AutoCAD için MagiCAD 2018 UR-3 Yeni Özellikler Açıklaması »

Revit için MagiCAD 2018 UR-2 »

Revit için MagiCAD 2018 UR-1 »

Revit için MagiCAD 2018 »

 

MagiCAD 2018 Update Release 3

1. Akıllı yeni işlevleri kullanarak kesişimleri tek seferde oluşturun

[Genel] Yeni nesil Crossing (Kesişim) aracı, 3 yeni kesişim yöntemi, geliştirilmiş bir yönlendirme hesaplama mantığı ve yeni bir kullanıcı dostu ön izleme işlevselliği sunuyor. Güncellenmiş yönlendirme araçları, kesişimlerin belirlenmesi için 3 yönteme sahiptir: nokta, çizgi ve akıllı. Bilgilendirici ofset sayacı ve yeni yönlendirme algoritmalarıyla birlikte yeni ön izleme işlevi, kesişimlerin deneme ya da hata olmaksızın doğrudan başarılı olacağından emin olmanızı sağlar. Aynı zamanda araç, çoklu yatay kesişim desteği sağlar.

2. İnşaat İşleri Açıklıklarını daha verimli bir şekilde filtreleme ve yönetme

[Genel] Provisions for Builders Work Openings (İnşaat İşleri Açıklık Şartları) aracı artık içerik kategorilerinin, bağlantılı MEP’lerin (Mekanik, Elektrik ve Sıhhi Tesisat) ve yapısal elemanların geliştirilmiş filtrelenmesini destekliyor ve Builders Work Openings Manager’ın (İnşaat İşleri Açıklık Yöneticisi) yeni bir sürümünü sunuyor. Yeni filtreleme seçenekleri, yeni şartlar oluştururken bağlantılı MEP’lerin (Mekanik, Elektrik ve Sıhhi Tesisat) ve yapısal elemanların filtrelenmesini ya da kapsanmasını ve dikkate alınacak kategorilerin (ör. yapısal ya da mimari duvarlar) hangileri olduğunun seçilmesini mümkün kılar.

Yapı mühendisi tarafından şartların incelenmesini, yorumlanmasını, kabul ya da reddedilmesini sağlayan Revit için Builders Work Openings Manager (İnşaat İşleri Açıklık Yöneticisi) eklentisi artık, şartlar arasındaki potansiyel tutarsızlıkların ve boyut, konum ya da eşleşmede farklılık gösteren açıklıkların yönetimi için geliştirilmiş işlevler sunuyor.

3. Evsel Sıcak Su Sirkülasyon Akış Oranlarını Hesaplama

[Boru Sistemi] MagiCAD, sıcak su sirkülasyon sistemi hesaplamalarını artık Fransa ve İngiltere ulusal standartlarını temel alarak sunuyor. Akış hesaplaması, Fransa ve İngiltere DTU 60.11 ya da CIPHE/BS 8558 evsel su standartları kullanılarak yapıldığında, sirkülasyon akışının belirlenmesi artık gerekli değildir. Bunun yerine MagiCAD, sirkülasyon akışını ve boru boyutlarını otomatik olarak hesaplar. MagiCAD, muhtemel yalıtımın yanı sıra ısı kaybını da borular aracılığıyla hesaplar ve dönüş sıcaklığının, sirkülasyon sistemi içinde yer alan herhangi bir noktada belirlenmiş sıcaklığın altına düşmeyeceğini doğrular.

4. Sıcak Su Tasarım Sıcaklığına ulaşma süresini hesaplama

[Boru Sistemi] MagiCAD, her musluğun Sıcak Su Tasarım Sıcaklığına ulaşma süresini hesaplar. Tüm sirkülasyon su borularının doğru bir şekilde tasarlanıp tasarlanmadığını ve tüm musluklarda makul bir süre dahilinde sıcak su olup olmadığını kontrol edebilirsiniz.

5. Sıhhi tesisat sisteminin hacmini hesaplama

[Boru Sistemi] Genleşme tankı için gerekli hacmin belirlenmesini sağlayacak şekilde sıhhi tesisat sistemi hacmi hesaplanarak raporda gösterilmiştir.

6. Yağmurlama tasarımındaki çoklu tasarım alanlarını eş zamanlı olarak hesaplama

[Yağmurlama] Yeni hesaplama seçenekleri, çoklu tasarım alanlarının seçilmesini ve seçilen tüm alanlarda hesaplamanın eş zamanlı olarak yapılmasını sağlayarak yağmurlama tasarım sürecine hız kazandırır. İncelemek istediğiniz tasarım alanını hesaplama raporundan basitçe seçerek, en çok ve en az dikkat gerektiren alanları hızlıca gözden geçirebilirsiniz.

7. Veri setinde özel kablo kanalları oluşturma

[Elektrik] Veri setinde kullanıcı tanımlı kablo kanal serileri oluşturmak ve bu serileri projelere dahil etmek artık mümkün. Her farklı kablo kanal serisi için, kanal çizilmeye başlandığında seçilebilen varsayılan boyutlar belirlenebilir. Kullanıcı tanımlı seriler veri setinin içinde belirlenir, ki bu da bu serilerin diğer projelere dahil edilebileceği anlamına gelmektedir. Create Cable Tray Series (Kablo Kanal Serileri Oluşturma) işlevi, kablo kanallarını projeye RFA formatında ekler ve aynı zamanda kanal için varsayılan teçhizat tipinin de belirlenmesini sağlar.

8. Devre numaralandırma kurallarınızı belirleme

[Elektrik] MagiCAD, devre numaralandırması için veri setinde artık özel kurallar belirlemenizi sağlıyor. Özel kurallar, numaralandırmayı esnek ve kişiselleştirilebilir hale getirerek Manage Circuits (Devreleri Yönetme) işleviyle kullanılabilir. Her numaralandırma kuralı için, gerekli hane sayısını, bir ön ek ve son ek belirleyebilirsiniz. Ön ek ve son ek, belirli bir sayısal ya da alfabetik değer aralığını izleyerek tekrar eden dizilerde kullanılabilir. Manage Circuits (Devreleri Yönetme) özelliğinde, otomatik numaralandırmanın başlayacağı dizinin bölümünü seçebilirsiniz.

9. Kablo çizmeden kablo paket bağlantıları kurma

[Elektrik] Kablo çizmeden cihaz-paket bağlantıları kurmak ve geçici çizgiler yardımıyla mevcut bağlantıları görüntülemek artık mümkün. Bir cihaz-paket bağlantısı, kablo çizmeden herhangi bir görünümde tanımlanabilir. Ayrıca, MagiCAD’in bağlı elemanlar arasında görüntüleyebildiği geçici çizgilerin yardımıyla, sonrasında bağlantıları kontrol etmek de kolaydır. Geçici çizgiler, tek bir tuşa basılarak gizlenebilir.

10. Kanal ve boru segmentlerine boyutlandırma yöntemleri atama

[Havalandırma, Boru Sistemi] Konuma bağlı olarak, aynı kanal ya da boru boyutu için farklı boyutlandırma kriterlerinin kullanımını sağlayarak kanal ve boru segmentlerine boyutlandırma yöntemleri atamak artık mümkün.

11. Kanalların ve teçhizatların yüzey alanlarını hesaplama

[Havalandırma] Kanalların ve teçhizatların yüzey alanları, artık yüzey alanının Malzeme Listesine dahil edilmesini sağlayacak şekilde EN 14239 standardına uygun olarak hesaplanabilir.