Revit için MagiCAD 2018 Yeni Özellikler Açıklaması

1.  Autodesk AutoCAD 2018 Desteği

AutoCAD için MagiCAD 2018, AutoCAD MEP ve AutoCAD Architecture dahil olmak üzere hem önceki 2015-2017 sürümlerini hem de son çıkan AutoCAD 2018 sürümünü destekler. Bu sürümden itibaren, MagiCAD sürüm numaraları Autodesk sürüm adlandırma kuralına uyacaktır (ör: 2018).

 

2. MagiCloud’dan ürün aratma ve yükleme

MagiCAD’in yeni sürümü, çevrimiçi ürün kütüphanemiz MagiCloud ile uyum sağlar. MagiCloud’un geniş ürün yelpazesine erişim, güçlü arama fonksiyonlarıyla bir araya gelerek her bir kurulum için en uygun ürünleri daha kolay ve daha hızlı bulmanıza yardımcı olur. MagiCloud ürün kütüphanesine doğrudan MagiCAD üzerinden erişebilir, seçtiğiniz ürünü MagiCAD projenize yükleyebilirsiniz.

 

3.  Önemli yazılım güncellemelerine ilişkin bildiriler

MagiCAD 2018, kullanıcıyı önemli yazılım güncellemeleri hakkında otomatik olarak bilgilendirir. Bu özellik, MagiCAD sürümünüzü güncel tutmanızı eskisinden daha kolay hale getirir ve en son araç ve fonksiyonların elinizin altında bulunmasını sağlar.

 

4.  Geliştirilmiş kısa devre hesaplamaları – Seçicilik kontrolü

[Electrical]

Kısa devre hesaplamaları artık seçicilik kontrolüne de olanak sağlamaktadır. Projede yer alan sigorta ve devre kesicilerin trip açma değerlerini belirleyebilirsiniz. Bir kısa devre hesaplaması yapılırken koruyucu şalterin alt trip açma akımı, önceki koruyucu şalterin belirlenmiş trip açma zamanlarındaki üst açma akımıyla karşılaştırılarak cihazların doğru sırada çalıştığı doğrulanır. Seçicilik kontrolü, tek aşamalı veya üç aşamalı kısa devre hesaplamalarıyla gerçekleştirilebilir.

 

5.  System Designer – Veri setini birleştirme

[System Designer]

MagiCAD System Designer, artık diğer veri seti dosyalarındaki bilgileri mevcut veri setiyle birleştiren bir fonksiyon içermektedir. Yeni araç, ürün tanımlamaları, özellik tanımlamaları, tabaka tanımlamaları gibi farklı veri türlerinin birleştirilmesine olanak sağlar. Bu özellik, kullanıcının, önceden tanımlanan bilgileri, aynı bilgiyi tekrar girmesine gerek kalmaksızın yeniden kullanması için uygun bir yöntem sunar.

 

6.  System Designer – Veri seti konumu için geliştirilmiş ayarlar

[System Designer]

System Designer’ın yeni sürümü, veri seti konumunun, çizim dosyalarının konumuna göre mutlak veya göreceli olarak belirlenmesine yönelik yeni seçeneği sayesinde, projeye özel veri seti dosyasının kullanımını daha pratik hale getirir. Yeni bir projeye başlarken veri seti dosyasını ve çizim dosyalarını yeni bir konuma kopyalayabilirsiniz. Kopyalanmış çizimler, yeniden bağlanma gerekmeksizin, otomatik olarak kopyalanmış veri setine yönlendirilir. Mutlak dosya konumunun kullanılması, çizimler başka bir konuma kopyalanmış olsa dahi, aynı veri setinin kullanılabilmesini sağlar. Kendi iş akışına en uygun seçenekleri belirlemek kullanıcıya bağlıdır. Ayrıca, veri seti lokasyonu kullanıcıya Design Data (Tasarım Verisi) iletişim kutusunda gösterilir.

 

7.  İletişim ve veri sistemi tasarımında devreler

[Electrical]

MagiCAD Electrical artık, güç sistemleriyle birlikte kullanılan elektrik devrelerine benzer veri devre nesneleri sunmaktadır. Bir ana bilgisayarla bağlantı belirleyebilir ve cihazları, “Update Drawing Data” (Çizim Verisini Güncelle) fonksiyonu üzerinden ana bilgisayara atayabilirsiniz. Bir veri devresi, tıpkı bir elektrik devresi gibi, bir veri kablosu çizimi yaparken veya bir kabloyu doğrudan kablo paketine veya ana bilgisayar cihazına bağlarken “Circuit” (Devre) seçeneği kullanılarak oluşturulur.

