Sök

bricscad
Sprinkler Designer
MagiCAD Sprinkler Designer Sprinkler reports

Sprinklerrapporter

Detaljerade beräkningsrapporter ger information om sprinklersystemets prestanda

  • Visa detaljerade sprinklerberäkningsrapporter och justera systemet från rapporten 
  • Matcha beräkningsdata med utskrivna ritningar 
  • Undersök prestandan hos sprinklersystem och enskilda sprinklers 

När en sprinklerberäkning har utförts får du en fullständig beräkningsrapport, kan ändra dimensioner eller göra justeringar direkt från rapporten.  

MagiCAD tilldelar automatiskt nodnummer till sprinklers och andra noder som t-kopplingar och punkter där rörsdimensionen ändras. Nodnumreringen gör det enkelt att matcha beräkningsdata i rapporterna med utskrivna ritningar. 

Beräkningsrapporter ger dig följande information om sprinklersystemet och dess individuella sprinklers: 

  • Identifiering av de fyra sämsta sprinklerhuvudena och deras genomsnittliga densitet 
  • Faktisk flödesdensitet för varje sprinklerhuvud 
  • Fordrat systemtryck baserat på det hydrauliskt mest avlägsna området 
  • Beräkningar av system med brandposter kopplade direkt till sprinklersystemet 
  • Driftpunkt på pumpkurvan 
  • Teoretisk driftpunkt på systemkurvan 
  • Identifiering av det sämsta sprinklerhuvudet