Revit için MagiCAD 2019 UR-1 »

Revit için MagiCAD 2019 »

MagiCAD 2019 Update Release 2

1. Isıtma ve soğutma yük hesaplama araçları ile entegrasyon

[Genel]
MagiCAD artık ısıtma ve soğutma yük taleplerinin hesaplanması için dış araçlar ile entegrasyonu mümkün kılmaktadır. MagiCAD’in en son sürümü, alanlar ve mimari bileşenler de dahil olmak üzere Revit modelinin bir dışa aktarım dosyasının hazırlanmasına yönelik yeni bir araç içermektedir. MagiCAD, ısıtma ve soğutma yük hesaplamaları bir dış uygulamada gerçekleştirildikten sonra hesaplama sonuçlarını tekrar Revit’e aktarmanıza ve alan parametrelerine uygulamanıza izin veren entegre özelliklere sahiptir. Bilgi alışverişi standart IFC dosya formatı kullanılarak gerçekleştirilir.

MagiCAD ile dış araçlar arasındaki entegrasyon, MEP (Mekanik, Elektrik ve Sıhhi Tesisat) tasarımcıları ve enerji simülasyon uzmanları arasındaki iletişimi ve işbirliğini iyileştirir. Hesaplama sonuçlarının Revit alan parametrelerine aktarımı aynı zamanda bilgilerin bir projenin takip eden tüm safhalarında kolayca erişilebilir olmasını sağlar.

MagiCAD Group, entegrasyon özelliklerini EQUA Simulation AB ile işbirliği içinde geliştirmiştir. Bu şirketin Building Performance Simulation (Bina Performans Simülasyonu) aracı IDA ICE’nin kullanıldığı projeler için MagiCAD aynı zamanda daha ayrıntılı hesaplama sonuçlarına erişim sağlayan IDA ICE Viewer’ın başlatılmasına yönelik bir araç kapsar.

2. Mevcut 2D sembolleri güncelleyin ve 3. taraf Revit family’lerine 2D semboller atayın

[Genel]
Artık bir projede halihazırda kullanılmakta olan bir ürünün 2D sembolünü değiştirebilirsiniz. Tek yapmanız gereken veri setini açmak, yüklü ürün için yeni bir sembol seçmek ve Update to project (Projede güncelle) düğmesine tıklamaktır. Aynı zamanda 3. taraf Revit family’lerine 2D semboller de atayabilirsiniz.

Yeni özellikler sembol yönetimine esneklik getirmektedir. Tasarımcılar bir proje boyunca seçimlerini güncelleyebilmeleri sayesinde en baştaki sembol seçimleriyle kısıtlı kalmazlar ve tasarımcılara sunulan materyallerin genişletilmesiyle 3. taraf ürünleri Revit projelerine daha iyi entegre edilir.

3. Provisions for Builderswork Openings (İnşaat İşleri Rezervasyon Şartları) aracında ürünler için şartlar oluşturma imkanı

[Genel]
Yeni Product offsets (Ürün ofsetleri) ayarıyla artık ürünler etrafında şart hedefleri belirlenmesi ve atanması mümkündür. Ürün ofsetleri kullanımı modelde şartlardan yararlanmayı hızlı ve güvenilir kılmanın yanı sıra potansiyel açıklıkların erken bir safhada hesaba katılmasını sağlayarak çakışma olasılığı olan inşaat işlerinden kaçınılmasını sağlar.

Ürün ofsetleri aşağıdaki ürün türleri için mevcuttur: drainage devices (drenaj cihazları), roof drains (çatı giderleri), fire hydrants (yangın muslukları), heating radiators (ısıtma radyatörleri), gas components (gaz bileşenleri), gas devices (gaz cihazları), combination boxes (birleşik giriş kutuları), switchboards (kontrol panelleri), connection boxes (bağlantı kutuları), luminaires (armatürler), main units (ana üniteler) ve subunits (alt üniteler).

4. Havalandırma, Boru Sistemi ve Elektrik için yeni 3D yönlendirme aracı

[Havalandırma ve Boru Sistemi, Elektrik]
Yeni 3D yönlendirme aracıyla 3D modelleme daha kolay ve hızlı hale getirilmiştir. 3D bir görünümde işlerin yönlendirilmesi için hızlı, faydalı ve etkili işlevler dizisini detaylı olarak sunar. Hem yerel hem de genel koordinat sistemlerinden yararlanabilir ve MEP (Mekanik, Elektrik ve Sıhhi Tesisat) bileşenlerinizin yerleşimini, yönünü ve uzunluğunu kolayca belirleyebilirsiniz. Çok sayıda kısa yol ve görsel araç da 3D modelleme üretkenliğinin artmasına yardımcı olacaktır. Her ne kadar 3D yönlendirme aracı genelde 3D bir görünümde modelleme için kullanılsa da, bunu 2D bir görünümde kullanmak da mümkündür.