“Connections report” (Bağlantı raporu) ve “Device connection report” (Cihaz bağlantı raporu) araçları kullanılarak fiziksel ve/veya mantıksal bağlantıların bir listesi görüntülenebilir.

 

8.  Climate beam ve fan coil üniteleri için Find & Replace (Bul ve Değiştir)

[Havalandırma ve Boru Sistemi]

Find & Replace (Bul ve Değiştir) aracı, artık climate beam ve fan coil ünitelerine ilişkin ürün kategorilerini de desteklemektedir.

 

9.  Climate beam ve fan coil ünitelerinin sıcaklık farkını belirlemek için yeni seçenek

[Havalandırma ve Boru Sistemi/Hesaplamalar]

Yeni “dT by part” (parçalara göre sıcaklık farkı) seçeneği, besleme ve dönüş akışları arasındaki sıcaklık farkını belirlemek üzere climate beam ve fan coil ünitelerine eklenmiştir. Bu özellik, kullanıcıların, gerekli ısıtma ve soğutma sıvısı akışlarını, tüm sistem yerine her bir cihaz için ayrı ayrı belirlemesi için daha fazla seçenek sunmakta ve böylece, boru boyutlarının daha doğru şekilde belirlenmesini sağlamaktadır.

 

10.  Kullanıcı ayarlı dengeleme yöntemleri

[Ventilation and Piping / Calculations]

Dengeleme hesaplamaları, hem havalandırma hem de boru sistemleri için, ağın nasıl dengelendiğini kontrol etmeye yönelik seçenekler sunar. Kontrol cihazının fonksiyonel alanı, cihazın tüm durumlarda doğru işlev görmesini sağlamak üzere, basınç düşümleri için dengeleme sınırları önceden belirlenerek sınırlandırılabilmektedir. Kullanıcı, ayrıca fonksiyonel alanın bir yüzdesi üzerinden kısma sınırını da tanımlayabilmektedir. Ayrıca, ağı dengelerken fazla basıncı yönetmek için gerekli yöntemi seçmek de mümkündür.

 

11.  Eğimli kablo kanalı yükseklikleri için boyut metni değişkenleri

[Electrical]

Yeni referans noktası boyut metni değişkenleriyle, eğimli bir kablo kanalı veya geçişi boyunca belli noktalardan yükseklik değerlerinin not edilmesi mümkündür.  Ayrıca, alt ve üst yükseklik boyut metni değişkenleri, cihaz, kontrol paneli ve birleşik giriş kutularının alt ve üst yüksekliklerini görüntüleyecek şekilde güncellenmiştir.

 

12.  Elektrik devreleri için yeni özellikler

[Electrical]

Elektrik devresi özellikleri artık, “Apparent current” (Görünür akım), “Voltage drop percentage” (Voltaj düşüm yüzdesi) ve “Voltage drop voltage” (Voltaj düşüm voltajı) özelliklerini de içermektedir. “Cable sizing and circuit management” (Kablo boyutlandırma ve devre yönetimi) fonksiyonu, voltaj düşüm yüzdesini ve voltajını hesaplar. Voltaj düşümleri ve görünür akımlar, boyut metinleri ve kontrol paneli şemalarında görüntülenebilir.

 

13.  Kontrol paneli şemalarına ilişkin yeni özellikler

[Electrical]

Kontrol paneli şemaları artık yeni özellikler içermekte ve eski ve yeni özelliklerin, plan çizimlerinden şemaya veya şemadan plan çizimine geçişlerde güncellenmesine olanak sağlamaktadır. “Update circuits” (Devre güncelleme) fonksiyonunda yapılan iyileştirmeler sayesinde güce yönelik tüm özellikler, artık “Power values” (Güç değerleri) seçeneği altında birleştirilmiştir. Ayrıca “Cable code property” (Kablo kodu özelliği), güncellemelerin tüm kabloyu etkilediğini vurgulamak adına “Cable” (Kablo) olarak yeniden adlandırılmıştır.

 

14.  Geliştirilmiş ses hesaplama seçenekleri

[Havalandırma ve Boru Sistemi / Hesaplamalar]

MagiCAD, havalandırma tasarımında ses hesaplamaları yapılırken havalandırma ağının hangi kısımlarının hesaba dahil edileceğinin belirlenmesine yönelik çok yönlü seçenekler sunar. Örneğin, bağlantılardan kaynaklanan sesler, hesaplama sonuçlarında göz ardı edilebilir. Bu da, kullanıcının, hesaplamaları yerel standart ve uygulamalara göre ayarlamasını sağlar.