Sök

autocad
Common Tools
MagiCAD Common Tools Find and replace

Find & Replace

Ersätt automatiskt vald produkt med en annan 

  • Ersätt produkter i ett utvalt område eller i hela projektet 
  • Välj och filtrera produkter som ska ersättas 
  • Den nya produkten ärver informationen från den ersatta 

Med ”Find & Replace”-verktyget kan du enkelt ersätta en produkt i projektet med en annan. Den nya produkten kommer att bibehålla samma position och anslutningar som den som ersatts.  

Du kan ersätta produkter i hela projektet eller bara i ett utvalt område. Verktyget listar alla produkter i urvalsområdet efter disciplin och produkttyp. Du kan också filtrera listan med en fritext. 

”Find & Replace” kan användas för ventilations-, rör- och elprodukter.