Sök

revit
Piping
MagiCAD Piping Pipe series functions

Rörseriefunktioner

Omfattande verktyg för arbete med rörserier 

  • Lägg till tillverkarspecifika rörserier från MagiCAD Cloud   
  • Redigera rörserier utifrån behovet 
  • Hantera rörserier i projektet 
  • Ändra rörserie under projekteringsarbetet 

Projekteringsverktygen i MagiCAD innehåller smidiga funktioner för att hantera alla rörserier i ett projekt. Lägg till nya rörserier vid behov, redigera befintliga rörserier eller skapa din egen rörserie med hjälp av vårt omfattande produktbibliotek. På så vis kan du arbeta med aktuella och relevanta rörseriealternativ genom hela projektet.  

Det är enkelt att redigera befintliga rörserier. Du kan ändra värdena för varje rörserie direkt i MagiCAD-datasetet. På så vis kan du inkludera all nödvändig information i enlighet med tillverkarens specifikationer och vid behov anpassa rörserier.  

Om det sker ändringar i kriterierna för rördragningen (material, kostnad etc.) under projekteringsprocessen går det att ändra en hel rörserie även efter att ett system har modellerats. Med anpassningsbar mappning av dimensioner är det enkelt att ändra en rörserie mitt i projektet utan att förlora kritisk parameterinformation, vilket säkerställer korrekta byten för varje detalj i rörserien.