Sök

revit
Common Tools
MagiCAD Common Tools Builderswork openings toolset

Builderswork Openings-verktygssats

MagiCAD Builderswork Openings-verktygssamling möjliggör ett BIM-arbetsflöde med andra projektparter

  • Samordna håltagningar med arkitekter och byggnadsingenjörer 
  • Skapa egenskaper för håltagningar manuellt eller automatiskt 
  • Importera egenskapsrapporter från byggnadsingenjörer 

Med håltagningsverktyget i MagiCAD och vår kostnadsfria tilläggsapplikation ”Builderswork Openings” kan du samordna håltagningar för egenskaper för el- och VVS-utrustning med arkitekter och konstruktionsingenjörer. Verktyget möjliggör effektiv kommunikation kring kraven på håltagningar för kanaler, rör, kabelstegar och andra segment som passerar genom ett konstruktionselement.  

Du kan definiera höjder, storleksintervall, symboler och andra inställningar för håltagningarna. Håltagningar kan skapas i projektet manuellt eller automatiskt baserat på sparade inställningar. 

När egenskaperna har skapats kan arkitekter och byggnadsingenjörer köra det kostnadsfria MagiCAD Builderswork-håltagningsverktyget för att kommunicera med el- och VVS-projektörer som godkänner eller avvisar egenskaperna.  

Builderswork Openings-verktyget samlar all information i en liten XML-fil som enkelt kan skickas fram och tillbaka mellan intressenterna. När allt har kontrollerats skapar verktyget håltagningarna i projektet. Dessutom varnar Builderswork Openings-verktyget automatiskt användaren närhelst storleken eller positionen för en håltagning ändras, eller om en håltagning raderas. 

Ladda ner MagiCAD Builderswork Openings-tillägget »