Sök

bricscad
Common Tools
MagiCAD Common Tools Split segment tool

Split Segments-verktyget

Dela systemsegment i fördefinierade längder

  • Dela systemsegment i kommersiellt tillgängliga längder 
  • Lägg automatiskt till kopplingar mellan delade segment  

När ett system har modellerats är det ibland praktiskt att redigera det till segmentlängder som är kommersiellt tillgängliga. Split Segments-verktyget erbjuder en enkel metod för att dela in kanaler, rör eller kabelstegar i fördefinierade längder.  

Verktyget lägger automatiskt till kopplingar mellan segment eller beslag och tar hänsyn till kopplingens längd när delningen görs.