AutoCAD için MagiCAD 2018 Yeni Özellikler Açıklaması

1. Autodesk Revit 2018 Desteği

Revit için MagiCAD 2018, son çıkan Revit 2018’i ve bir önceki 2017 sürümünü destekler. Bu sürümden itibaren, MagiCAD sürüm numaraları Autodesk sürüm adlandırma kuralına uyacaktır (ör: 2018).

 

2.  MagiCloud’dan ürün aratma ve yükleme

[Havalandırma, Boru Sistemi, Elektrik]

MagiCAD’in yeni sürümü, ürünleri arama, görüntüleme ve seçmeye yönelik etkili fonksiyonlar sunarak çevrimiçi ürün kütüphanemiz MagiCloud ile uyum sağlamaktadır. MagiCloud ürün kütüphanesine doğrudan MagiCAD üzerinden erişebilir, seçtiğiniz ürünü MagiCAD projenize yükleyebilirsiniz.

 

3.  Önemli yazılım güncellemelerine ilişkin bildiriler

[Havalandırma, Boru Sistemi, Elektrik]

MagiCAD 2018, kullanıcıyı önemli yazılım güncellemeleri hakkında otomatik olarak bilgilendirir. Bu özellik, MagiCAD sürümünüzü güncel tutmanızı eskisinden daha kolay hale getirir ve en son araç ve fonksiyonların elinizin altında bulunmasını sağlar.

 

4.  Kablo çizim iyileştirmeleri

[Elektrik]

Kablo çizim aracı, serbest uçlu çizimlerde grid ve kılavuz çizgilerinin tanımlanması, etkinleştirilmesi ve devreden çıkarılmasını sağlayacak şekilde güncellenmiştir. Ayrıca, bir kabloyu ofsetle çizmenize ve açı yönünü seçmenize olanak sağlayan, Orthogonal (Ortogonal) ve Automatic Offset (Otomatik Ofset) seçeneklerinin bir birleşimi olan Orthogonal Automatic Offset (Ortogonal Otomatik Ofset) gibi yeni çizim seçenekleri de bulunmaktadır. Ayrıca, Automatic Offset (Otomatik Ofset) ve yeni Orthogonal Automatic Offset (Ortogonal Otomatik Ofset) seçeneklerinin otomatik olarak kullanacağı, varsayılan ofset açısını belirlemeniz de mümkündür.

 

5.  Yeni ürün sınıfı: Birleşik giriş kutuları

[Elektrik]

Yeni birleşik giriş kutuları ürün sınıfı, fiş ve şalter gibi asıl elektrikli ürünlerin yerini tutan, kapak çerçeveleri ve fiş kutupları gibi bileşenleri içerir. Elektrikli ürünler ve bu ürünlerin bağlı olduğu birleşik giriş kutusu, bir Revit bileşeni olarak birleştirilebilir. Çoklu ürün bileşeni tek bir nesne gibi kullanılabildiği gibi, bileşen içindeki her bir ürüne kablo bağlamak da mümkündür.

Ürünler, kullanıcının bir nesnenin birleşik giriş kutusu parçası olarak değerlendirilmesi ve/veya Malzeme Listesi ve/veya IFC görünümlerinin dışında tutulması gibi seçimler yapmasını sağlayan, paylaşılan yeni parametreleri içerir. Nesneler, bu parametrelere göre, görünüm filtreleri kullanılarak gizlenebilir.

Find & Replace (Bul ve Değiştir) aracı, birleşik giriş kutuları ve bileşenlerini destekleyerek her bir birleşik giriş kutusu, fiş ve şalterin bir bileşenle veya bileşenlerin diğer bileşenlerle değiştirilmesine olanak sağlar.

 

6.  Kablo tipi yönetim aracı

[Elektrik]

Yeni Wire Type Management (Kablo Tipi Yönetim) aracı, proje içindeki tüm kabloları listeleyerek farklı kabloların özelliklerinin tek bir pencere içinde düzenlenmesini sağlar. Kablolar, her bir sütuna göre sıralanabilir ve kullanıcı, kablo ağırlığı, çap/genişlik, yükseklik, aşama sayısı, nötrlerin sayısı ve PE (koruyucu topraklama) sayısını düzenleyebilir. Çoklu hücreler, hepsine aynı anda değer girmek üzere etkinleştirilebilir.

