AutoCAD için MagiCAD 2019 Yeni Özellikler Açıklaması »

MagiCAD 2019, önceki MagiCAD sürümlerindeki tüm yeni özellikler ve geliştirmeleri içermektedir. Ayrıca en son MagiCAD 2018 UR-1, UR-2 ve UR-3 sürümlerindeki öne çıkan özelliklere bakabilirsiniz.

 

1. Autodesk Revit 2019 Desteği

MagiCAD 2019, yeni Revit 2019 sürümünün yanı sıra 2017-2018 olmak üzere önceki iki Revit sürümüyle uyumludur. MagiCAD 2019, desteklenen 2017-2019 Revit platformlarından hangisini kullandığınızdan bağımsız olarak en son MagiCAD işlevlerinin tümüne erişmenizi sağlar.

2. MagiCAD Clash Detection – Revit projenizin tamamında canlı veya istek üzerine çakışma algılama tespit edilmesi için yeni bir araç

[Genel]
Yeni MagiCAD Clash Detection aracı, farklı tasarım disiplinleri arasındaki koordinasyonu daha kolay, daha hızlı ve daha güvenilir hale getirir. Çakışmaları algılamak için modelleme sırasında gerçek zamanlı algılama veya istek üzerine algılama olmak üzere iki farklı yaklaşımdan birini seçebilirsiniz. MagiCAD Clash Detection, elemanların fiziksel olarak temas ettiği önemli çakışmalar ve nesneler için tanımlanan boşluklar arasındaki önemsiz çakışmalar olmak üzere iki tür çakışmayı algılar. Önemli ve önemsiz çakışmaları gösteren renkler kullanıcı tarafından tanımlanabilir.

Clash Detection (Çakışma Algılama) aracı, BCF Manager içinde bir çakışma raporu oluşturur. BCF Manager’da MagiCAD’in düzenleme özelliklerini kullanarak koordinasyon gerçekleştirebilir, sorunlu noktaları gösteren resimler oluşturup ekleyebilir ve çakışma raporunda bulunan konulara yorum ekleyebilirsiniz. Çakışma raporlarını dışa ve içe aktararak rapora ek olarak ekli resimleri ve yorumları projedeki iş ortaklarınızla kolayca paylaşabilirsiniz.

Video: The all new MagiCAD Clash Detection »

3. Alanlardan şalterlere gelen güç yükünün özetlenmesi

[Elektrik]
Artık alanlardan şalterlere gelen güç yükünü özetleyerek her bir şalterin güç gereksinimini doğru şekilde değerlendirebilirsiniz. Revit’in Electrical Loads (Elektrik Yükleri) aracını kullanarak her bir alanın aydınlatma ve güç yüklerini tanımlayabilirsiniz. Her alan için faz tanımlaması yapılarak dengeli yüklere daha kolay erişilebilir. Alanların güç gereksinimleri bağlantılı şaltere ve ana şaltere kadar özetlenebilir. Her bir şalterin tahmini akımı da hesaplanabilir. Dilerseniz ekstra düşük voltaj (ELV) cihazlarından devrelere giden gücü özetleyerek tek bir yangın alarmı devresinin veya benzeri bir devrenin güç yükünü kolayca kontrol edebilirsiniz.

Video: Load demand estimation from spaces to switchboards »

4. Modele göre kablo uzunluklarını hesaplama

[Elektrik]
MagiCAD, modele göre kabloların tahmini uzunluklarını güncelleyip hesaplamanızı ve kablo uzunluklarını malzeme listesine (BOM) dahil etmenizi sağlar.  MagiCAD, varsayılan olarak kabloların ortogonal uzunluklarını hesaplar. Gerekirse Additional Length (Ek Uzunluk) parametresi kullanılarak tahmini toplam uzunluğa daha fazla uzunluk eklenebilir. Uzunluk değerleri baskı görünümlerinde güncellendikten sonra malzeme listesinde benzer kablo tiplerinin toplam uzunluğunu hesaplama gibi işlemler gerçekleştirebilirsiniz.

5. Kablo paketi verilerini daha verimli şekilde güncelleme

[Elektrik]
Gerekli kablo kanalı genişliğini belirlemek için kabloların çap ve genişlik değerleri özetlenebilir. Update Cable Packet (Kablo Paketini Güncelle) aracı, bir projedeki kablo paketlerinin birden fazlasının veya tamamının aynı anda güncellenmesini ve bu sayede sürecin daha kolay ve verimli bir şekilde yürütülmesini sağlar.  Kablo tepsileri güncellendiğinde kabloların toplam çap ve genişlik değerleri yeni bir parametre tarafından otomatik olarak özetlenir.

