Sök

autocad
Common Tools
MagiCAD Common Tools BCF manager for BIM collaboration

BCF Manager för BIM-samarbete

BCF Manager möjliggör effektivt samarbete i ett BIM-projekt

  • Kommunicera och samordna mellan projektdeltagare 
  • Zooma in problem i modellen och visa relaterade kommentarer 

 Projektering i stora och komplexa projekt kräver mycket samordning. Problem och beslut behöver dokumenteras och denna information måste också vara lättillgänglig i efterhand.  

BCF (BIM Collaboration Format) är en öppen standard som möjliggör arbetsflödeskommunikation mellan olika BIM-programvaruverktyg. Formatet ger projektdeltagare möjlighet att kommunicera kring olika problem i projektmodellen. 

Med MagiCAD BCF Manager kan du exportera och importera BCF-filer (Building Collaboration Format) som innehåller information och kommentarer om olika problem som har identifierats i modellen. Du kan enkelt zooma in på varje problem i modellen samtidigt som du ser kommentarer och överenskomna åtgärder om dem.