5. MEP (Mekanik, Elektrik ve Sıhhi Tesisat) bileşenleri için daha esnek montaj seçenekleri

[Havalandırma ve Elektrik]
Artık, armatürlerin, hava cihazlarının ve diğer MEP (Mekanik, Elektrik ve Sıhhi Tesisat) bileşenlerinin mimari bir modelin tavan ızgarasına göre montajı mümkündür. Bileşenleri ayrı ayrı veya bir dizi halinde yerleştirebilirsiniz. Bileşenler, tavanın şekli ve oryantasyonu fark etmeksizin tavan ızgarasında ve döşemelerinde otomatik olarak ortalanır. Aynı zamanda artık, bileşenleri yerleştirdikten sonra montaj planınızı düzenlemek için döndürebilirsiniz.

6. Çıkışlı kanal ve boru parçaları için otomatik boyutlandırma ve hesaplamalar

[Hesaplamalar, Havalandırma ve Boru Sistemi]
MagiCAD’in daha önceki sürümlerinde kanal veya boru tek bir nesne olarak ele alındığı için çıkış noktalarında ana kanal veya boru boyutunu değiştirmek mümkün olmamaktaydı. MagiCAD’deki yeni bir boyutlandırma seçeneği ile artık, boyutun bir çıkışta değiştirilmesinin gerektiği her durumda kanalı bölebilirsiniz. Bu özellikte, daha sonra çıkışın her iki yanı için de optimum boyut hesaplanır ve kullanılır. Bir çıkışın her iki yanında da aynı kanal veya boru boyutunun uygun olması halinde özellik ayrımın kaldırılmasını ve öğelerin birleştirilmesini sağlar. Bu, manuel olarak ayrım ekleyip düzenleme ve hesaplama yapma gibi zaman alan işleri ortadan kaldırır.

7. Havalandırma ve boru sistemi projeleri için yeni hesaplama seçenekleri

[Hesaplamalar, Havalandırma ve Boru Sistemi]
MagiCAD hesaplama özelliklerinde birçok zaman tasarrufu sağlayan iyileştirme yapılmıştır. Havalandırma projelerinde MagiCAD hesaplamaları artık, kılavuz kanatlara sahip dirsekleri (bunlar ürün verilerinde tanımlanmışsa) desteklemekte ve kanalların iç kaplamasını hesaba katmaktadır. Ayrıca daha önce sadece A-filter (A filtre) seçeneği mevcut olan hava terminali ses düzeyi hesaplamasına, No filter (Filtre yok), C-Filter (C Filtre) ve NR filter (NR filtre) gibi ilave ses düzeyi filtre seçenekleri eklenmiştir. Buna ek olarak hava terminalleri için 4 dB’lik (10 sab) oda hafifletmesinden yararlanılıp yararlanılmayacağını da seçebilirsiniz.

Boru sistemi projelerinde artık, teçhizatlar için üreticiye özgü Zeta değerleri (basınç düşüş katsayıları) kullanılıp kullanılmayacağını seçebilirsiniz.

8. Basınç düşüş hesaplamaları için yeni seçenekler

[Hesaplamalar, Havalandırma]
Pressure drop calculation is used in early design stages for estimating the pressure drops of a network. There are three options for pressure drop calculcation:

  • Calculate the pressure drops with MagiCAD data uses the information of the installed products in the network. This option is closest to balancing.
  • Use pressure drops defined in the dataset allows the user to override the pressure drops from the MagiCAD database and use the given pressure drop.
  • Use pressure drops defined within project settings only calculates the pressure drop of the ducts and fittings and then adds the pressure drops defined in project settings.

9. Yeni boru bağlantısı seçenekleriyle işinizin gerçek zamanlı önizlemesine gözatın ve zamandan tasarruf edin

[Boru Sistemi]
Pipe Connection (Boru Bağlantısı) aracı artık yapılmakta olan boru bağlantısının gerçek zamanlı bir önizlemesini sunmaktadır. Bağlantının siz çalışırken güncellendiğini görmek çeşitli yönlendirme ayarları deneme ihtiyacını azaltır ve bağlantı işlevselliğinin daha verimli kullanılmasını sağlar.

