Provision for Builderswork Openings MagiCAD