6. DIALux dışa ve içe aktarma işlemleri için geliştirilmiş arayüz

[Elektrik]
Geliştirilmiş arayüz, DIALux hedefine aktarılan alanlar için tanımlayıcı seçimi yapmanızı ve DIALux kaynağından MagiCAD veri setine aktarılmış olan aydınlatma armatürlerini kaydetmenizi sağlar. Alan tanımlayıcısı olarak alanı, oda adlarını veya sayıları seçerek DIALux dışa aktarma işleminden sonra belirli alanları daha hızlı ve kolay bir şekilde bulabilirsiniz. Geliştirilmiş içe aktarma işlevi, DIALux kaynağından içe aktarılan aydınlatma armatürlerinin MagiCAD veri setine, her biri doğru ışık akısı değeri ile RFA adını içeren basit kutular veya silindirler şeklinde kaydedilmesini sağlar. RFA değeri, içe aktarma iletişim kutusunda değiştirilebilir. MagiCAD veri setine kaydedilen aydınlatma armatürleri aynı projede ve başka projelerde tekrar kullanılabilir. Var olan aydınlatma armatürleri geçerli projede ve veri setinde RFA adları yerine ürün kodlarına göre yönetilir. Bu da içe aktarılan aydınlatma armatürlerinin içe aktarma işlemi sırasında yalnızca veri tabanında bulunan var olan ürünlerle eşleştirilmesinin mümkün olacağı anlamına gelmektedir.

7. Veri setinde özel geçişler oluşturma

[Elektrik]
Artık veri setinde kullanıcı tanımlı geçiş serileri oluşturabilir ve bu serileri projelere dahil edebilirsiniz. Her farklı geçiş serisi için, geçiş çizilmeye başlandığında seçilebilen varsayılan boyutlar belirlenebilir. Her geçiş boyutu için minimum kıvrılma yarıçapı da tanımlanabilir. Kullanıcı tanımlı seriler veri setinin içinde belirlenir, ki bu da bu serilerin diğer projelere dahil edilebileceği anlamına gelmektedir. Create Conduit Series (Geçiş Serileri Oluşturma) işlevi, geçişleri projeye RFA formatında ekler ve aynı zamanda geçiş için varsayılan teçhizat tipinin de belirlenmesini sağlar.

8. Evsel sıcak su hesaplamaları için genişletilmiş standart desteği

[Boru Sistemi]
Yeni sürüm evsel sıcak su dolaşımı akış hızlarının hesaplanması için birden fazla geliştirme içermekte ve DIN 1988 standardına göre evsel su hesaplamaları desteği sunmaktadır.

  • Genişletilmiş standart desteği şu standartları kapsamaktadır: Almanya DIN 1988-300, Birleşik Krallık BS 8558 ve CIPHE, Fransa DTU 60.11 ve İtalya UNI 9182:2014
  • Dolaşım standardı Settings (Ayarlar) iletişim kutusundaki evsel su standardı bölümünden ayrıca seçilebilir
  • Farklı boru ve yalıtım tiplerinin termal iletkenlik değerleri rapora dahil edilir
  • Farklı boru tiplerinin termal kayıp değerleri rapora dahil edilir
  • Fransa DTU 60.11: Dolaşım noktası ile cihaz arasındaki borunun uzunluğunun 8 metreden fazla olması halinde rapora bir uyarı eklenir
  • Ortam sıcaklığı Sizing (Boyutlandırma) iletişim kutusunda belirtilebilir

9. Hava cihazlarını dikdörtgen kanallar kullanarak şebekeye bağlama

[Havalandırma]
Device Connection Tool (Cihaz Bağlama Aracı) artık hava cihazı tipinin dikdörtgen bağlantıları desteklemesi şartıyla hava cihazlarını dikdörtgen kanallar kullanarak şebekeye bağlamanızı sağlamaktadır. Device Connection Tool (Cihaz Bağlama Aracı), kanal bağlantılarını tercihlerinize göre gerçekleştirmek için gerekli olan tüm ayarları sunar. Bağlantı tipini T bağlantı veya musluk bağlantısı olarak belirleyebilirsiniz. Seçeneklerden her duruma uygun yatay ve dikey açılar arasından da seçim yapabilirsiniz.

Video: Extended support for rectangular connections »

10. Üreticiye özgü dağıtım kutusu takma ve kullanma

[Havalandırma]
MagiCAD, havalandırma tasarımında üreticiye özgü dağıtım kutuları kullanmanızı sağlar. Havalandırma sistemine üreticiye özgü dağıtım kutuları taktığınızda bu kutular hesaplamalar, çakışma algılama, malzeme listesi ve diğer MagiCAD özelliklerinde dikkate alınır.

11. Malzeme listesinde son kanal parçasının doğru uzunluğunu hesaplama

[Havalandırma]
Bills of Materials (Malzeme Listesi) işlevi son kanal parçasının siparişi için doğru standart uzunluğu otomatik olarak hesaplar. Kanal, satışı yapılan standart uzunluktaki parçalara bölündüğünde kanalın son parçası standart uzunlukta olmaz. MagiCAD’in malzeme listesi işlevindeki akıllı ve otomatik düzeltme özelliği sayesinde gevşek flanşa sahip en yakın standart uzunlukta parça dahil edilir ve bu parça binanın bulunduğu yerde kesilip monte edilebilir. Geri kalan parçalar için mevcut olan en yüksek standart uzunluğa sahip parça sayısı otomatik olarak hesaplanır.

