MagiCAD Room

MagiCAD Room, MagiCAD yazılım ailesi içindeki farklı modüllerin kendi aralarında ve diğer inşaat yazılımlarıyla uyumluluğunu kolaylaştırır

MagiCAD Room’la binanın teknik 3D bir modelini yaratın. Bu 3D model bütün hesaplamalar için bir temel oluşturacaktır. Bu 3D model, binanın gerçek geometrik ve teknik özelliklerini temel alacaktır. MagiCAD Room halihazırda ısı ihtiyacı hesaplamalarını da içerir, ki bu da odalara göre malzeme listesi hazırlamanızı mümkün kılar. Oda veritabanları ayrıca daha sonraki ısı, hava dolaşımı, ışıklandırma vs. hesaplamaları ve analizlerinin de temelini oluşturur. Model bir kez oluşturulduktan sonra, ön çalışmalardan sistem özelliklerine, nihai tasarımdan bakım çalışmalarına kadar inşaat sürecinin tüm aşamalarındaki görevliler tarafından kullanılabilir.

Intelligent solution for creating BIM models of buildings

Added information to MEP model

When a MagiCAD Room model is connected to a MagiCAD Ventilation, Pipin...

Read more

Simple and easy modelling tool

Using an architectural 2D drawing as a reference, you can model walls,...

Read more

IFC Export with space information

Models created in MagiCAD Room can be exported to IFC format. Both IFC...

Read more

IFC Import for architectural models

An architectural model available in IFC format can be imported automat...

Read more

Integrated calculations

MagiCAD Room offers tools for calculating the required heating power f...

Read more