Arama

revit
Şematik
MagiCAD Schematics Easy-symbol installation and definition

Kolay sembol yerleştirme ve tanım

Sembolleri tanımlamak ve şematik çizimlere eklemek için etkili işlevler

  • Sembolleri çizime sürükleyip bırakma
  • Otomatik olarak sembol bağlantıları oluşturma
  • Daha sonra kullanmak üzere sembol ve hat birleşimleri tanımlama

MagiCAD sembol tanımlama ve eklemeye yönelik etkili araçlarla şematik oluşturmayı kolaylaştırır. Sembol tanımları sembol yerleştirildiğinde aileye dahil edilen parametreleri ve varsayılan değerleri ayarlamanıza olanak sağlar. Sembol tanımları daha sonra kullanılmak üzere veri kümesinde depolanabilir.

Sembolleri şematiklere eklemek kolaydır. MagiCAD sembol yerleştirme aracı paletinden sembolleri çizime sürükleyip bırakabilirsiniz. Kullanılabilir semboller gruplar halinde düzenlenerek doğru sembolü bulmayı kolaylaştırır. Sembol bilgilerini sembolü eklerken veya daha sonra tanımlayabilirsiniz. Semboller ayrıca bağlı sistem segmentlerinden bilgileri devralır.

Şematiğe bir sembol eklediğinizde gerekli tüm bağlantılar otomatik olarak yapılır. Ayrıca semboller, hatlar uzatılırken veya tek bir sembol taşınırken her zaman hatta ekli olarak kalır.

Semboller ve hatlar önceden tanımlı sembol montaj grupları olarak birleştirilerek sonradan kullanılmak üzere veri kümesinde depolanabilir. Yinelenen öğelerle çalışırken veya daha karmaşık birleşimler eklenirken bu çok kullanışlıdır.