AutoCAD için MagiCAD 2018 UR-2 Yeni Özellikler Açıklaması »

Revit için MagiCAD 2018 UR-1 »

Revit için MagiCAD 2018 »

 

MagiCAD 2018 Update Release 2

1. Havalandırma sistemlerinin çalışmasını simüle edin

[Ventilation]
MagiCAD, havalandırma sistemleri için, gerçek akış dağılımının analizini ve farklı sistem tasarım seçenekleri arasındaki hızlı karşılaştırmaları sağlayan yeni simülasyon hesaplamaları getiriyor. Simülasyon hesaplamaları, havanın farklı fan ayarlarına ve damper konumlarına dayalı olarak nasıl dağıtılacağını kontrol etmek için güvenilir hesaplamalar yapmayı kolaylaştırır.

2. Dikdörtgen kanallarla genişletilmiş standart bağlantı setini kullanın

[Ventilation]
Dikdörtgen kanallar için genişletilmiş Standard Connection (Standart Bağlantı) aracı, önemli derecede zamandan tasarruf sağlayan yeni ek yöntemlerle modellemeyi kolaylaştırır. Standard Connection (Standart Bağlantı) aracı, nesnelerin standart (15, 30, 45, 60 ve 90) kıvrımları kullanarak ağa hızlı bir şekilde bağlanmasını sağlayan, iki kanal ucunu veya bir kanal ucunu başka bir kanalın yanına bağlayan bir yardımcı işlevdir. Standard Connection (Standart Bağlantı) aracı artık farklı kurulum yüksekliklerindeki kanallar ve farklı boyutlardaki kanallar arasında bağlantı kurulmasını sağlar. Kanallar aynı boyutta değilse, MagiCAD bağlantı kurarken gerekli redüktörü otomatik olarak ekler.

3. Havalandırma projelerinde erişim panellerini takın

[Ventilation]
MagiCAD, tamamen modellenen havalandırma sistemi için gerekli olan yeni ürün tipi olarak erişim panellerinin kolay kurulumunu ve yönetimini sağlar. Dairesel, yarı dairesel, düz yüzey tabanlı panellerin yanı sıra uç kapak panelleri de dahil olmak üzere seçim için birden fazla erişim paneli çeşidi vardır.

4. S parçalarını ve Y branş bağlantı parçalarını seçin ve yapılandırın

[Ventilation]
MagiCAD, S parçalarını ve Y branşlarını, sistemi modellerken doğrudan MagiCAD araç çubuğundan seçme, yapılandırma ve kurulum için yeni bir zaman kazandırıcı fonksiyon sunar. İşlem kolaydır: yalnızca ilgili montaj türünü seçin, konnektör boyutlarını girin ve kurulumu yapın.

5. Dikdörtgen kanallar için flanş tanımları oluşturun

[Ventilation]
MagiCAD, veri kümesindeki dikdörtgen kanallar için flanş tanımları oluşturmanıza ve doğru BOM’leri (Malzeme Listesi) ve ürün siparişlerini sağlamak için flanşları bir kanal serisine atamanıza olanak tanıyan kanallı flanşları kullanmanızı sağlar. MagiCAD’ın Split Segments (Segmentleri Bölme) aracıyla kanal sistemini piyasada bulunan standart uzunluklara bölebilir ve daha sonra tek tek kanal örnekleri ve bağlantı parçaları için veri setinden flanş tanımları atayabilirsiniz. Bu işlem, faturaları oluştururken ve imalatçılardan ürün sipariş ederken, bireysel kanal parçalarının doğru bir şekilde farklılaştırılmasını ve sayılmasını sağlar.

6. Gerçek ürün sıcaklık farkına dayalı hesaplamalar yapın

[Piping]
Boyutlandırma ve basınç düşüşü hesaplamalarında daha doğru akış verilerini etkinleştirmek için, gerçek ürün sıcaklık farkına dayalı olarak sistem sıcaklığını geçersiz kılmak artık mümkündür. Doğru akış verileri, örneğin boru ve pompa boyutlandırmasında önemli bir faktördür. Yeni ürün sıcaklık farkı ayarı fanlı ısıtıcı üniteleri, iklim kirişleri, ısıtıcılar vb. ile kullanıldığında akış ve basınç düşüş değerleri otomatik olarak yeniden hesaplanır.

7. Birleşik giriş kutularıyla Find & Replace (Bul ve Değiştir) işlevini kullanın

[Electrical]
Find & Replace (Bul ve Değiştir) işlevi şimdi Revit derlemelerini diğer derlemelerle değiştirebilir ve derlemeler içindeki yeni nesnelerle devre bağlantılarını ve kimlik bilgilerini yeniden kurabilir. Bir birleşik giriş kutusu derlemesini başka uygun bir derleme ile değiştirirken Find & Replace (Bul ve Değiştir) işlevi, eşleşen yeni elemanları mevcut devrelere bağlayarak devre bağlantılarını otomatik olarak yeniden kurar. Kimlik verileri, örn. çalışan dizin verileri ve Nesne Kimlikleri, derlemeler içindeki yeni nesnelere aktarılır.

8. Gelişmiş santral şemasından yararlanın

[Electrical]
Yeni Set Circuit Properties (Devre Özelliklerini Belirle) işlevi ile önceden seçilmiş devreler için devre verilerini projeye eklendikten sonra süreci kolaylaştırarak doğrudan tanımlamak artık mümkündür. Manage Circuits (Devreleri Yönet) iletişim kutusunu kullanarak ayrı ayrı değişiklik yapmak artık gerekli değildir. Dahası, Manage Circuits (Devreleri Yönet) iletişim kutusunda, şemalarda kullanılan tüm simgelerle devre listesini görüntüleyebilirsiniz; böylece, sayfalara göz atmanıza gerek kalmadan tüm sistemi gözden geçirmek daha kolaylaşır. Bir simgenin üzerine geldiğinizde simgenin daha büyük bir önizlemesini görebilir ve genel kullanıcı deneyimini geliştirebilirsiniz.

9. Revit familyleri için adlandırma kurallarını tanımlayın

[Common]
Artık, örneğin veri setinde Revit familyeri (RFA) için adlandırma kurallarını tanımlamak ve seçmek mümkündür; böylece belirli bir projedeki RFA’lar için projeye özgü adlandırma kurallarını kullanabilirsiniz. Yeni işlev, RFA ad biçimini Revit Standartlarına (RS, eski adıyla Dutch Revit Standard, www.revitstandards.org) göre seçmenizi veya orijinal varsayılan RFA adını kullanmayı mümkün kılar.