Sök

bricscad
Common Tools
MagiCAD Common Tools IFC export

IFC-export

En IFC-export är ett effektivt sätt att dela information mellan olika programvaruplattformar och appar

  • Exportera ett MagiCAD-projekt till en IFC-fil 
  • Konfigurera IFC-exportens innehåll 
  • Kör IFC-exporten manuellt eller ange en tid då den ska köras automatiskt 

Möjligheten att leverera informationsrika IFC-modeller (Industry Foundation Classes) har blivit ett standardbehov för BIM-projekt inom många marknadsområden.  

Med IFC-exporter kan du enkelt spara MagiCAD-projektet som en IFC-fil och också konfigurera informationen och egenskaperna som ska ingå i filen. Verktyget har stöd för IFC 2×3 och IFC 4.  

Filer kan exporteras en i taget eller med hjälp av IFC-konfigurationsverktyget för batchexport. Du behöver bara skapa en IFC-exportkonfiguration och definiera vilka projekt som ska ingå. Exporten kan sedan köras manuellt, eller så kan den konfigureras för automatisk körning vid given tidpunkt.