 

7.  Kablo çizim seçeneklerinde bulunan kablo tipi araması

[Elektrik]

Kablo çizim seçeneklerinde bulunan kablo tipi seçimi, etkili bir arama fonksiyonuyla geliştirilmiştir. Kullanıcı, kablo tipi adının bir kısmını arama alanına yazarak yazılan kablo tipine göre filtrelenen uygun kablo tiplerinin bir listesini görüntüleyebilir. Kablo tipi aramasında yalnızca aranan terimle eşleşen kablo tipleri görüntülenir ve böylece, doğru kablo tipi çok daha hızlı bir şekilde bulunur.

 

8.  Yatay kesişimler için yeni yönlendirme aracı

[Havalandırma, Boru Sistemi, Elektrik]

Yeni yatay kesişim aracı, tasarım koordinasyonu sırasında yatay kesişimlerin hızlıca oluşturulmasını sağlar. Düz parçanın uzunluğunu ve kesişimin ofset noktasını seçmeniz yeterli; araç, tasarımınızın güzergâhını önceden kullanılan ayarlara göre otomatik olarak yeniden düzenleyecektir.


 

9. Create User Symbol (Kullanıcı Sembolü Oluşturma) aracındaki iyileştirmeler

[Genel]

Geliştirilmiş Create User Symbol (Kullanıcı Sembolü Oluştur) aracı, çoklu öğe seçimini ve bu öğelerin sembol olarak kaydedilmesini sağlar. Öğeler, örneğin detay çizgileri veya alanları kullanılarak oluşturulabilir. Semboller, ürün sembolleri, şematik semboller, kontrol paneli şema sembolleri veya kontrol paneli şema detay sembolleri gibi farklı sembol kategorilerine eklenebilir. Kendi sembollerinizi de kullanıcı tanımlı bir klasörde saklayabilirsiniz.

 

10.  Geliştirilmiş Running Index (Obje numaralandırma) aracı

[Genel]

Running Index (İndeks Sistemi) aracı, obje numaralandırması yaparken daha sorunsuz bir iş akışı sağlamak üzere güncellenmiştir. Manuel yerleştirme yapılırken bir sonraki uygu obje numarası, artık sol alt köşede görüntülenmektedir. Kullanıcının belirli bir numaranın nereye yerleştirildiğini kontrol etmesini sağlayan yeni bir “Show element” (Öğeyi göster) fonksiyonu eklenmiştir. Artık bir grup veya formatı, adının bir kısmını arama alanına yazıp seçilen grup veya formatı filtreleyerek aramak da kolaydır.

11.  Kullanıcı ayarlı dengeleme yöntemleri

[Havalandırma, Boru Sistemi, Hesaplamalar]

Dengeleme hesaplamaları, hem havalandırma hem de boru sistemleri için, ağın nasıl dengelendiğini kontrol etmeye yönelik seçenekler sunar. Akış damperi, valfler ve cihazlarla, basınç düşümleri için dengeleme sınırları önceden belirlenebilmektedir. Kullanıcı, ayrıca fonksiyonel alanın bir yüzdesi üzerinden kısma sınırını da tanımlayabilmektedir. Ayrıca, ağı dengelerken fazla basıncı yönetmek için gerekli yöntemi seçmek de mümkündür. Dengelemeyi daha da iyileştirmek için çoklu zon valfleri ve diferansiyel basınç valflerinin farklı kombinasyonlarda birlikte kullanımına yönelik iyileştirmeler bulunmaktadır. Ayrıca, ses hesaplamaları için de yeni seçenekler mevcuttur.

 

12. Çoklu bağlantıya sahip hava terminalleri

[Havalandırma, Hesaplama]

MagiCAD, artık çoklu bağlantıya sahip hava terminallerini destekleyerek kurulum, tasarım ve hesaplamalarının yapılmasını sağlamaktadır. Bu da, kullanıcıya, projesinde kullanmak üzere daha da geniş hava terminali ürün seçenekleri sunar.

 

13.  Provisions for Builders Work Openings (İnşaat İşleri için Rezervasyon) Aracında Yapılan İyileştirmeler

[Eklentiler, Genel]

Provisions for Builders Work Openings (İnşaat İşleri için Rezervasyon) Aracında yapılan iyileştirmelerle, rezervasyonlara ilişkin kişiselleştirilmiş durumları gerektiği gibi oluşturmak mümkündür. Benzer şekilde, kişiselleştirilmiş özellikler, rapora sütunlar halinde eklenebilir. Bir rezervasyon çift tıklandığında yönetici, modelde seçilen boşluğu otomatik olarak büyütür. “Show” (Göster) düğmesine tıklanarak boşluğun 3 boyutlu bir görünümü görüntülenebilir.

