Sök

revit
Common Tools
MagiCAD Common Tools Clash detection

Kollisionskontroll

Kollisionskontroll i realtid eller efter behov i hela Revit-projektet

  • Detektera kollisioner automatiskt under modellering  
  • Separera mellan hårda och mjuka kollisioner 
  • Skapa och dela en kollisionsrapport i BCF-format 

Kollisionskontrollverktyget gör samordningen mellan de olika projekteringsdisciplinerna enklare, snabbare och mer tillförlitlig. Du kan välja en av två metoder för att detektera kollisioner: realtidskontroll medan modellering genomförs eller kontroll på begäran.  

MagiCAD-kollisionskontroll upptäcker två typer av kollisioner: hårda kollisioner där elementen fysiskt kolliderar och mjuka kollisioner där den sker mellan toleranser som definierats för objekten. Vilka färger som ska beteckna hårda kollisioner och mjuka kollisioner kan definieras av användaren. 

Kollisionskontrollverktyget skapar en kollisionsrapport i BCF Manager. I BCF Manager kan du samordna med hjälp av MagiCAD-redigeringsfunktionerna, skapa och lägga till bilder för att illustrera problemställen och lägga till kommentarer till ämnen i kollisionsrapporten.  

Kollisionsrapporterna kan exporteras och importeras, så att informationen och de bifogade bilderna och kommentarerna blir smidiga att dela med projektpartner.