Aşağıdaki örnekte sarı renkle gösterilen tüm kanal parçaları malzeme listesinde en yakın standart uzunluk kullanılarak sipariş edilebilir ve gevşek flanş otomatik olarak dahil edilir. Bills of Materials (Malzeme Listesi) işlevinin parça uzunluklarını otomatik olarak düzeltmesini istemiyorsanız bu ayarı devre dışı bırakabilirsiniz.

12. Veri setindeki şema sembolleri için paylaşılan parametreleri seçme

[Şemalar]
Artık veri setindeki şematik sembolleri ve etiketleri için paylaşılan parametreleri seçerek şematik çizimlerin veri içeriğini daha verimli bir şekilde yapılandırabilirsiniz. MagiCAD Schematics ile veri setindeki şema sembolleri ve etiketleri için parametre tanımlama sırasında mevcut tüm MagiCAD parametrelerini ve kendi paylaşılan parametrelerinizi kullanabilirsiniz. Sembol projeye ilk kez yüklendiğinde parametreleri ayrıca seçme gereksinimini ortadan kaldırmak için seçilen paylaşılan parametrelerin tümünü otomatik olarak içeren bir RFA oluşturulur. Veri setinde bir parametrenin örneğe özgü veya tipe özgü parametre durumunu da tanımlayabilir ve veri setinde bu duruma göre gruplandırabilirsiniz. Ayrıca belirli bir sembol için tanımlanan etiketlerin varsayılan parametrelerini belirleyebilir ve belirli bir etiket değeri için kullanılan parametrenin tip parametresi mi yoksa örnek parametresi mi olacağını tanımlayabilirsiniz.

13. Esnek boru kullanarak sprinkler sistemi tasarlama ve hesaplama

[Yağmurlama]
MagiCAD Sprinkler Designer artık sprinkler bağlantısı oluşturma sırasında esnek boru kullanılmasını desteklemektedir. Montaj sahasında kullanım kolaylığı sunan esnek borular, sprinkler sistemi ünitelerini sert borulara bağlamak için sık kullanılan bir çözümdür. Esnek borular MagiCAD sprinkler hesaplamaları ve raporlarıyla uyumludur. Raporlarda esnek boruların gerçek uzunluklarına ve buna karşılık gelen eşdeğer uzunluklarına yer verilir. Ürün modelleme yardımcı programı olan MagiCreate’in en son sürümünü kullanarak da yeni esnek boru serisi tanımlayabilir ve oluşturabilirsiniz.

14. Sprinkler sistemleri için özel tehlike sınıfları tanımlama

[Yağmurlama]
MagiCAD, sprinkler sistemleri için CEA 4001 standardına uygun tehlike sınıflarına ek olarak özel tehlike sınıfları tanımlamanızı sağlar. Artık birden fazla tehlike sınıfından oluşan setler tanımlayabilirsiniz.

15. Provisions for Builders Work Openings (İnşaat İşleri Açıklık Şartları) kavisli duvar desteği

[Genel]
Provisions for Builders Work Openings (İnşaat İşleri Açıklık Şartları) aracı artık kavisli duvarları desteklemektedir. Aracı kavisli duvar içeren bir mimari model üzerinde çalıştırdığınızda şartlar kavisli duvarlar için de tanımlanır. Provisions for Builders Work Openings (İnşaat İşleri Açıklık Şartları) aracının Options (Seçenekler) bölümünde tanımlanan h1, h2 ve h3 parametrelerine göre uygun bulunan şartlar kavisli duvarlara ve diğer duvar tiplerine otomatik olarak tanımlanabilir. Şartlar Revit için Builders Work Openings Manager (İnşaat İşleri Açıklık Yöneticisi) eklentisi sayesinde yapı mühendisi tarafından incelenebilir, yorumlanabilir, kabul edilebilir veya reddedilebilir.

16. Projeyle ilgili tüm verileri IFC Export (IFC Dışa Aktarma) uygulamasında yönetme

[IFC]
MagiCAD’in IFC Export (IFC Dışa Aktarma) aracı, projeyle ilgili tüm verileri tek bir noktadan yönetmenizi ve seçilen proje verilerini IFC biçiminde dışa aktarmanızı sağlar. Property Set Manager (Özellik Ayar Yöneticisi); IFCSystem Type (elektrik devreleri de dahil), IFCSpace Type ve IFCZone Type için yeni özellik setlerine sahiptir. Number of Elements (Eleman Sayısı) ve Static Pressure (Statik Basınç) olmak üzere dışarı aktarılan verilere de dahil edilebilecek iki yeni özellik de mevcuttur.