Yeni sürümde, tüm sütunlar filtre kullanımına olanak sağlamakta ve artık rapor fonksiyonu, Excel dosya formatını da desteklemektedir. Ayrıca, boşluk nesnelerinin üst, merkez ve alt seviyelerinin etiketlenmesini sağlayan yeni parametreler de dahil edilmiştir.

 

14.  Supports & Hangers için yük taşıma hesaplamaları

[Supports & Hangers]

Yeni yük taşıma hesaplamaları sayesinde, tasarımcı desteklerin ve askıların asılı boruları, kanalları veya kablo tepsilerini desteklemeye yetecek güçte olup olmadığını doğrulayabilir. Bu yeni özellik ile, hesaplama modelini gerçek Supports & Hangers modeline dayanarak otomatik olarak elde etmek, asılı borular, kanallar veya kablo tepsilerinin yüklerini hesaplamak, sonlu eleman yöntemi ile her elemanının kuvvetini hesaplamak ve verileri 2D/3D diyagramlar kullanarak görüntülemek ve her elemanı ilgili kodlar, standartlar ya da kullanıcı tanımlı kurallara göre doğrulamak mümkündür. Hesap sayfaları Excel formatında dışa aktarılabilir.

 

15.  Supports & Hangers’dan montaj koordinatlarının dışa aktarımı

[Supports & Hangers]

Supports & Hangers, cıvata konumlarının hesaplanmasına ve CSV formatında bir dosyaya aktarılmasına olanak sağlar. Dışa aktarılan dosya, örneğin Trimble lazer konumlandırma ile uyumludur.

 

16.  Supports & Hangers için sıralı montaj

[Supports & Hangers]

Tüm MEP sistemi boyunca destekleri ve askıları sıralamak mümkündür. Destekler ve askılar, aynı branştaki bölünmüş segmentler ve teçhizatlar arasında monte edilebilir.

New Features from MagiCAD for Revit 2016.11 UR-1

 

17.  Support for worksets

MagiCAD’s support for worksets makes the management of work sharing in a multi-user workflow easier when using central and local Revit files. If the project is set up to enable work sharing and the use of worksets, this improvement allows you to select the correct workset for products and ducts, pipes or cable trays.

 

 

18. Improved installation of air terminals and chambers

Automated calculation of collar length makes it faster to install products at the correct height levels using the product installation tool, without the need for measuring product dimensions and manually calculating the necessary collar length.

When the product is about to be installed, it is possible to lock the offset level for one part of the product, and then enter another offset level for a second part of the product. The necessary collar length is then automatically calculated based on the product dimensions and the set level requirements. This feature only applies to products which include the collar length parameter.


 

19. Contextual tab for routing tools

The contextual tab makes it faster for the user to access the relevant connection tools and reduces clicks from menu navigation. When a device is selected, the contextual tab automatically displays the connection tools that are relevant for the selected device. The user selects only the device and the corresponding connection tool appears on the contextual tab. Click the button and the command is launched.


 

20.  Improved offset control

With the new alignment settings, it is easier and more flexible to define the correct reference point for the offset also in cases where the offset must be aligned to a corresponding offset point or to an opposite offset point.

With the upgraded offset control for ducts, pipes, cable trays and conduits, the user can select if they want to align the start point of a new duct to the top of a referenced duct, or the bottom of a new duct to the top of an existing one. This is done by using the “Justify” checkbox which will invert the selection depending on the alignment method.

 

 

21.    Extended Create Similar

Create Similar enables fast replication of existing ducts, pipes, cable trays, conduits or wires with complete data

With the extended “Create Similar” command, the user can select a segment which they would like to replicate and the “Create Similar” button appears on the context-sensitive tab. The user can then just click the button and the corresponding segment will be created, with all the relevant properties and parameters copied to the new segment from the existing one without adding any additional data content.

 

22. Improved Spreadsheet Export

The improved Spreadsheet Export makes it easy to define the export range by selecting specific project levels or for example the entire project for export. The decimal separator selection makes it possible to change the export settings to match the user’s preferences. Also, by selecting the “Do not overwrite any existing data” option, it is possible to avoid overwriting of any previously exported data.


 

 

23.  Improved control of electrical systems

The standard dataset template may often include a large number of system definitions for electrical, telecommunications and data systems. With the new “In use” check boxes, the user can easily select the systems that should be used in the project and thus limit the number of available systems in dialogs to the relevant ones. If the check box for a particular system is not selected, the system will not be available as an option in other dialogs, when e.g. assigning a product to a specific system.  This will enable the user to avoid unnecessarily long selection lists.

 

24.  Improved 3D Section Box

It is possible to use any previously created 3D section views in the project as a template for creating new views. The new view is created as a copy, without saving any changes to the original template.