AutoCAD için MagiCAD 2018 UR-1 Yeni Özellikler Açıklaması »

Revit için MagiCAD 2018 »

 

MagiCAD Revit için yeni Schematics modülü

Revit teknolojisinde şematik diyagramların kolay ve son derece verimli bir şekilde oluşturulmasını sağlayan yepyeni bir şematik tasarım modülü olan MagiCAD Schematics’i piyasaya sürdük. MagiCAD Schematics, şematik çizimler ile model arasında senkronizasyon ve veri paylaşımı yapılmasını sağlar. MagiCAD Schematics, şematik çizimler oluşturmanızı, şematik çizimlerdeki sembolleri projedeki ilgili cihazlarla bağlamanızı ve sembol ile cihaz arasında parametre değerlerini senkronize etmenizi sağlar. Özellik değerleri semboller ve cihazlar arasında senkronize edildiğinde bilgilerin diyagramlar, plan çizimleri vb. şekilde proje süreci boyunca güncel kalması sağlanabilir.

1. Modeldeki cihazlarla şematik çizimlerdeki sembolleri senkronize edin

[Revit için MagiCAD Schematics]
MagiCAD Revit için yeni Schematics modülü, şematik çizimlerdeki sembolleri veya çizgileri modeldeki ilgili cihazlarla bağlandırmanız için araçlar sağlar, böylece şema ile model arasında parametre değerlerini senkronize edebilirsiniz. Bu durum, bilgilerin diyagramlar, plan çizimleri vb. şekilde projede güncel kalmasını sağlar. Senkronize edilecek parametreleri yapılandırabilir, seçebilir ve aynı zamanda şematik çizimden modele ya da tam tersine bilgi akışı yönünü tanımlayabilirsiniz. Örneğin, şemaları ürünle ilgili düşük düzeyde ayrıntı vererek çizmeye başlayabilirsiniz. Ağ modellenip hesaplandıktan sonra, hesaplama sonuçlarının örn. cihaz konum kodlarıyla birlikte modelden şematik çizime aktarılması kolaydır. Bu durum, ek bir işlem yapmadan şematik çizime daha ayrıntılı bilgi içeren etiketler eklemeyi kolaylaştırır.

2. Şematik çizimlere semboller ekleyin ve parametrelerle sembol tanımlarını tanımlayın

[Revit için MagiCAD Schematics]
MagiCAD Revit için yeni Schematics modülü, sembolleri şematik çizime yüklemeyi ve sembol tanımlarını veri setine kaydetmeyi kolaylaştırır. Sembol tanımları, sembol yüklendiğinde family’nin içine dahil edilecek varsayılan değerlerle parametreleri tanımlamanızı sağlar. Semboller, kullanıcı tarafından yapılandırılabilen gruplara göre düzenlenebilir ve doğru sembolü yeni sembol yükleme aracı paletinde bulmak kolaylaşır. Sembol yükleme ve çizgi çizimi kolaydır, çünkü araç paletinden sembolü alıp şematik çizime sürükleyip bırakarak bir sembol yükleyebilirsiniz.

MagiCAD 2018 Güncelleme Sürümü 1 – Diğer Yeni Özellikler

1. Yağmurlama sistemi kapsamı ve yağmurlama çalışma alanlarını doğrulayın

MagiCAD Sprinkler Designer, seçilen oda alanlarında yağmurlama sisteminin kapsamının yeterli olup olmadığını kontrol etmeyi kolaylaştırır. Veri setindeki yağmurlamaya özgü çalışma alanının şeklini seçebilir ve ardından yağmurlama sistemi çalışma alanlarını kat planı üzerinde görüntüleme veya gizleme seçeneği ile tasarlanan sistemin kapsama alanını kontrol edebilirsiniz. Çalışma alanı, duvarlar ve oda sınırlarıyla sınırlıdır ve yağmurlama sistemi için tanımlanan çalışma alanlarına göre hesaplanır.

2. Aynı anda birden fazla klima cihazını sisteme bağlayın

MagiCAD Ventilation, artık tek bir otomatik fonksiyon kullanarak birden fazla klima ünitesini aynı anda sisteme bağlamanıza olanak sunar. Bu yeni otomatik özellik, her hava terminalini sisteme ayrı ayrı bağlamak yerine zamandan tasarruf sağlar ve gereksiz tekrarı kaldırarak iş akışını kolaylaştırır. Bağlamak istediğiniz hava cihazlarını ayrı olarak seçebilirsiniz veya bir alan seçtiğinizde MagiCAD mevcut bağlantı alternatiflerini gösterecektir. Bağlantı seçildikten sonra, MagiCAD otomatik olarak seçilen tüm cihazları bağlar.

3. Havalandırma tasarımında 3 boyutlu modele 2 boyutlu sembol ekleyin

MagiCAD Ventilation, hava terminal cihazları ve klima ekipmanı için 3 boyutlu modele 2 boyutlu sembol eklemeyi mümkün kılar.

4. Ürün kategorisini belirtmeksizin MagiCloud’dan ürün araması yapın

MagiCAD ana menüsündeki MagiCloud sekmesinde veya MagiCAD sekmelerinden birinde bulunan Product Search (Ürün Arama) düğmesini kullanarak belirli kategoride ürün belirtmeden otomatik olarak arama yapabilirsiniz. Bu özellik, ürün arama sürecini önemli ölçüde kolaylaştırır ve ürün kategorisinin her zaman önceden bilinmesi mümkün olmadığından MagiCAD ve MagiCloud’un yeni kullanıcıları için de süreci anlaşılması kolay hale getirir. Örneğin; bir genleşme tankı ararken MagiCAD, tüm genleşme tanklarını alır ve görüntüler. Belirli bir ürün bulup seçildiğinde, MagiCAD ürünü otomatik olarak MagiCAD projesinde doğru ürün kategorisine yükler.