Aynı zamanda birkaç yeni seçenek ile boru sistemi tasarımı da daha hızlı ve kolay hale getirilmiştir. Artık bağlantılı borular için boru serileri ve yalıtım serileri tanımlayabilirsiniz. Her ne kadar bağlantılı borular için varsayılan olarak ana boru ayarları kullanılsa da artık gerektiğinde başka bir boru serisi seçebilirsiniz. Aynı zamanda bağlantılı boruların yükseklik seviyesini halihazırda monte edilmiş borulara göre de belirleyebilirsiniz. Pipe Connection (Boru Bağlantısı) aracı artık radyatörlere ek olarak climate beam’ler, evsel su cihazları, fan coil üniteleri ve diğer boru cihazları için de kullanılabilir.

10. Yağmurlama bağlantıları için esnek bağlantı boruları kullanın

[Yağmurlama]
MagiCAD artık bir yağmurlama bağlantı borusunun son bölümü için sabit uzunluklu esnek borular seçmenize izin vermektedir. Her ne kadar bir yağmurlama bağlantı borusunun önceki bölümleri daima ana borunun boru serisiyle yapılsa da, montaj esnasında daha iyi uyum elde etmek amacıyla son bölüm için sık sık esnek borular kullanılır.

11. Elektrik hesaplamalarında daha kolay kablo tipi seçimi ve iyileştirilmiş kullanılabilirlik

[Elektrik]
Devrelerin artık, elektrik hesaplamalarının sonuçlarına göre düzenlenmesi çok daha kolaydır. Bir hesaplama tamamlandıktan sonra doğrudan hesaplama iletişim kutusundan her bir devre için bir kablo tipi seçebilirsiniz. Bu, artık önce iletişim kutusunu kapatıp ardından devreleri ve kablo tiplerini manuel olarak bulmanıza ve hesaplanan değerlere göre düzenlemenize gerek olmadığı anlamına gelir. Buna ek olarak bir değerin eksik olması halinde hesaplama modülünde bilgi görüntülenir ve Show (Göster) işlevi ile değerleri eksik parametreleri kolayca tespit edebilirsiniz. Aynı zamanda hesaplama iletişim kutusundan parametre adlandırması daha mantıklı hale getirilmiş, gereksiz ayrım uyarıları kaldırılmış ve devrelerdeki Revit’s Rating (Revit Derecesi) değerleri MagiCAD Rating (MagiCAD Derecesi) değerlerinin hesaplama sonuçlarına göre güncellendiği durumlarda bunlarla senkronize edilir hale getirilmiştir.

12. Kablo muhafaza sistemlerinde yükseklik değişikliklerinin detaylı gösterimi

[Elektrik]
Kablo muhafaza sistemlerinde yükseklik değişikliklerini göstermek için artık, yazdırma görünümlerine ok sembolleri ekleyebilirsiniz. Aktif yazdırma görünümünde dik eğimli kablo muhafaza bölümleri için oklar oluşturulabilir veya tekrar oluşturulabilir ve bunların gösterilip gösterilmeyeceğini kolayca seçebilirsiniz.

13. İyileştirilmiş devre yönetimi

[Elektrik]
Artık doğrudan Manage Circuits (Devreleri Yönet) işlevinde kontrol paneli şema sayfalarındaki devreleri silebilir veya sıfırlayabilirsiniz. Bir devrenin silinmesi durumunda tüm devre verileri, şema sembolü ve proje modeline devre bağlantısı kaldırılır. Bir devrenin sıfırlanması durumunda ise şema sembolü ve koruyucu cihaz verileri haricindeki devre verileri kaldırılır. Bağlantılı devreler sıfırlanamaz.

Buna ek olarak devreler ve kablolar için yeni bir MC Cable Number (MC Kablo Numarası) parametresi eklenmiştir. Besleme kabloları için devre değerlerini Update Wire Data (Kablo Verilerini Güncelle) işlevi ile güncelleyebilirsiniz. Diğer kablolar için değerler Merge Parameters (Parametreleri Birleştir) veya Spreadsheet Export/Import (Hesap Çizelgesi Dışa/İçe Aktarımı) işlevleriyle oluşturulabilir. Parametre, kontrol paneli şemasında bir “AN” etiketiyle desteklenir.

14. Dönüştürülmüş 2D semboller için sembol türü seçimi

[Elektrik]
Artık, bir ürünün 2D sembolünü bu sembolün hazır bir Revit family’si bulunmaması durumunda genel bir modele (Fixed size [Sabit boyut] seçeneği) veya genel bir nota (Size by scale [Ölçeğe göre boyut] seçeneği) dönüştürebilirsiniz. Bu, AutoCAD için MagiCAD’den dönüştürülmüş olan sembol veri tabanları ve bazı yerel veri tabanları için geçerlidir.