MagiCAD for AutoCAD

MagiCAD Room, MagiCAD yazılım ailesi içindeki farklı modüllerin kendi aralarında ve diğer inşaat yazılımlarıyla uyumluluğunu kolaylaştırır

MagiCAD Room’la binanın teknik 3D bir modelini yaratın. Bu 3D model bütün hesaplamalar için bir temel oluşturacaktır. Bu 3D model, binanın gerçek geometrik ve teknik özelliklerini temel alacaktır. MagiCAD Room halihazırda ısı ihtiyacı hesaplamalarını da içerir, ki bu da odalara göre malzeme listesi hazırlamanızı mümkün kılar. Oda veritabanları ayrıca daha sonraki ısı, hava dolaşımı, ışıklandırma vs. hesaplamaları ve analizlerinin de temelini oluşturur. Model bir kez oluşturulduktan sonra, ön çalışmalardan sistem özelliklerine, nihai tasarımdan bakım çalışmalarına kadar inşaat sürecinin tüm aşamalarındaki görevliler tarafından kullanılabilir.