5. Farklı elektrik sistemleri için ayrı renkler tanımlayın

[Electrical]
MagiCAD, IFC dışa aktarım amacıyla veri setindeki farklı elektrik sistemleri için ayrı renkler tanımlamanıza olanak tanır, böylece farklı sistemler için belirli renklerin kullanılmasını gerektirebilen ülkeye özel yönetmeliklere uyulmasını sağlar.  MagiCAD veri setinde elektrik, iletişim ve veri sistemleri için ayrı renkler tanımlayabilir ve projeyi IFC formatında dışa aktarırken renk ayarlarını kullanabilirsiniz. Renk tanımları olmadan, IFC formatında tüm nesneler doğal olarak gri renktedir. Belirli sistemleri ayırt etme imkanı, modellerin kontrolünü kolaylaştırır; bu nedenle, her sistemin belirli bir renk kullanılarak vurgulanmasını gerektiren düzenlemeler vardır.

6. Ürünleri hızlı ve özelleştirilebilir 3 boyutlu şekillerle değiştirin

[Electrical]
MagiCAD artık, hızlı özelleştirmeyi mümkün kılan özelleştirilebilir kutu ve silindir biçimli modeller kullanarak ürün veri tabanında bulunmayan bir ürün için bir 3 boyutlu model tanımlamanıza olanak sunar. Veri tabanında belirli bir ürün bulunamazsa, bunun yerine özelleştirilebilir bir 3 boyutlu model seçebilirsiniz. Seçenekler, tavana, duvara veya zemine kurulumu kolaylaştıran, yüzeye dönük ve gömme montaj noktaları ile yapılmış basit kutu ve silindir şeklini içermektedir. Temel şekillerin boyutları, yüzeye monte edilmiş ürünün hafifçe veya tamamen gömülü olmasını veya gömülü bir ürünün hafifçe veya tamamen yüzeye dönük olmasını sağlayan bir montaj dirseğiyle birlikte doğrudan ayarlanabilir. Bu özellik, projenizde 3 boyutlu şekle sahip her türlü ürünün son derece hızlı ve kolay bir şekilde değiştirilmesini sağlar.

7. Açılı-yatay bağlantıları kurarken çizim iletişim seçeneklerini kullanın

Açılı-yatay bağlantı aracı, boyutlandırma seçenekleri, yalıtım ve başka bir kanal veya boru serisine geçiş imkanı dahil olmak üzere kanal, boru, kablo kanalı ve geçişi çizim iletişim kutuları ile aynı seçenekleri sunar. Elektrikli nesnelerde yalıtım yerine kurulum kodu ayarlanabilir.

8. Yeni yerel su hesaplama standartlarına uyun

MagiCAD, İtalya’da UNI 9182, İngiltere’de CIPHE ve BS 8558 olarak güncellenen BS 6700 dahil olmak üzere evsel su hesaplamaları için yeni standartları desteklemektedir.  İtalya UNI 9182 standardı desteği, akış oranları için dört ayrı eğriyi de kapsar ve sarnıçlar veya yıkama valfleri ile donatılmış WC’ler bulunan kamu binalarına ve evlere yöneliktir.

9. Hesaplama raporlarındaki hataları vurgulayın ve her satırda dizin rotasını görüntüleyin

MagiCAD’in hesaplama raporları hataları bulmayı kolaylaştırmak için artık hataları içeren satırları otomatik olarak kırmızı renkte vurgular. Raporun altındaki “Next” / “Previous” (Sonraki/Önceki) düğmelerini kullanarak hata ve uyarıların birinden diğerine geçebilirsiniz. Artık dizin rotasını raporun her satırında görüntülemek de mümkündür.

10. Destekler ve askılar için ana yapılar olarak çelik kirişler kullanın

[Suppors & Hangers]
MagiCAD Supports & Hangers modülü, artık özel üretim süspansiyon ürünlerinin çelik kirişlere ve betonarme yapılara farklı montaj türleri kullanılarak takılmasına olanak tanır.

11. Destekler ve askılar için yatay itme kuvvetini ve sismik kuvveti hesaplayın

[Suppors & Hangers]
MagiCAD Supports & Hangers modülü şimdi sağlam kurulumu sağlamak için boru süspansiyonunu etkileyen yatay itme kuvvetinin yanı sıra sismik kuvveti de hesaplamaktadır. Hesaplama modelini Supports & Hangers modelinden çıkarabilir, askıdaki boru, kanal ve kablo tepsilerinin yüklerini hesaplayabilir ve 2B/3B diyagramlarda görselleştirme ile her bir öğeyi etkileyen fiziksel kuvvetleri hesaplayabilirsiniz. Bu durum, destek ve askı unsurlarını ilgili kodlara ve standartlara veya kullanıcı tanımlı kurallara göre doğrulamanıza olanak tanır. Tüm hesap sayfaları Excel formatında dışa aktarılabilir.’

12. Sismik destekleri ve askıları arayın ve filtreleyin

[Suppors & Hangers]
MagiCAD Supports & Hangers modülü, gerekli destekleme bölümüyle monte edilebilen sismik destekleri ve askıları bulmak için hızlı arama ve filtreleme sağlar.

13. Destekleri ve askıları dirsekler üzerine takın

[Suppors & Hangers]
MagiCAD Supports & Hangers modülü artık kanal, boru ve kablo tepsilerinin dirsek bölümlerine süspansiyon elemanlarının takılmasını da desteklemektedir.